• อายุ 38 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ 6 – 8 ปี ด้านสำนักกรรมการบริหาร
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เลขานุการ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้าน Fund Operations 10 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชี

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelors Degree or Master Degree in Law
 • Excellent command of spoken and written English
 • Having knowledge of SEC/ SET regulations

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดพอร์ตการลงทุนอย่างน้อย 2 ปี
 • อบรมการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน และวางแผนการลงทุน
 • สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้พนักงานสาขาและลูกค้าได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 2 ปีขึ้น
 • มีประสบการณ์ในการทำรายงานผ่าน กลต.
 • ศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
 • ประสบการณ์ในงานด้านกองทุนรวม ด้านประกันภัย
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting
 • Previous billing/financial operational experience
 • Min 0-2 yrs experience in financial institutions

26-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Hire Purchase and Leasing.
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Excellent verbal and written in English.

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 8 years experience in Manufacturing
 • Good command in English
 • Budgeting, planning and forecasting ,CPA or CPD

26-Apr-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • Mid Level
 • Salary negotiable
 • Full Time, Permanent

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • New SEA Investment Fund - Renewable Energy focus
 • Identify investment targets and close deals
 • Leading European climate finance Investment Fund

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

26-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

26-Apr-17

 

Applied
 • Compliance
 • Investment risk
 • regulation

26-Apr-17

 

Applied
 • FINANCE
 • ACCOUNTING
 • TREASURY

26-Apr-17

 

Applied
 • Client Service
 • Cash management
 • Corporate banking Global Transaction

26-Apr-17

 

Applied
 • Trade operation
 • Cash management
 • corporate bank operation

26-Apr-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • KYC
 • AML Compliance
 • Client Due Diligence

26-Apr-17

 

Applied
 • Credit Analyst
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accountin, Finance
 • Strong leadership skills.
 • Very good command of English.

26-Apr-17

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst
 • RM Support

26-Apr-17

 

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

26-Apr-17

 

Applied
 • Fund Management Client Services
 • Financial Advisory
 • Portfolio Analysis

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook,
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

26-Apr-17

 

Applied
 • Direct experience in asset management firm
 • Strong background handling high net worth clients
 • Self-driven and good communication skill

26-Apr-17

 

Applied
 • Risk management enterprise risk
 • operational risk
 • market risk credit risk

26-Apr-17

 

Applied
 • ดำเนินการจัดทำหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายกองทุน
 • ดำเนินการจัดทำ Sale kit สำหรับกองทุนรวม
 • ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานและสอบทานความถูกต้องการขออนุมัติจัดตั้ง
 • ดูแลการจัดเตรียมและแก้ไขสัญญาการจัดการกองทุน
 • จัดเตรียมร่างรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการกองทุน

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • MBA in Finance or related filed.
 • 5 years of direct experience in lending business
 • Proficient in English i.e. writing, reading, speak

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English both speaking and writing
 • Strong fundamental analytical skills
 • Able to work well with the team

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Accounting
 • Fluency in spoken, written English is a MUST
 • Strong motivation-work in investment mgmt business

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

25-Apr-17

 

Applied
 • Experinece in CMS Payment Processing Operation
 • Knowledge of KCSA / AML and Regulatory Control
 • 3 years Experience of banking operations

25-Apr-17

 

Applied
 • To build relationship with UOB’s wealth customers
 • Possess Single License (preferred)
 • English proficiency is an advantage

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial forecast & fund raising
 • Liquidity management
 • Analyze, suggest & execute on derivatives product

25-Apr-17

 

Applied
 • Asset Management
 • Provident Fund
 • Consumer Banking

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in mutual fund or financial
 • Degree in Business Administration
 • understanding of regulatory issues in the mutual

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor of Finance, Accounting or Economics
 • Knowledge in Finance, Fund Mgt, Credit control
 • Good command in English, Proficient in MS Excel

24-Apr-17

 

Applied
 • Treasury and Consoidation
 • Listed Company
 • CPA is a plus

24-Apr-17

 

Applied
 • mutual fund product
 • conduct performance analysis
 • investment strategies

24-Apr-17

 

Applied
 • mutual fund product
 • conduct performance analysis
 • investment strategies

24-Apr-17

 

Applied
 • Reconcile accounts payable transactions
 • To be responsible for petty cash
 • Assist with month-end and year-end closing

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in BA, Finance, Economic
 • Fund Manager License is a must
 • Good communication skills in English

24-Apr-17

 

Applied
 • 10 years' experience in financial service
 • Excellent in English
 • Understanding of the financial service industry

24-Apr-17

 

Applied
 • Prepare Fund Report & Review Payment Instructions
 • Monitoring Checklists for Property/Mutual funds
 • Review Correctness and Completeness of NAV

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี มีประสบการณ์ด้านบริหารการลงทุน
 • บริหารการเงิน, การลงทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • สาขาบัญชี,สาขาการเงินและการธนาคาร

24-Apr-17

 

Applied
 • experience in the field of Internal Control or IA
 • เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี,
 • ศึกษาดูงานบริษัทแม่ ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไข)

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.