• สรรหาบุคคลากร
 • recruitment
 • Human resource

1 hour ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • ดูแลงานสรรหา,ว่าจ้างพนักงาน
 • ดูแลงานแรงงานสัมพันธ์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

2 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of Human Resource Development
 • Good communication of both spoken & written Eng
 • Good communication and interpersonal skills

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Coordinator
 • 1-2 years of experience
 • Good computer skills

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการจัดการ
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Good Opportunity
 • Famous Corporate
 • Great Location

9 hours ago

 

Applied
 • To proceed recruitment to get the right person
 • Bachelor’s degree in HRM, HRD,
 • 4 years in human resources function, payroll proce

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากร
 • มีประสบการณ์งานบุคคลไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียนได้ดี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing of employee welfare in relation
 • Managing for stationery & company uniform
 • Determining and recommending employee relations

11 hours ago

 

Applied
 • interviewing and selecting candidates
 • co-ordinate internal/external recruitment campaign
 • knowledge in Competency and KPI, Good English

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 1-3years experience in recruitment and selection
 • Able communicate in English would be advantage

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment & Selection
 • Thai Nationality ,Female / Male 22 - 25 years up
 • Bachelor degree in Humanities, Communication Arts

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Human Resource Management
 • Maintains training attendance records
 • Good command in English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience in HR.
 • Exeperience in Retail,Hotel business is a plus
 • Strong knowledge in recruitment

15 hours ago

 

Applied
 • Recruitment Service
 • 2-3 Years Experience in HRM, Sales, CS
 • Pattaya

15 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age 45 years up.
 • HR & Administrative management
 • HR full fuction

15 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Chonburi, Pattaya, Rayong
 • TOEIC Score of 700
 • 3-5 years of experience in HRM

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Human Resource
 • 3-5 years experience and knowledge in HRD.
 • Able to be the trainer for Japanese Manner

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Knowledge
 • Recruitment & Selection in IT function
 • BTS area

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี ในการสรรหาและว่าจ้าง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ

17 hours ago

 

Applied
 • Graduate degree in HR, business or related field
 • Sound knowledge of recruitment
 • Possess good software application skills

17 hours ago

 

Applied
 • 7-12 Years of fundamental HR & Administrative
 • Bachelor Degree in HR, political
 • Generalist HR management

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • -อายุ 35-45 ปี สัญชาติไทย มีประสบการณ์สายตรง 5 ปี
 • -มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
 • -มีความรับผิดชอบสูงมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความเป็นผู้นำ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 35-36
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถ พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง

20 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience 8 Years in recruitment function.
 • Good in English (Speaking,Writing,Reading)
 • Prefer FMCG,Recruitment Agency,Banking

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Assistant Manager
 • At least 10 years experience in HR
 • Labor law, Revenue code and other related

24-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in recruitment
 • Have experience in FMCG, Healthcare/Pharmaceutical
 • Local Expat

24-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการสรรหาบุคลากร 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงินหรือประกันภัย

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานค่าจ้าง
 • งานฝึกอบรม

24-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • 1-5 year experience in recruitment
 • Good command of spoken and written English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สรรหาพนักงานตามช่องการสรรหาต่าง ๆ
 • จัดทำสัญญาจ้างจัดทำเอกสารประกอบชุดประวัติพนักงาน

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Feb-17

 

Applied
 • Business Partner
 • HR Partnership
 • Human Resource

24-Feb-17

 

Applied
 • Strong recruitment skill
 • Minimum 7 years of experience in recruitment
 • Manage recruitment process & activity

24-Feb-17

 

Applied
 • IT Recruitment
 • mass recruitment
 • human resource

24-Feb-17

 

Applied
 • mass recruitment
 • professional recruitment
 • recruitment

24-Feb-17

 

Applied
 • 10 years of experience in HR
 • Thai nationality only
 • Good command in English

24-Feb-17

 

Applied
 • Managing recruitment systems and processes
 • Overseeing manpower planning, recruitment
 • Monitoring salary structure and benefits

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2years of experience in recruitment
 • Good computer proficiency
 • Good interpersonal skills

24-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาบุคคลเพื่อมาทำงาน
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ทำ MEMO ต่างๆเพื่อเสนอผู้จัดการ

24-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Good in both written and spoken English
 • Degree in Business Administration, HR

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี
 • สรรหาบุคลากร

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor‘s degree in Human resource
 • Developing with line manger, HR planning
 • Passion in developing people.

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in HRM, HRD or any related field
 • Preparing overall rules, regulations
 • Knowledge of employee relations managements

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี

24-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ=
 • จัดการออกประกาศของบริษัทฯ
 • ดูแลการเลื่อนตำแหน่งงาน,การแต่งตั้ง,โอนหรือโยกย้าย

24-Feb-17

 

Applied
 • Female
 • TOEIC :700
 • Age not over 26 New Graduate O.K.

24-Feb-17

THB35k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.