• สามารถปิดงบดุลและงบกำไรขาดทุนได้
 • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาด
 • มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

1 hour ago

 

Applied
 • นำเสนอให้บริการคำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลลัพท์ระดับสูง
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Finance, Economics
 • Keep up to date with stock movements
 • 5 years of working experience.

7 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years work experience in Investment Banking
 • Bachelor or Master's Degree in finance
 • Strong financial modeling valuation and analytical

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปวช. ปวส.ต้องผ่านงานมาขั้นต่ำ 2 ปี
 • ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ จะพิจารณาพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • Financial Controller
 • Automotive Manufacturing
 • CPA/MBA/ ACCA.

17 hours ago

 

Applied
 • accurate and compliance of credit management
 • measure, analyze, control & recommend credit risk
 • Checking annual review of customer’s portfolios

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sustainability Development
 • Multinational company
 • Challenging and variety tasks

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop, maintain, and revise policies & procedure
 • Collaborate with other department
 • Coordinate with regulators ex. SEC and SET

17 hours ago

 

Applied
 • งานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด
 • งานเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ
 • ประสานงานและติดตามคดีที่สำนักงานเป็นคู่ความ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ ตรวจทานการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
 • ศึกษาและกำหนดหลักการบัญชีหรือแนวปฏิบัติทางบัญชี
 • ศึกษาปัญหา ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • การซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Securities, Equity Research, Fixed Income
 • Strategist, investment banking
 • Research

17 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • IFRS
 • Financial report
 • accounting

27-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิตามบัญชีรายชื่อ

27-Feb-17

 

Applied
 • Prepare capital adequacy reports
 • Conduct an analysis on RWA / capital consumption
 • obtain data and provide periodic reports and other

27-Feb-17

 

Applied
 • Cash Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

27-Feb-17

 

Applied
 • Thai Speaker.
 • Programming and solutions analytical skills.
 • Financial market/Server programming would be adv.

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • ปริญญา โท สาขาการบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

27-Feb-17

 

Applied
 • Operational Risk Control
 • Risk Management
 • Enterprise Risk

27-Feb-17

 

Applied
 • Fraud
 • Compliance
 • risk management

27-Feb-17

 

Applied
 • Capital Market Product Manager
 • Financial Market products
 • Financial or Treasury products

27-Feb-17

 

Applied
 • Explore, identify business opportunities for DCM
 • Structure the transactions and secure
 • Develop market understanding and industry

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

26-Feb-17

 

Applied
 • Degree or above graduates in finance, engineering
 • Programming skills in VBA is a plus
 • Strong passion for investment and trading

26-Feb-17

 

Applied
 • Graduates in business, finance
 • Good analytical skill
 • Excellent communication and interpersonal skills

26-Feb-17

 

Applied
 • Client Service Fixed Income
 • financial institution Equity FX Foreign Exchange
 • securities service

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Having good service mind, SL, DL
 • Having Single License, Derivatives License

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher with in Accounting
 • Provide data integration, including data mapping
 • Above-average oral and written communication skill

24-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานกับกองทุน Venture Capital Fund
 • มีประสบการณ์ทำงานกับธนาคารพาณิชย์ในการวิเคราะห์
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท การเงิน/บริหารธุรกิจ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Hold Single License(Derivatives License preferred)
 • Experienced in call center is a PLUS
 • Good communication skill in English

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age 35-45 years
 • Bachelor's or Master Degree in Business Admin
 • Good command in English

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Financial Analyst, tax, structure, cash flow
 • Financial Analyst-Real Estate, Infrastructure
 • Thai, Malaysian, Singapore nationality open

24-Feb-17

Above THB160k /month

Applied
 • Private banker Wealth Business Development
 • High Net Worth Wealth
 • Private banking

24-Feb-17

 

Applied
 • Asset Management
 • Provident Fund
 • Consumer Banking

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานลงทุนสัมพันธ์

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Economic
 • Highly developed relationship management skills
 • Mature and self-confident

24-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท, บริษัทมหาชน
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • market risk
 • risk management
 • liquidity risk

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • operational risk
 • risk management
 • regional risk

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.