Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 123 jobs
  Sathorn
  • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • รับนักศึกษาจบใหม่
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
  • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
  • Self motivated, Proactive and presentable
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
  • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • วางแผนการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME รายย่อย
  • ขยายและรักษาการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าเป้าหมาย
  • บริหารจัดการการปฏิบัติงานของตนเองให้ดำเนินไปตามแผน
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo
  Bangkok
  • เสนอขายสินเชื่อบ้าน
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้ประกอบการอสังหาร
  • ออกบูธสินเชื่อบ้าน รวมถึงการตลาดดิจิทัล
  Next