• ดูแลด้านการเงิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

10 hours ago

 

Applied
 • Regular update and maintenance of IR database
 • Organize investor meetings, conferences
 • Direct experience, Good communication

10 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท MBA, Economics (จบใหม่)
 • ทักษะทางคอมพิวเตอร์ (Excel) / ภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

10 hours ago

 

Applied
 • analytical skills and knowledge of Financial
 • At least 3 years of commercial banking experience
 • Good selling and client relationship skills

10 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Female, age 24-29 years old
 • Degree in Business Administration
 • Good Japanese (Level N2) is must

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Trade Finance Product and Supply Chain
 • Supply Chain Financing Background
 • Good command of English

16 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, aged 30-35
 • Master degree in area of Business Admin
 • Strong analytical skills and expertise

17 hours ago

 

Applied
 • 8 years exp. in financial and business planning
 • Understanding of USGAAP, SOX 404, internal control
 • Fluent in English

17 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Cost accounting, Cost accountant
 • Machinery, Manufacturing
 • Costing

19 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Finance/Accounting
 • Experience in working at least 2-3 years
 • Strong Analytical, problem solving

20 hours ago

 

Applied
 • experience in in corp. finance, financial planning
 • strong analytical, interpersonal, commu. skill
 • Good decision making and problem solving skills

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • prepare the documents to be processed for payment
 • petty cash fund for miscellaneous expenses
 • cash management software and accounting software

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาโทสาขาการเงินหรือการบัญชี
 • ทำงานด้านวาณิชธนกิจ (IB)
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ใช้ภาษาอังกฤษได้

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี
 • มี IC License เคยผ่านการอบรม CFP, CFA, CIZA

21 hours ago

 

Applied
 • Good command in English
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Financial
 • Show discretion and confidentiality

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Financing or Account
 • Prepare financial analysis
 • Analyze skill and knowledge in accounting

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese Company
 • Stable Company
 • Good Benefit

23 hours ago

 

Applied
 • Analyze regional data
 • Review sales contracts according to authorization
 • Finance plan and analysis

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged 28-45 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
 • At least 4 years of experience

28-Apr-17

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and maintain databases for financial
 • Supports the annual budget process
 • Follows all applicable laws,

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree BA , Finance
 • Male / Age 25-35 years
 • 2-3 years experience in Demand Planning

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบได้ เซ็นต์งบได้
 • ทำบัญชีสินทรัพย์ บัญชีเงินลงทุน
 • สามารถใช้โปรแกรม Express

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, MBA/CPA
 • Good background in costing and SAP
 • Good command of English

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience in accounting and finance
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • Thai nationality, aged 40 - 50 years old

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • หากมีความรู้เรื่อง MS SQL และการเขียน Query
 • มีความรู้เรื่องการลงบัญชี กระทบยอด ปิดงบ การเงิน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวางระบบ ERP

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • ดูแลรับ-จ่ายเงินของสาขา

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • มีใจรักงานงานบริการ
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี รถยนต์

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง

28-Apr-17

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและพนักงานเร่งรัดได้
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ Statement รายวัน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

28-Apr-17

 

Applied
 • 7 years of experience in financial functions
 • Strategic mindset, Corporate strategy
 • CPD license is preferred, Excellent in English

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Salary: Negotiable
 • Good command in spoken and written English
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance

28-Apr-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • Handling of month-end closing and analysis.
 • Tracks financial status

28-Apr-17

 

Applied
 • Experience with SAP & Business Ware house
 • Good Command in English
 • Willing to work in Amata City Rayong

28-Apr-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Finance Planning
 • Finance Analysis
 • Costing

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Finance
 • At least 5 years experience in Finance
 • Able to use Oracle,MS Office program as well

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's degree in account, finance, economic
 • 1-3 years of experience in financial management

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บุุคลิกดี, มีใจรักงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์มา

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน 2 - 5 ปี
 • รายงานภาษีซื้อ-ขาย / บักทึกรายรับ-จ่าย

28-Apr-17

 

Applied
 • กำหนดนโยบายด้านบัญชีการเงินของบริษัท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน
 • ประเมินสภาพคล่อง (Cash Flow)

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึนไป

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหาร บัญชี การเงิน หรือการจัดการ
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 5ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2ปี

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.