• กรุงเทพและปริมณฑล
  • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
  • มีทักษะการขายและการตลาด

4 hours ago

 

Applied
  • BA in Finance & Banking, Economics or Accounting
  • More than 3 years experience in Telemarketing
  • Good written and spoken English

4 hours ago

 

Applied
  • Private banker Wealth Business Development
  • High Net Worth Wealth
  • Private banking

4 hours ago

 

Applied
  • Bachelor Degree in Law
  • 10 yrs' working exp in law and related fields
  • Good knowledge in related law which Leasing&HP bus

4 hours ago

 

Applied
  • Asset Management
  • Provident Fund
  • Consumer Banking

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

  • Have analytic thinking & strategy vision
  • Fluent communication in local language & others
  • Financial & banking background is preferable

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Marketing management
  • digital communication
  • banking, financial

4 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานวิเคราะห์
  • หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ

4 hours ago

 

Applied
  • Performance strategy (MIS)
  • KPI Analyst
  • Data interpretation and evaluation

4 hours ago

 

Applied
  • Master’s Degree in quantitative fields
  • Minimum 1 year of R/Python/Scala/Java/C#/C++
  • ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่สาขาราษฎร์บูรณะ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Account Opening
  • Client Onboarding
  • KYC/CDD

4 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
  • Experience in MIS software, Microsoft Access, SAS
  • Credit risk for retail portfolio analysis
  • Good Attitude, good team player

13 hours ago

 

Applied
  • market risk
  • risk management
  • liquidity risk

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • operational risk
  • risk management
  • regional risk

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Plan and execute Digital Platform
  • Lead the team to enhance digital banking services
  • knowledge in technology of electronic banking

23-Feb-17

 

Applied
  • audit
  • internal audit
  • accountiing

23-Feb-17

 

Applied
  • Ensure timeliness and quality of AML case closure
  • Ensure all issues related AML has been fixed
  • Ensure proper training and coaching

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
  • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

23-Feb-17

 

Applied
  • Solid experience in credit card management
  • more than 5 year experience in management level
  • Excellent presentation, communication skill

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Digital banking
  • Business development
  • Banking Products

23-Feb-17

 

Applied
  • Head of Marketing, Retail Banking
  • Banking / Financial Services
  • Excellent command of English

23-Feb-17

 

Applied
  • Marketing management
  • mobile banking
  • banking, financial

23-Feb-17

 

Applied
  • Retail banking, consumer banking
  • consumer lending, mortgage
  • secured loans, unsecured loans

23-Feb-17

 

Applied
  • Bachelor Degree in Finance, Economics
  • 3 years of experience in SME credit analyst
  • SME-Retail & SME-S Credit Analyst

23-Feb-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Arts, Business Chinese major
  • Knowledge of Banking products and services
  • Excellent sales and customer relationship skills

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Degree qualified in Finance, Accounting or related
  • borrowing transactions, interest and fee payments
  • treasury operations or banking industry

22-Feb-17

 

Applied
  • Develop marketing strategy and marketing plan
  • Define market positioning for KBank's products
  • At least 7 years experience in retail marketing

22-Feb-17

 

Applied
  • Relationship Management, Credit Analysis
  • Wholesales Banking
  • Corporate Banking

22-Feb-17

 

Applied
  • Male / Female 35 - 45 yrs
  • Bachelor's Degree or Higher in any field
  • 5 years' experience in sales environment

22-Feb-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อ
  • มีความรู้เกี่ยวกับการพิจารณารถยนต์มือสอง

22-Feb-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆแบบหมุนเวียนได้

22-Feb-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆแบบหมุนเวียนได้

22-Feb-17

 

Applied
  • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • วิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้า
  • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

22-Feb-17

 

Applied
  • Credit Risk
  • Basel
  • Risk management

22-Feb-17

 

Applied
  • Trade Finance Sales
  • Wholesales Banking
  • Corporate Banking

22-Feb-17

 

Applied
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
  • มีประสบการณ์ตรงด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Banking, Consumer Lending, Retail Marketing
  • credit card business
  • analytical, interpersonal, presentation skill

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • SME Business from Banking Industry
  • Finance, Marketing, Economics
  • Analytical, communication, interpersonal skills

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Acquire new FD and CASA deposit
  • Self - driven and highly motivated
  • Co-ordinate with branch and relevant parties

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Marketing management
  • Digital and social
  • Social content

21-Feb-17

 

Applied
  • ที่ปรึกษาทางการเงินและแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  • มีใบอนุญาติ นว. นช. และ Single License
  • เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-17

 

Applied
  • 2 years experiences in business development duties
  • Drive the overall in marketing strategic plan
  • retail banking

21-Feb-17

 

Applied
  • Manage and develop unsecured loan product
  • Good product knowledge in retail banking
  • Strong analytical and negotiation skill

21-Feb-17

 

Applied
  • Team Lead
  • Deposit Products
  • Banking and Finance

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.