• ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ระดับจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 5-10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Relevant Accounting degree.
 • Minimum 5 years
 • Proactive, positive and can do attitude

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุุ 20 - 35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

7 hours ago

 

Applied
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เคยผ่านการทำแคชเชียร์มาบ้าง

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึนไป

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
 • ประสบการณ์ดูแลลูกค้าด้านเงินฝาก กองทุน(Wealth)
 • มีใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • Credit Risk
 • Margin loan
 • credit analyst

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Issue manual invoice for non-trade sale.
 • Control A/R aging, preparation A/R voucher.
 • Preparation VAT report and submit PP.30.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female Age between 23-28 years
 • degree in Finance/Banking/BA or a related business
 • Minimum 2 years working experience

7 hours ago

 

Applied
 • Data Analytics
 • Direct Experience at least 7 years
 • Good English Communication

7 hours ago

 

Applied
 • Multi national company
 • Travel opportunity
 • Team work

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years’ experience in Accounting
 • Male or Female Age 27-40 Year

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

7 hours ago

 

Applied
 • Financial Model, Project Feasibility
 • Business Plan, Business Development
 • Financial Statement Analysis

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 1-5 ปี ด้านการตลาดประกันภัย
 • านขายประกันภัยรถยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Possess own car with a valid driving license
 • 5 years experience in Banking business or leasing
 • Able to work in Rayong province

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการจัดการ (สนใจงานบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 1-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost controlling
 • Finance Analysis
 • Project leader kr Controlin manufacturing

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสต์ บัญชี บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานรับเรื่องลูกค้าร้องเรียน
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านบริหารผู้แทนการตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

7 hours ago

 

Applied
 • IT Support
 • Back office system support
 • mis support

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์3ปี
 • Cashflow

7 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years of experience in Banking/Card/Payroles.
 • Full understanding on Banking/Card/Payment.
 • Fluent in English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male - Female, Age between 25-35 year old.
 • 4-8 years experience in Account, Finance field.
 • Good command in spoken and written English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Define, implement, and maintain organization
 • Provide guidance and coaching
 • Oversee the progress and performance

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • MBA / Financial Engineering graduates.
 • 3 - 5 years’ experience in the Thai capital market
 • Excellent communication and interpersonal skills

7 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality.
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting.
 • Willing to work at least 2.5-3 years.

7 hours ago

 

Applied
 • Minimum work experience of 2 years in costing
 • Experience in working with STD-cost, BOM
 • Proficient in MS Office, Microsoft AX2012

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 2 ปีขึ้น
 • มีประสบการณ์ในการทำรายงานผ่าน กลต.
 • ศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting
 • Previous billing/financial operational experience
 • Min 0-2 yrs experience in financial institutions

7 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบของธนาคาร

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master in Business Fields of study
 • Working Experience <12 yrs, New Grads are welcome
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานขายและงานวิเคราะห์

14 hours ago

 

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Make the payment under L/C, T/T .
 • Good typing speed
 • Carefully and Quick-witted

15 hours ago

 

Applied
 • Female or male, aged not over 35 years old
 • At least 3 years of experience
 • Good command of English

16 hours ago

 

Applied
 • Holders of Insurance Agent License and IC License.
 • Knowledgeable about financial services and product
 • Great experience in Wealth or Insurance Planner.

16 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • 5 years of experience in financial services
 • Having outstanding success in a senior sales

17 hours ago

 

Applied
 • credit analysis
 • Acceptance
 • hire purchase

17 hours ago

 

Applied
 • Long-term fleet
 • Operating Fleet in Car Rent operation
 • fleet business development

17 hours ago

 

Applied
 • 3 years of experience in mutual fund or financial
 • Degree in Business Administration
 • understanding of regulatory issues in the mutual

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 5-10 years experiences in related field
 • Financial reporting: Monthly, Daily Cash flow

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.