• ชาย หรือ หญิง อายุไม่ตำกว่า 27 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน ธุรกิจประกันภัย
 • ประสบการณ์ทางด้านประกันภัยไม่ต่ำกว่ากว่า 3 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • operational risk
 • bcm
 • risk management

21-Jan-17

 

Applied
 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

20-Jan-17

 

Applied
 • ผลักดันเป้าหมายให้ทีมขายสถาบันการเงิน
 • วิเคราะห์ สรุป จัดทำรายงานข้อมูลการขาย
 • ประสบการด้านงานขาย หรือประสานงานขาย 1 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • degree or higher in related field
 • 10 years of experience in sales training or sales
 • 5 years in management level

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Compliance AML/CFT
 • Fraud anti money laundering
 • Risk management

20-Jan-17

 

Applied
 • Strategy
 • planning
 • MIS

20-Jan-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • Insurance Marketing Coordinator Bancassurance
 • Life insurance Non Life insurance Broker
 • Insurance Marketing Coordinator Bancassurance

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree
 • Experience in Business Operational Risk Management
 • Banking Experience is a plus

18-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for independent reviews on risk
 • Report findings and recommendations for improvemen
 • Monitor to ensure corrective actions from all sign

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial Controller, Finance Manager
 • Financial Services, Payment Solutions, e-business
 • CFO; Head of Finance

18-Jan-17

 

Applied
 • รวบรวมรายการความต้องการของผู้ใช้งาน
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของระบบ TSR
 • แจ้งเพิ่ม/ลดพนักงานขายในระบบ PCIDSS

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in finance, accounting
 • Strong writing skills (Thai and English)
 • Outstanding analytical and inter-personal skills

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Compliance AML
 • KYC/CDD Account Opening
 • Legal Know your client

16-Jan-17

 

Applied
 • Foreign Exchange, FX
 • Treasury
 • Wholesales Banking

16-Jan-17

 

Applied
 • Private banker Wealth Business Development
 • High Net Worth Wealth
 • Private banking

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.