• มีประสบการณ์หัวหน้าการเงิน 3 ปีในธุรกิจใกล้เคียง
 • ใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง

8 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Accounts Receivable or collection payment
 • Able to communicate in English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ Cash flow,ติดตามทวงถามหนี้
 • ปริญญาตรี-บัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินหรืองานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female
 • 2-3 years of experience of Finance
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงเท่านั้น
 • อายุ 22-35 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Corporate Banking, Credit Division
 • Relationship Manager
 • crossfunctional

8 hours ago

 

Applied
 • Corporate Banking, Credit Division
 • Relationship Manager, Banking
 • Marketing

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี ตั้งใจทำงาน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • NPL, Debt Management
 • Trouble Debt Restructure
 • Credit Underwriting

24-Oct-16

 

Applied
 • Litigation,Recovery
 • Collection Litigation
 • IT

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in MIS software, Microsoft Access, SAS
 • Credit risk for retail portfolio analysis
 • Good Attitude, good team player

24-Oct-16

 

Applied
 • Retail banking
 • consumer banking
 • credit card business

23-Oct-16

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีในงานขายสินเชื่อมีหลักประกัน
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ วิเคราะห์เครดิตลุกค้า

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักณ ที่จ่าย
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ สุจริต

21-Oct-16

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years’ experience in debt collecting
 • Bachelor’s Degree in Law, Business Law
 • Male, aged 27-35 years old

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Hire purchasing, Leasing, Credit Control
 • Experience in hire purchasing or leasing company
 • English communication skill.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Monitor credit risk exposure
 • Over 1 years of finance experience
 • Good command of English

21-Oct-16

 

Applied
 • 5 years of sales and marketing experience
 • Qualification in the insurance/ credit card field
 • Good leadership and people management skills

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมการติดตามหนี้
 • มีภาวะผู้นำสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินค้างชำระ
 • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไข
 • ประชาสัมพันธ์ พูดคุย ชักชวน ชี้แจง เสนอแนะ ติดตาม

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีรถจักรยานยนต์ / ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 yrs Exp in Credit, Risk management,Financial
 • Knowledge in leasing, hire purchase industry
 • Good command in English

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เรื่องด้านเจ้าหนี้ และต้นทุน

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-40 ปี
 • วุฒิการศึกษารับดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน,บัญชี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน

20-Oct-16

 

Applied
 • บันทึกบัญชี ออกบิล
 • รับเช็ค วางบิล
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องด้านลูกหนี้

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าสินเชื่อทางโทรศัพท์
 • ให้คำปรึกษาและเสนอข้อมูล โปรโมชั่น
 • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามเจรจาต่อรองในการชำระหนี้ของลูกค้า
 • ดูแลสัญญาเช่า-ซื้อ รถกอล์ฟ
 • มีประสบการณ์ในการติดตาม เร่งรัดหนี้สิน 1 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • Male/ Female age between 25-35 years old
 • 1-3 years working experience in collection
 • Strong negotiation skills and target oriented

20-Oct-16

 

Applied
 • Direct experience as Collector.
 • Hard working and teamwork attitude.
 • Dunning by telephone directly with customers.

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Good in English communication skills
 • Commitment to excellent customer service

20-Oct-16

 

Applied
 • Relationship Management
 • Credit Analysis, Corporate Banking
 • Wholesales Banking

20-Oct-16

 

Applied
 • Strong management skills, Excellent English
 • 8 years’ experience in credit analysis
 • Banking or hire purchase background (only)

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office
 • มีทักษะในการเจรจา และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์และนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Retail Operation
 • Non Retail Operation
 • Online Sales

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • E-Trading
 • Securities
 • Business Development

19-Oct-16

 

Applied
 • Credit Analyst
 • Portfolio Management
 • Credit Approver

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Credit Underwriting
 • Good command of English
 • Credit risk, credit rating review

19-Oct-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีรถจักรยานยนต์ / ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
 • ทำการติดตามจัดเก็บหนี้ที่ครบตามกำหนด
 • จัดทำใบสำคัญรับเงิน (Receive Voucher)

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำรายงานเสนอธนาคารแห่งประเทศไทย

19-Oct-16

 

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in any field
 • Age ranging between 25-35
 • Have positive attitude towards work, and teamwork

19-Oct-16

 

Applied
 • ทวงถามหนี้ภาคสนาม
 • บุคลิกดี สุภาพ เรียบร้อย ซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.