• เพศ :ชาย อายุ(ปี) :ทุกช่วงอายุ
 • รับผิดชอบวางแผนงาน
 • ทักษะด้านพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

26 mins ago

 

Applied
 • 8 years of experiences
 • Degree in Human Resource Management
 • Knowledge of HR Development tools i.e. competency

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Age between 27-35 years old
 • 4-5 years of project management experience
 • Overseas field trip for development opportunity

1 hour ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s degree or higher in any fields
 • 5 years of experience in training and development
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร ฝึกอบรม

10 hours ago

 

Applied
 • 5 year experiences in a supervisory role in all HR
 • Master or Bachelor degree in HRM, Psychology
 • Manage employee relationship including CSR program

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบระดับปริญญาตรี หรือ โท สาขา HROD หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบก่ารณ์ในการทำงานด้าน HROD อย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเป็นทีม ทัศนคติเชิงบวก การติดต่อประสานงาน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree Specialised in Human Resources
 • 15 years in Wellness/ Hospitality/ Consulting
 • Exposure to global business practices

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • นัดหมายบุคคลากรเข้าสัมภาษณ์
 • ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน

10 hours ago

 

Applied
 • Start-up Mentality
 • Fast Growing Company
 • Be a part of the Core Team

10 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านงานสาขา การลงทุน
 • บุคลิกดี มีทักษะในการสือสารที่ดี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามามรถวางแผนในการฝึกอบรม
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

10 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, aged below 35 years old
 • Bachelor’s degree in any field
 • 5 years of work experience

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years’ experience in Training/Leadership
 • Deliver leadership development approaches
 • Willing to travel

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 1-2
 • Good Communication

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in HR related fields
 • Degree in Haman Resource or Business Admin
 • Male/Female, 35-45 years old

10 hours ago

 

Applied
 • มากกว่า 10 ปี ระดับManagerในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • จัดการ เรื่องกฏหมายแรงงาน , HACCP , GMP , BRC
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

10 hours ago

 

Applied
 • Male & Femal Age 35 - 50
 • Bachelor Degree and Master Degree
 • Have patience, Responsibility

10 hours ago

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • จัดการรับสมัคร สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลากร
 • กระตุ้นและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของพนักงาน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาบุคคลากร
 • มีแผนการฝึกอบรม
 • เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป (เพศชายเท่านั้น)

10 hours ago

 

Applied
 • Female,Thai nationality, Age 25-38
 • Bachelor Degree in any related fields
 • Good command of English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Human Resources Management.
 • Able to work under pressure and dead line.
 • Recruitment

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales capability
 • Training & Development
 • 1-2 years experiences as a trainer

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English
 • Experience in HRD for 3 years
 • Good presentation skill

10 hours ago

 

Applied
 • บริหารและดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
 • งานสรรหา-คัดเลือก บุคลากร

10 hours ago

 

Applied
 • สามารถวางแผนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ได้
 • สามารถจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/ ทรัพยากรมนุษย์

10 hours ago

 

Applied
 • Responsible for controlling and developing
 • Organization Development and Staff
 • Work closely with management to identify training

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Initiates employer branding strategy
 • Initiates PR activities and media plan
 • Work supporting department head in developing

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 30 years old up
 • Bachelor degree in any related file
 • 3-5 year's work experience in recruitment

10 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • At least 5 years experienced in HR area
 • Experienced in HRD/ Organization Development area
 • Has knowledge in HRD and OD

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical, Mechanical
 • Training Engineer
 • Support New Air-condition & Service Course.

10 hours ago

 

Applied
 • สามารถประสานงานกับทุกส่วนงานได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลโรงงาน
 • และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged not over 45 years old.
 • Degree / Master degree in HRM
 • Min 8 years' relevant HR experience

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years Experience in HR -Payroll,Welfare,Training
 • Bachelor or Master Degree in Business Admin
 • TOEIC 650, Age 23-28

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in related field.
 • At least 3 years' experience in HR
 • Good in Microsoft Office

11 hours ago

 

Applied
 • วางแผน จัดเตรียมสื่อการอบรม
 • จัดการการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • ให้คำแนะนำการขับขี่อย่างปลอดภัย

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำหลักสูตรอบรม พัฒนาพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ตรวจสอบการบันทึกเวลา ค่าจ้างเงินเดือน งานสรรหา

11 hours ago

 

Applied
 • Master's or Bachelor’s Degree in Human Resource
 • Minimum 5 years working experiences in recruiting
 • Communicative in both written and spoken English

11 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in training sales staff for a cosmetics
 • Flexible for domestic travel
 • Motivated to build from the ground up

11 hours ago

 

Applied
 • Assist the HR GM in supervising BP
 • Bachelor or master degree in any field
 • At least 5 years’ experience in Sr. HR Mgr. Level

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

11 hours ago

 

Applied
 • Internal Communication
 • Staff Engagement
 • Banking experience

11 hours ago

 

Applied
 • Organizational Design and Change Management
 • Talent & Succession Planning
 • Performance Management

11 hours ago

 

Applied
 • Labor negotiation
 • Recruitment & Manpower planning
 • Good benefit & Annual bonus

11 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.