• เพศหญิง , เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความเป็นผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์ดี

1 hour ago

 

Applied
 • legel,litigate,legal execution
 • Banking law
 • Legal Banking

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / female, Thai national, age 48 - 55 years
 • Master's degree in Accounting, Finance
 • At least 25 years of finance & accounting

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Report to CAO
 • Work at SVP Airport
 • Able to travel as when it is required

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Issue invoices, Collection, Accounting
 • Billing and collection
 • Bachelor/Master's degree in finance or Accounting

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Knowledge in regulations and operational risk
 • Knowledge in organizational processes and control
 • Experience in Operational Risk

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or having job
 • Proficient in using Microsoft Office & NAVISION
 • Teamwork spirit with good skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Treasury, FATCA และ Volcker
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, มีภาวะผู้นำ

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Finance , Accounting ,or business relate
 • 2 years experiences in financial
 • Extensive experience in Microsoft Excel

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เศรษศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรอบคอบ

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและบริหารงานการเงินและงบประมาณ
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 4 years related experience
 • Professional auditing standard
 • Basic accounting, banking and finance

7 hours ago

 

Applied
 • Inbound Call Center (ไม่ใช่งานขายประกัน)
 • มีประสบการณ์จากงานบริการ ดูแลลูกค้า อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย 18 - 34
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • ปริญญา โท สาขาการบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย 18 - 34
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Thai nationality, aged 28 - 37 years
 • Experience at 5-8 years in this field.

7 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit, ตรวจสอบ, IT
 • ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบ IT

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินการกลุ่มบริษัท
 • ปริญญาตรีหรือโทสาขาบัญชี การเงิน
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและนำเสนอผลงาน

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Commercial
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจโครงสร้าง Income Statement ของธุรกิจ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 10 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • อายุ 40 ปี ขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Understanding in Customer Relationship Management
 • Customer Experience, financial services, economics
 • Strong analytical skills, Ability to multi-task

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • ดำเนินคดีในชั้นศาลให้แก่ธนาคารหรือบริษัทในเครือ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost Plan and Accounting
 • Experience as cost accountant
 • SAP or Oracle

7 hours ago

 

Applied
 • Fraud
 • Risk Management
 • Audit

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Strategy
 • Strategic Planning
 • Project Implementation

7 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Proficient in English language
 • Degree in Accounting, Business, Economic
 • 5 years work experience in investment analysis

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Database Management
 • IT
 • Oracle

7 hours ago

 

Applied
 • Strong business acumen, excellent analysis skills
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Able to work independently and as a team member

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good working knowledge and excellent skills on MIS
 • English proficiency, good interpersonal
 • Good understanding in overall credit & loan

7 hours ago

 

Applied
 • Cash Flow Management
 • Treasury Manager
 • FX Trader

7 hours ago

 

Applied
 • งานบัญชี การเงิน งานเอกสาร
 • งานบุคคล
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • To supervise and lead subordinate in team
 • Bachelor degree in Economics, Business Admin
 • 5-8 years working experience in Sales function

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare Volume, Share, Tax and Price assumptions
 • Minimum 4 years’ experience in business planning
 • Excellent command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field.
 • Minimum 10 years of relevant working experience
 • Strong communication and business networking skill

7 hours ago

 

Applied
 • Set up and manage the annual audit plan
 • Lead and supervise the audit team and execute
 • Follow up implementation of all previous audit

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Law, Economics
 • 3 year in compliance or company secretary
 • Good command of Microsoft Word, Excel and PowerPoi

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ช / ญ อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิปริญญาตรี-สาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีและการเงินมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • Independent judgment with strong analytical
 • Analytical and conceptual skills

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Service minded, Computer Literacy.
 • Good communication skills

7 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • 6 years of Front-Line Banking Coverage
 • Strong understanding of financial analysis
 • Team-player with good negotiation skills

7 hours ago

 

Applied
 • Setup and accounting planning and financial policy
 • Control and Check to financial Balance
 • Bachelor’s Degree in Accounting and financial

7 hours ago

 

Applied
 • ประชุมร่วมหารือในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์การตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านMarketing Communication

7 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience
 • Strong Speaking and Written skills in English
 • Initiative and able to work under pressure

7 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • เข้าพบและนำเสนอหน่วยงานต่างๆ เช่นสภาหอการค้า
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์การตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านMarketing Communication

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance, Accounting
 • Good command of English both written and spoken
 • Self-motivated, customer focus and analytical

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.