• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ที่่เกี่ยวข้อง 1-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตร
 • มีทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Controller, Finance Manager
 • Financial Services, Payment Solutions, e-business
 • CFO; Head of Finance

19 hours ago

 

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager Japanese Clients
 • Japanese Speaking

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor or Master in Accounting
 • CPA Holder
 • Experienced from Logistics/Freight Forwarder

19 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, aged between 28-45 years old.
 • Bachelor's Degree or higher
 • Experience of at least 4 years as Credit Analyst

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience as Credit Analyst
 • Good computer literacy
 • Good command in English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accounting.
 • 5 years experience in Credit Analyst.
 • Experience in Banking or Consulting Firm.

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการเงินทุกส่วน
 • การศึกษา : ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานการเงินทุกส่วน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย
 • ดูแลเอกสารเกี่ยวกับสินเชื่อ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • FACTORING

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำรายงานสรุป
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการตลาด การเงิน
 • ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • รถยนต์ รถจักรยานต์ยนต์

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ , การเขียน
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อจะได้รับการพิจารณา

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในกลยุทธองค์กร
 • มีความสามารถในการบริหารทีมงาน เชื่อมโยงระบบงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจการประเมินความเป็นไปได้

19 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst

19 hours ago

 

Applied
 • Build relationship to corporate customer
 • 3-5 years relevant working experience
 • Competitive compensation

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Business Fields of study
 • Working Experience <12 yrs, New Grads are welcome
 • Selling Exp/Skills, fluency in Thai communication

17-Jan-17

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in Accounting and finance
 • Good command in English.
 • Co-ordinate with Headquarter in Singapore

17-Jan-17

 

Applied
 • Fraud Control, Fraud Investigation
 • ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลเฝ้าระวัง(Suspect List)
 • สืบหาข้อมูลทุจริต

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance
 • 5 years in Credit and Collections
 • Proficient in interpreting financial statements

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Support professionals in managing risks
 • Provide help desk supports, Compliance audit
 • Perform risk compliance review, Internal Audit

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • FP&A, Finance Manager, Financial Planning
 • Finance Analysis, Financial, Business Analysis
 • Budget, Costing, Business Plan, Financial Report

17-Jan-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, aged between 28-45 years old
 • Degree or higher in Business Administration
 • Good English skills

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 yr of exp. in ProcessDesign/Improvement
 • Experience in lending/operation process in banking
 • Strong skill in MIS, analytical & problem-solving

17-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for end-to-end IT process management
 • Support strategic process transformation project
 • Prior exp in PM/BA or IT Banking process is a plus

17-Jan-17

 

Applied
 • ประมวลเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเฉพาะราย
 • งานสินเชื่อ เช่นนิติกรรมสินเชื่อ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

17-Jan-17

 

Applied
 • Monitor Credit and Risk Analytics Division
 • Direct Expereince in Credit Analysis
 • Strong in Interpersonal and Leadership Skills

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

17-Jan-17

 

Applied
 • SME Credit Portfolio Management
 • Monitor & Analysis of SME Lending Portfolio
 • Monitor campaign & product program performance

17-Jan-17

 

Applied
 • risk operation analyst
 • risk management
 • market risk analyst

17-Jan-17

 

Applied
 • Mortgage,
 • credit analysis
 • consumer banking

17-Jan-17

 

Applied
 • B.S. in Accounting or Finance
 • Five (5) years’ experience required
 • Collaborative working style with strong capability

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Finance and Banking
 • Experience in RM or Trade Finance
 • Good English communication and computer literacy

16-Jan-17

 

Applied
 • Strong background in compliance AML
 • At least 5 years experience in corporate banking
 • Good command of English is a must

16-Jan-17

 

Applied
 • work with biggest Japanese leasing company
 • manage the team to hit the sales target
 • contribute to business expansion to Thai market

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี, การเงิน/การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจการทำงานของระบบธนาคาร รวมทั้งระบบอื่นๆ

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน/การธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบรับรอง CIA, CPA, CFSA, FRM

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Compliance AML
 • KYC/CDD Account Opening
 • Legal Know your client

16-Jan-17

 

Applied
 • Master's Degree in accounting, Finance.
 • Experience in Credit Analyst related, Underwriter.
 • Familiar with rules and regulations of banking.

16-Jan-17

 

Applied
 • Foreign Exchange, FX
 • Treasury
 • Wholesales Banking

16-Jan-17

 

Applied
 • Lead team to manage credit approval process
 • Min 3 yrs of corporate credit analysis experience
 • Strong financial and analytical skills

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.