• บริหารงานบุคคล สรรหา ทำเงินเดือน
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ชาย , หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Provide and implement strategies and policies
 • Monitor general HR functions, recruitment
 • Provide suggestions to develop internal processes

2 hours ago

 

Applied
 • Male / Age at least 35 years old.
 • Minimum 5 years of experience in Recruit managemen
 • working experiences in recruiting for the relevant

2 hours ago

 

Applied
 • HR Staff
 • HR Officer
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

2 hours ago

 

Applied
 • Confident personality
 • Detail Oriented
 • Strong Communication Skills

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Fast career advancement
 • Bachelor Degree or Higher
 • Salary + Commission+ Bonus

2 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบ กฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับงานบุคคล ให้ทันสมัย
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35- 45 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5-8 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ 5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน อบรมพนักงานใหม่
 • ประสานงานด้านบุคคลและธุรการ
 • ติดต่อสือสารงานราชการภายนอก

2 hours ago

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 25-28 years old
 • Bachelor degree in Human Resource
 • 2-5 years working experience as HR

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานที่ลำพูนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ถึง 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Years of experience in HR professional role
 • Recruitment, Employer Branding, Employee Relations
 • Strong interpersonal and communication skill

8 hours ago

 

Applied
 • Talent Aquistion
 • Recruitment Management
 • Human Resources Business Partner

8 hours ago

 

Applied
 • 1 year of experience in recruitment, sales
 • Good command of English
 • Managing and planning recruitment assignments

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Ages not more than 30 years old
 • Have “get it done, make it happen” mentality.
 • Holds network with managers in known companies

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ็HR & Admin officer, ช/ญ ป.ตรี, ประสบการณ์ 2 ปี
 • Visa, Workpermit, โปรแกรม HR(Prosoft, B-Plus
 • ภาษาอังกฤษระดับดี, รับแรงกดดันได้ดี, ออก ตจว. ได้

8 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Accounting - CPD - Thai GAAP
 • full accounting, forecasts, audit,
 • Office and administration management

8 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Responsible for the whole payroll process
 • Any others HR tasks given by HRI and Country Head
 • HR knowledge i.e payroll and admin tasks

8 hours ago

 

Applied
 • 28 - 30 K
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

8 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 1-3 years of experience in HR functions
 • Good command of English both Written and Spoken
 • Hard-working and Result oriented

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Working experience of Talent Acquisition
 • Strategic minded and experience

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนและบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรับผิดชอบสูง

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in HR, Business Administration
 • 7 years of experience in HR strategy
 • Design and develop Learning Journey

8 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานในการทำสัญญาการว่าจ้างงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 2- 3 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , ทักษะในการต่อรอง
 • มีความรับผิดชอบ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 Years Experience in HRM
 • HR Full Loop
 • Logistic Business

8 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Degree in HRM , Political Science
 • Minimum 10 years in all HRM functions
 • Experience in retail business would be advantage

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Human Resource, Business Admin
 • More than 5 years working experience in HR role
 • At least 3 years at managerial level

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Establish a recruitment plan to help the delivery
 • Ensuring that the recruitment standards
 • Perform first screen candidate profiles

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Learning & Development function
 • training and development
 • L&D

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Having some experience in a sales support
 • Experience in consumer products

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 30-38 years old
 • Experience in HR multi function
 • Fair command in English

8 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Attractive commission + variable incentive schemes
 • 1 - 3 years recruitment experience
 • Fresh graduate encouraged to apply

8 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Mass Recruitment
 • Excellent Communication
 • Good command in English

8 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • HR Manager
 • Overall responsibilities in HR functions
 • HRM ,HRD

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแท

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Salary: Negotiable
 • Age : between 20 and 30 years old.
 • TOEIC: 720+

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in related field, MBA a plus
 • 5-year previous experience in HRBP role
 • Project Management

8 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ recruitment(สรรหา) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Overseeing HRM and HRD functions
 • 3 years of experience in a recruitment
 • Knowledge of employment legislation and regulation

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • 5 years experience in Human Resources Management
 • Excellent in English communication and written

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for recruitment, manpower
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources
 • Experience in human resources or operations

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

8 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Good command of Spoken and Written English.
 • Manage, Organize and Improving Hiring Process
 • Data Analysis and Presentation capabilities

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดหาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน และประกันสังคม
 • ประเมินความสามารถพนักงาน

8 hours ago

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้างบุคลากร
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.