• เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาอักษรศาสตร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Good attitude toward hard work
 • Good proficiency in English.
 • Female only

9 mins ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Translation & Interpreter
 • Coordinate between Japanese Manager&Local Staff
 • Interpreting in Management meetings

10 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years experience
 • Very good Command in English and French
 • Very good in Computer Literacy

10 mins ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • เงินเดือน 35000-45000 บาท
 • ทำงานที่นิคมลาดกระบัง

10 mins ago

THB35k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท

10 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ,
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-6 ปี
 • รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของงาน

10 mins ago

 

Applied
 • Female, age between 22-37 years old
 • Bachelor or higher of Arts, Law or related field
 • Fluent in English (TOEIC score 800 up)

10 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Only
 • 1-3 years’ experience, secretary
 • Fluent in both Thai and English

10 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • ป.ตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office

10 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle Shareholders Meetings
 • Bachelor’s Degree in Laws or related
 • 3-5 years experienced in Corporate Secretary

10 mins ago

 

Applied
 • Administration and Secretary , Detail oriented
 • Good command of both Thai and English
 • Mature and be able to work independently

10 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เป็นล่ามการประชุม
 • ความสามารถภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป
 • ประสานงานสื่อสารกับญี่ปุ่น

10 mins ago

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 • สามารถพูดภาาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

18 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ทำงานล่วงเวลาได้

23-Jul-17

 

Applied
 • จัดตารางการนัดหมายให้ผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานการประชุม และประสานงานการประชุม
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ อย่างน้อย 2 ปี

23-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า หรือวุฒิบัตรด้านภาษาขั้นสูง
 • งานด้านเลขา และประสานงานกับคนจีน
 • ทำงานล่วงเวลาได้

23-Jul-17

 

Applied
 • งานทั่วไปในบริษัท
 • จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ทำงานล่วงเวลาได้

23-Jul-17

 

Applied
 • Have 3-10 years working experienced
 • Good command of English
 • Salary 35-45K

23-Jul-17

 

Applied

HR MANAGER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Thai Nationality, Male/Female 35-50 years
 • Degree in Human Resources Management
 • 5 years work experience in Managerial

23-Jul-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนงานขาย
 • สนับสนุนงานฝ่ายขาย จัดเตรียมเอกสารสำหรับฝ่ายขาย
 • ปวช. หรือสูงกว่า อายุ 22 ปี

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป

23-Jul-17

 

Applied
 • Thai, Female, age 23-28 years old
 • 1-2 years exp. in Sales Coordinator,Import-Export
 • Good command in English

23-Jul-17

 

Applied
 • Thai nationality, Female, age between 30-40 years
 • 1-3 years experience in Japanese Interpreter
 • Good command in Japanese N2 or N1

23-Jul-17

 

Applied
 • Fluent in English Reading and Writing
 • Interesting project in a dynamic environment
 • Fun working environment!

22-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree of Master degree
 • Fresh graduates are welcome
 • Third language is preferred

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

22-Jul-17

 

Applied
 • Thai nationality / Female, Age between 30-40
 • Degree in Business Administration or any related
 • 5 years experience in Personal Assistant

22-Jul-17

 

Applied
 • ติดตามผู้บริหาร งานเลขานุการทั่วไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านงานเลขานุการ
 • เพศหญิง / สาวประเภทสอง

22-Jul-17

 

Applied
 • To learn principle of Secretary
 • To learn how the restaurant business expand
 • To be a professional in Secretary in the future

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ผ่านงานด้านเลขานุการมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • พูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Jul-17

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

21-Jul-17

 

Applied
 • Exp. in admin, customer service, or secretarial
 • Perform admin and secretarial task to the team
 • Can-do attitude, service minded, results-oriented

21-Jul-17

 

Applied
 • 4 yrs of experience in Admin & Secretarial tasks
 • Good command of English
 • Strong communication, interpersonal skill

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in any subject
 • 0-3 years in Simultaneous Interpreter
 • Have strong in English and service mind

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years working experience as secretary
 • Japanese speaker (N2)
 • To be secretary of president and Japanese

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree, 0-2 yrs exp.in Data management
 • Communicable in Eng (TOEIC 600+ if possible)
 • Typing skill, attention to detail, Excel skill

21-Jul-17

 

Applied
 • Degree or higher in General Management
 • 0 - 2 years’ experience in administrative
 • Provide secretarial duties as well as supporting

21-Jul-17

 

Applied
 • Schedule and appointment control
 • Organize documentation
 • Coordination and follow up of work as assigned

21-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน Admin อย่างน้อย 1 ปี
 • ใช้ภาษาไทย อังกฤษได้ดี ทั้งพูดและเขียน

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in administrative at least 2 -3 years
 • Good service mind and personality relationship
 • Excellent of communication in English

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Law
 • A minimum of 3 years’ experience
 • Good command of both Thai and English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 year in handling administrative
 • Arranging travel for the RIMC Director
 • Advanced skills in use of Microsoft Office

21-Jul-17

 

Applied
 • Management of the Executive diary and appointments
 • Screen incoming calls, correspondence
 • Provide administrative within departments

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in Administrations& Facilities Manager
 • Analytical and problem-solving skills
 • Good command of English (both spoken and written)

21-Jul-17

 

Applied
 • Lawyer License holder
 • Work in well-known or public listed companies
 • Fluent command of English (spoken and written)

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรู้ด้านงานออกแบบภายใน

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle secretarial work.
 • Handle and support administrative works in dept.
 • Have at least 5 years experience.

21-Jul-17

 

Applied
 • Work in beautiful Samui Island
 • Property Development company
 • Secretary job

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.