• ปริญญาตรี/โท : การบริหาร / การเงิน / เศรษฐศาสตร์
 • KPI Measument / Change Agent / Resource Management
 • สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

1 hour ago

 

Applied
 • รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน ปี 2560
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3/ปี 4
 • ปฎิบัติงานศูนย์ธุรกิจ SME KBank ทั่วประเทศ

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านสถิติ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการ Data , การนำเสนอ Report
 • ประสบการณ์สายงานการเงิน/ธนาคาร

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Corporate Finance, SAP
 • Bank regulations, transactions
 • FX contract booking, loan borrowing

11 hours ago

 

Applied
 • Design process, Improve process in Branch Banking
 • Well experienced in lean, six sigma
 • Prior experience in transformation project/banking

11 hours ago

 

Applied
 • Good knowledge of commodity or securities trading
 • TFEX,SET, and oversea exchanges (SGX,TOCOM,CME)
 • BTS Ploenchit

11 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in banking or consulting firm
 • Strong analytical and conceptual skills
 • Entrepreneurship with P&L responsibility

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Foreign Exchange
 • Treasury
 • Wholesales Banking

27-Oct-16

 

Applied
 • คำนวณและประกาศ มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินส
 • จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อส่งให้แก่สำนักงานกำกับหล
 • บันทึกบัญชีของกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรอง

27-Oct-16

 

Applied
 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • 2 years experience in Banking
 • Transportation Allowance / Feet Card

27-Oct-16

 

Applied
 • Master degree in any discipline
 • 2+ yrs. experience in business, risk
 • Good command of Thai & English

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท การเงิน / บัญชีบริหาร
 • มีประสบการณ์ตรงหรือมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer, Accounting
 • 5-7 years experience in system development
 • Strong analytical and problem solving skills

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experiences from Bank or corporate finance
 • Handle cash flow planning and analysis

27-Oct-16

 

Applied
 • MBA / MIS
 • Client Service
 • Technology Support

26-Oct-16

 

Applied
 • 5-10 years experiences in a KYC / AML job.
 • Investment banking knowledge / experience.
 • Fluency in Thai and English is mandatory.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Provide consultancy to business units
 • Provide comments and review business policies
 • Solid background in capital market/ trade finance

26-Oct-16

 

Applied
 • E-Trading
 • Securities
 • Business Development

26-Oct-16

 

Applied
 • Corporate Credit Underwriting
 • Good command of English
 • Credit risk, credit rating review

26-Oct-16

 

Applied
 • Credit Underwriting, Underwriter
 • Credit Analyst, SME-Medium, SME-M
 • good command of English

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานวิเคราะห์ระบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจ
 • บริหารโครงการ ออกแบบระบบสนับสนุนงานบริการและงานขาย

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (ไม่ระบุสาขาวิชา)
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง (คุยกับลูกค้า)

26-Oct-16

 

Applied
 • Process Improment / Service / Strategy
 • มีความรู้ Credit / Segment / Presentation
 • ประสบการณ์สายงานการเงิน/ธนาคาร

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree or a Master's degree in economic
 • Strong writing skills (Thai and English)
 • Experience in economic policy research,

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์สายงานการเงิน ธนาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดทำแผนการบริหารเงิน แผนกู้ยืมเงิน
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราต้นทุนของบริษัทฯ

26-Oct-16

 

Applied
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Lead Export Unit.
 • In-depth knowledge in Trade.
 • Fluent in writing and speaking English.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Lead Import Unit.
 • In-depth knowledge in Trade.
 • Fluent in writing and speaking English.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน สำหรับสาขาในศูนย์การค้า

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดี
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดี
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

26-Oct-16

 

Applied
 • Master degree in Economics/ Finance
 • Experience in financial market business
 • Good command of English and able to use MS office

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor degree with not over 38 years old
 • Good communication and presentation in Chinese

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Leading international corporate bank.
 • Take care the company’s existing customers.
 • Attractive salary package.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for Tax Advisory on (M&A) transactions
 • Supervising and participating in tax due diligence
 • Following policies of US GAAP and Thai GAAP

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Economics
 • Minimum 3 years of experience in corporate banking
 • Strong command in English,i.e.,reading,speaking

26-Oct-16

 

Applied
 • 0-1 Year of Experience
 • Bachelor or Master of Finance, Business, Econ etc.
 • Attractive salary package

26-Oct-16

 

Applied
 • Direct experience as approver in Corporate size.
 • Good command of English.
 • Approve credit under own personal discretion.

25-Oct-16

 

Applied
 • Business planning
 • Analyze financial information
 • Analyze financial information

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Commercial Banking / Corporate banking Analyst
 • Credit Analyst / Relationship Manager
 • Lending and Structured Product Experience

25-Oct-16

 

Applied
 • Manage daily operations of accounting transaction
 • Loan financing background, CPA is an advantage
 • Good command both spoken and written English

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of sales and marketing experience
 • Qualification in the insurance/ credit card field
 • Good leadership and people management skills

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • investment banking
 • corporate finance
 • Investment Relations

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.