• เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • Leasing business; Machinery or Vehicle
 • 3- 7 years experience
 • Residence in Ayuthaya

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • Experience a Teller, Customer Service at Bank
 • Bachelor in Accounting or Finance
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • Corpoate Banking
 • Strategic Planning
 • Consultant

1 hour ago

 

Applied
 • E-Trading
 • Securities
 • Business Development

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Risk Management
 • Ensure that business units meet regulation
 • Assess and provide recommendations

1 hour ago

Above THB120k /month

Applied
 • ปริญญษตรีสาขาการเงิน, การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในตำแหน่งบริหารทีมขา

1 hour ago

 

Applied
 • Payroll
 • HR
 • Administration

1 hour ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีรถจักรยานยนต์ / ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานกำกับดูแล (Compliance)
 • ติดตาม ควบคุมกำกับดูแลงานด้านต่างๆ

1 hour ago

 

Applied
 • Business Development Manager
 • Digital Sales & Marketing Manager
 • Product Development

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversees internal, external and regulatory audit
 • Ensures tax rates used for sales/use tax
 • Fluent in English and can communicate

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance & Banking or Accounting
 • Experience 1-2 years in financial institution
 • Strong analytical, writing and communication skill

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or a Master's degree in economic
 • Strong writing skills (Thai and English)
 • Experience in economic policy research,

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or above in Finance or Accounting
 • 1-2 years experience in Budget control, Finance
 • Good in English

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting
 • Preferably in the consumer goods / FMCG. Industry
 • 3-5 years in financial planning & analysis

1 hour ago

 

Applied
 • Finance.
 • Experience of system SAP is advantage.
 • Experience in Accounting / Finance.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การตลาด
 • มีประสบการณ์ขยายตลาดประกันกลุ่ม 2 – 3 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การบริหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Accounting & Finance
 • Knowledge of Risk Management, Internal Control
 • Age 25 - 35 years old, Good command in English

1 hour ago

 

Applied
 • 1 year of experience in a call center, reception
 • Male / female Thai nationality
 • Aged not over 35 years old

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai citizen. age: Not over 45 yrs
 • Degree in Accounting & Finance & Economics
 • 15 years exp financial analysis, business analys

1 hour ago

 

Applied
 • Experience in retail product or marketing.
 • At least 5 years of experience in Banking business
 • Excellent English communication.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in accounting or finance
 • 2 years managing an accounting staff
 • CPA or equivalent experience

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดี
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดี
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance or Account
 • At least 10 years of finance and accounting
 • Knowledge and experience in Windows and Web Applic

1 hour ago

 

Applied
 • Attractive salary package.
 • Work with international consulting firm.
 • Exciting career.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international consulting firm
 • Exciting career

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิงไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักงานบริการ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-1 Year of Experience
 • Bachelor or Master of Finance, Business, Econ etc.
 • Attractive salary package

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์สายตรงทางด้านธุรกิจ บลจ.
 • จัดทำบัญชีและงบการเงินของกองทุน
 • คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน/ทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุน

8 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years exp. of Fund management
 • book the exchange rate with commercial bank
 • Female Age 28-32 years old

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • 3 years in Cost accounting or relevant functions
 • Experienced in Manufacturing is an advantage

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist Department Manager to plan, evaluate
 • Assist Department Manager to supervise collection
 • Direct interaction with assigned clients

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduates in Economics, Finance, Statistics
 • Exp. in Risk Management in Banking & Insurance
 • Sound knowledge in IFRS, BASEL, Financisl Modeling

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting/Finance
 • At least 5 years experiences in managerial level
 • Experiences in automotive industry is advantage

25-Oct-16

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • At least bachelor:Accounting Finance Economics MBA
 • Experience in automotive is advantage
 • Excellent interpersonal skills and a team player

25-Oct-16

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Cash Managment
 • Bahtnet Processing
 • Fund Transfer

25-Oct-16

 

Applied
 • Coordinate in credit card marketing
 • Drive the acquisition, account activation
 • Coordinate with the branch, operation

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Manufacturing and trading accounting principles
 • Understanding of Oracle and Sage
 • Min 8 yrs of expereince in financial role

25-Oct-16

 

Applied
 • experiences in corporate banking and investment
 • knowledge in various financial products
 • CPA, CFA license and SAP experience

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or higher in Economic, Finance, Account
 • Logical thinking, Management Skill, Service mind
 • Good command in English [TOEIC 550+]

25-Oct-16

 

Applied
 • Contract 1 year/ Renewable
 • Finance or Banking background prefered
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

25-Oct-16

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.