• ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

10 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Modelling & Measurement
 • Minimum 5 years’ experience in Banking
 • MS. Excel and SAS are required

29-Apr-17

 

Applied
 • experience in administration which related
 • Have a strong negotiation skill
 • Knowledge of lease agreement and budgeting

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk
 • Risk Management in Banking Industry
 • Fluent command of English is a must

28-Apr-17

 

Applied
 • 5 years of experience in credit analysis
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • Male or female. Age 28 – 40 years old

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • บัญชีลูกหนี้
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน, การบัญชี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการระบบติดตามหนี้สิน
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในบริษัทติดตามหนี้
 • พนักงานประจำ ( Full Time)

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นในการจัดสินเชื่อ
 • ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่

28-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female aged of 35 - 40
 • degree in Finance or Accounting
 • 8+ years experience in managing Finance Operation

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • degree of Economics / Business / Finance
 • 5 years of experiences in Risk Management field
 • Strong knowledge analytical skill

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with SAP & Business Ware house
 • Good Command in English
 • Willing to work in Amata City Rayong

28-Apr-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledgeable in collections process & procedure
 • Able to travel and work in up-Country
 • 5 years of experience in Collections

28-Apr-17

 

Applied
 • Marketing Communication
 • Trade Activation
 • Marketing Activation

28-Apr-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Measure, analyze, control, recommend credit risk
 • Customer performance review, perform credit analys
 • Calculation for trouble debt restructure (TDR)

27-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุม กำกับ วิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน
 • ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดหนี้สิน
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเอกสารให้มีประสิทธิภาพ

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์
 • มีทักษะการเจรจาที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง

27-Apr-17

 

Applied
 • ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์
 • มีทักษะการเจรจาที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง

27-Apr-17

 

Applied
 • ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์
 • มีทักษะการเจรจาที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง

27-Apr-17

 

Applied
 • ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์
 • มีทักษะการเจรจาที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง

27-Apr-17

 

Applied
 • Review, consider, recommend loan application
 • Monitor, and feedback staff performance
 • Train, provide advice, guidance to staff

27-Apr-17

 

Applied
 • Experience in risk management from banks
 • Credit risk, Operational risk background
 • Good command of English

27-Apr-17

 

Applied
 • Leading international corporate bank.
 • Take care the company’s existing customers.
 • Attractive salary package.

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-40 years old
 • Bachelor or Master degree in Law
 • 2-3 years working experience as collector

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong management skills, Excellent English
 • 8 years’ experience in credit analysis
 • Banking or hire purchase background (only)

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Compliance
 • Investment risk
 • regulation

26-Apr-17

 

Applied
 • FINANCE
 • ACCOUNTING
 • TREASURY

26-Apr-17

 

Applied
 • Client Service
 • Cash management
 • Corporate banking Global Transaction

26-Apr-17

 

Applied
 • KYC
 • AML Compliance
 • Client Due Diligence

26-Apr-17

 

Applied
 • Trade operation
 • Cash management
 • corporate bank operation

26-Apr-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum of 3 years' experience in Risk Management
 • Investigation, Process Improvement or
 • in other comparable fields

26-Apr-17

 

Applied
 • Credit Analyst
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in business administration
 • Experienced banker
 • Business management and development skills

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst
 • RM Support

26-Apr-17

 

Applied
 • Credit Monitoring
 • New Graduated are welcome
 • 0-2 Expeience in banking

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Risk management enterprise risk
 • operational risk
 • market risk credit risk

26-Apr-17

 

Applied
 • Thai Female, 28-37 years old, Finance management
 • 5-10 years experience of Finance or Accounting
 • THB 25,000-32,000, Manage 3 staff in a team

26-Apr-17

 

Applied
 • โทรติดตามและแก้ไขหนี้ลูกค้าทางโทรศัพท์
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ ติดตามหนี้

26-Apr-17

 

Applied
 • Litigation,Recovery
 • Collection Litigation
 • IT

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Loan / Debt Restructuring
 • NPL Prevention
 • Wholesale Banking Group

26-Apr-17

 

Applied
 • มีจุดแข็งในการสื่อสาร และ การฝึกอบรม
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อาคารบางนาทาวเวอร์ได้

26-Apr-17

 

Applied
 • Experience in communication such as collector
 • Interpersonal and negotiation skills
 • Computer literacy with MS.Office (Word,Excel)

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Setting team’s strategy in order to reach the team
 • Control complaint case target
 • To control Team attendant

26-Apr-17

 

Applied
 • 3-5years experience in finance or accounting field
 • Bachelor Degree or Higher in Finance, Accounting
 • Coordinate with other section such as BOD, Billing

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-4 years experience in Banking Modeler
 • Analytic specialist (Data analytic)
 • Bachelor/Master degree in statistics / Economics

25-Apr-17

 

Applied
 • Credit Risk Management in Finance and Banking
 • Experience in lending or credit risk
 • Initiative and good personality

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 years of experience in Relationship Manager
 • Extensive knowledge in agricultural business
 • Strong interpersonal skill, result driven

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.