• เพศ ชาย - หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

24 mins ago

 

Applied
 • Experiences in Consumer Finance&Banking
 • Good English skill
 • Computer literate (Microsoft Office and Internet)

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing financial reporting and general ledger
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • CPA with at least 7 years of experience

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of the Institute of Internal Auditors
 • 8 years experienced in internal auditing
 • Bachelor’s or Master’s Degree in finance, Account

2 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Business Administration, Major Accounting
 • 2-3 years experience
 • Experience in SAP

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • High caliber graduates from a top university
 • 2-3 years experiences in Investment Banking
 • Excellent communication and interpersonal skills

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • Age 32-40 years old
 • Minimum of 5 years experience

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience of Banking Industry
 • Computer literacy
 • Good command of English

3 hours ago

 

Applied
 • Tester, QA, Test Design
 • SIT UAT experience
 • Computer Engineer

6 hours ago

 

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Excellent communication and negotiating skills
 • expertise in Global Markets Products & Sales

6 hours ago

 

Applied
 • Deliver higher sales & profit and more satisfied
 • Ensure there is a clear process
 • Prepare how many different size ranges

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญาญาตรีทุกสาขา
 • มีใจรักบริการ มีทักษะในการสื่อสารดี
 • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Statics, Applied statics
 • Experience in data analysis
 • Command of spoken and written English

7 hours ago

 

Applied
 • Having at least 2-year experience.
 • experience in operation department .
 • experience in risk management.

8 hours ago

 

Applied
 • Data Scientist Customer Insight
 • Python EIC Analytics
 • Data Modelling Research

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Regulatory Compliance
 • BOT (Bank of Thailand) Regulations
 • Financial Market Corporate Institution Client

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in Time attendance system
 • Management skill will be advantaged
 • degree in Human Resource management

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • credit card usage
 • Usage & Portfolio
 • product development

11 hours ago

 

Applied
 • Age 37-45 years old
 • Master’s degree in Accounting
 • At least 13 years of relevant working experience

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age between 24 - 28 years
 • Minimum 2 years of finance/accounting experiences
 • Good Microsoft Office/ Excel skills

11 hours ago

 

Applied
 • Business Controller
 • Accounting & Finance Mgr.
 • FMCG, Retail, Trading

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Minimum of 5 years appropriate experience
 • Good command of spoken and written English

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ สถิติ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานและวิเคราะห์

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขา บริหารธุรกิจ, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาดสินเชื่อ SME
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผนงาน

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • ประสบการณ์ในงานด้านการวางแผนการตลาด งานวิจัยตลาด
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจการเงิน

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor, Master Degree in Accounting and Finance
 • Prepare monthly cash flow forecast report
 • Perform ad hoc analysis as required

17 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration
 • 2 years of working experience in credit analyst
 • Excellent personality, self-motivated and proactiv

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • personal loan marketing
 • product marketing, development product
 • Marketing Campaign, Research, Financial Product

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 - 5 ปี
 • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 2 year proven working experience as Accounting
 • Ability to manipulate large amounts of data

17 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Accounting / Finance
 • 8 years’ experience in Finance and Accounting
 • Experience in credit control and collection

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 10-year proven working experience as Accounting
 • Ability to manipulate large amounts of data

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • Improve process efficiency for fund accounting.
 • To ensure correctness of fund accounting

17 hours ago

 

Applied
 • Age between 20-30 years old
 • 3-5 years of experience in financial modeling
 • Strong planning and analytical skills

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7years progressive experience in accounting
 • Good command of both written and spoken English
 • Have attention to details, strong analytical skill

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national only.
 • Male or Female, age 25-30 years old.
 • 1 year experience in investor relations.

17 hours ago

 

Applied
 • Excellent location
 • High package
 • Great career progression

17 hours ago

 

Applied
 • RPG/AS400
 • 3 Experience
 • Thai nationality

17 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • degree or Master's degree in related fields
 • 15 years working experience in sales and marketing

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานธุรกรรมระหว่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงวิเคราะห์

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช-ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.