• ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำ CA และขออนุมัติ
 • ดูแลและสอนงาน ARM

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • KYC
 • Client on boarding
 • Compliance

1 hour ago

 

Applied
 • At least 1 year experience in Marketing or related
 • Knowledge in Microsoft Office and good communicate
 • Marketing Coordinator with internal and external

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in financing
 • Degree or higher in Finance, Business
 • Familiar with SEC/SET regulations

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

17 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านกฎหมายข้อมูลเครดิตหรือด้านสินเชื่อ
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบสินเชื่อ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

19 hours ago

 

Applied
 • AML CFT
 • Compliance
 • Anti money laundering

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

22-Jun-17

 

Applied
 • Risk Management,
 • Risk analyst ,Market risk analyst
 • Credit Risk

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ ทบทวน คู่มือปฏิบัติงานของธนาคาร
 • แก้ไขปัญหารที่เกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Asset Management, Mutual Fund
 • Sales, Retail Banking
 • Consumer Banking

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 – 45 ปี
 • ป.ตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Statistics or MIS
 • Analytical and Logical Thinking
 • Welcome for Fresh Grads

21-Jun-17

 

Applied
 • Possess own car with a valid driving license
 • 5 years experience in Banking business or leasing
 • Able to work in Rayong province

21-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

21-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • Exp ด้านพิจารณาสินเชื่อ อย่างน้อย 2 ปี
 • Credit Analysis , Financial Analysis
 • Legal Knowledge , Analytical Thinking

21-Jun-17

 

Applied
 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

21-Jun-17

 

Applied
 • At least 1 year experience in Sale or related
 • Knowledge in Microsoft Office and good communicate
 • Coordinating with internal and external

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 2 ปี

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • Marketing Campaign, Research, Financial Product

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

21-Jun-17

 

Applied
 • Compliance
 • AML regulatory
 • Regulation

21-Jun-17

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนิติกรรมสินเชื่อ
 • ดำเนินการสอบทานสินเชื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • จัดทำรายงานข้อสังเกตุจากการสอบทาน

21-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

21-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

20-Jun-17

 

Applied
 • บริหารคุณภาพสินทรัพย์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • จังหวัดภูเก็ต

20-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Finance and Law
 • 3 years’ experience in debt collection or related
 • Good command of English and Computer literacy Sale

20-Jun-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขาย
 • มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล
 • ถ้ามีทีมขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

20-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
 • บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
 • เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม

20-Jun-17

 

Applied
 • Supply Chain Sales
 • Relationship Manager
 • Trade Sales or Cash Sales

20-Jun-17

 

Applied
 • งานสินเชื่อ / พิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชย
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.