• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

9 hours ago

 

Applied
 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s Degree in related fields
 • Strong in communication and analytical skills
 • Energetic and good team player

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Perform in-depth analysis & Prepare presentation
 • Assist to implement recommendations
 • Establish working relationships with clients

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female , Thai Nationality, Age 27 - 40
 • Degree in Finance or any related fields
 • 1 - 3 years working experience in Investment

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Compliance AML/CFT
 • Fraud anti money laundering
 • Risk management

02-Dec-16

THB120k - 160k /month

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age not over 30 years
 • At least Bachelor Degree in Business Admin
 • Good personality / Good relationship

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Finance, Economics, Accounting
 • Experience in risk management
 • knowledge of Basel II

02-Dec-16

 

Applied
 • strong background in Financial Investment
 • CFA, CISA, CFP are preferable
 • Very Good command of English

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • English Skill

02-Dec-16

 

Applied
 • Master’s degree in related field ie. Business Admi
 • 3-5 years of experience in equity investment
 • Proven analytical capability,organizational

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years in I&I client servicing
 • Direct experience in Custody product
 • Good command of English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบริหาร, การเงิน, การธนาคาร หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านกองทุนรวม
 • มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบดี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age not over 40
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • over 5-7 years of brokerage industry experience

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Research and analyze new business/investment
 • Perform due diligence and data collection
 • Conduct valuation of potential acquisitions

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านกำกับดูแลในธุรกิจหลักทรัพย์
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในธุรกิจหลักทรัพย์
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนงาน

02-Dec-16

 

Applied
 • Fund Administration
 • Life insurance
 • Reconciliation

02-Dec-16

 

Applied
 • Master Finance related, Top 10 universities
 • Global Corporate company, Board of directors
 • Risk Management, budget, business investment

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience in CLMV or AEC
 • Investment Banking, New business acquiring, M&A
 • Certified Financial Analyst

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษา ป.ตรี/ป.โทสาขา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ พูด และ เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

02-Dec-16

 

Applied
 • Master degree in Finance, economics
 • Experiences in investment filed
 • Investment Consulting (IC) license

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ ความสามารถ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์/วิจัย การวางแผน

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Review potential new investments.
 • Experience in real estate investment, property.
 • Good command of written and spoken English.

02-Dec-16

 

Applied
 • 2-3 years working experience in financial.
 • Strong capability in using MS Excel.
 • Good command of written and spoken English.

02-Dec-16

 

Applied

Site Controller

Bayer Thai Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • 5 years of progressive experience in financial
 • Degree in Finance or Accounting preferred
 • Excellent knowledge of relevant system landscape

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Age 25 years up
 • Bachelor or master degree in accounting
 • 3 years in investment banking

02-Dec-16

 

Applied
 • Investment Banking
 • Bond
 • Financial Advisory

01-Dec-16

 

Applied
 • Financial analysis
 • Feasibilty study
 • Business Investment

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related fields
 • Solid knowledge of banking products and operations
 • Experience working at audit firms

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master Degreein Finance or Accounting.
 • 3-7 years experienced in Investment Banking
 • Able to work under pressure, hardworking.

01-Dec-16

 

Applied
 • Evaluate potential financial/investment risks
 • Report financial risk indicators and events
 • 2-3 years' experience in Investment or Financial

01-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in Risk Management
 • Excellent command of English

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree in a related field such as finance, account
 • Bachelor's degree in a related field
 • Experienced expansion or transition

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the expansion and development
 • Execute all corporate finance related assignments
 • Responsible for deal sourcing, management

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 5 years of experience in land sales
 • Enthusiastic team player with presentation skills

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Single License
 • Trader

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในสายการเงิน งบประมาณ หรือบัญชี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Economics
 • Good command in written and spoken of English
 • Having experience in risk management

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Finance, Accounting.
 • Strong financial modeling and valuation skills.
 • Proficiency in spoken and written English.

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ดูแลจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

01-Dec-16

 

Applied
 • audit planning strategy auditor
 • professional practice retail bank
 • teammate

01-Dec-16

 

Applied
 • ติดตามการดำเนินงานในแต่ละแผนก
 • วางแผนบริหารความเสี่ยงในเงินลงทุน
 • ควบคุมดูแล เงินจัดสรรลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Accounting.
 • Preferably in Credit Analysis experience.
 • Good knowledge of banking / leasing business.

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in finance and accou
 • 3-5 yrs. Of experience
 • FMCG or Beverage industry preferred

01-Dec-16

 

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.