• สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ทันที
 • กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Recruitment
 • selecting
 • Minimum 3 years experiences

3 hours ago

 

Applied
 • recruitment
 • at least 3 years experience
 • good in communication and computer skill

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in HRM, or related field
 • Exp. in recruitment & training, VISA & work permit
 • Result oriented

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field. Minimum 5 years of
 • Minimum 5 years of experience in in recruitment
 • Excellent in English of both verbal and written is

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Build networks to find qualified candidates
 • Minimum 8 years of experience in Human Resources
 • Recruitment

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree of higher in Human Resource Management
 • Experienced above 5 years in Human Resources
 • Have strong HR knowledge on talent management

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years’ experience in HR Business Partner
 • Manage and control over recruitment
 • Manage the execution of human resources management

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female , Thai Nationality , Age 22-30 years
 • Good command of English and computer literacy
 • Multi tasks, Service mind

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาบุคลากร (Recruitment)
 • จัดทำรายชื่อพนักงานเข้าอบรม
 • เพศหญิง หน้าตายิ้มแย้ม อายุ 20-28 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

7 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • สรรหาบุคคลากรเพื่อรองรับตามแผนงานของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน

7 hours ago

 

Applied
 • 3 years of experience in HRM
 • Pleasant, smart and self-confident skils
 • Excellent written and spoken command of English

7 hours ago

 

Applied
 • mass recruitment
 • professional recruitment
 • recruitment

7 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ HR อย่างน้อย 1 ปี
 • สนใจงานบริหารบุคคล มีวิจารณญาณในการคัดสรรคนทำงาน
 • ชอบงานธุรการ มีทักษะการสื่อสารและประสานงานดีเยี่ยม

7 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • 3-5 years recruitment experience
 • Experience in IT business
 • Good communication and positive thinking

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • Good command of English.
 • Strong leadership capabilities and the ability

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor‘s degree in Human resource
 • Developing with line manger, HR planning
 • Passion in developing people.

7 hours ago

 

Applied
 • Recruitment
 • Effective communicator,customer-focused and result
 • Work with both local and multinational companies

7 hours ago

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้างตามอัตรากำลังคนที่แต่ละแผนกต้องการ
 • สรรหาหรืองานด้าน HR อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ฝึกอบรมพนักงานใหม่

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานสรรหาและคัดเลือก
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • บริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handles all recruitment process
 • 3-5 years of experiences in recruitment function.
 • Excellent English communication

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work in flexible environment
 • Ability to communicate effectively
 • Recruitment with good English skills

7 hours ago

THB25k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Strong interpersonal
 • Good communication skill
 • Experiences in Human Resource / Recruitment

7 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Good in both written and spoken English
 • Degree in Business Administration, HR

7 hours ago

 

Applied
 • Handle and understand all HR matters/processes
 • Have knowledge about ISO9001, ISO14000, OHSAS18001
 • Must be FLUENT in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle and understand all HR matters/processes
 • Have knowledge about ISO9001, ISO14000, OHSAS18001
 • Must be FLUENT in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment and Selection
 • Knowledge in Work Permit and Visa
 • Training Employee Benefits Contact Govement

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหา ทำเงินเดือน คอมมิสชั่น รวบรวมสถิติ
 • ดำเนินงานตามนโยบายบริษัท
 • มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นในหน้าที่

7 hours ago

 

Applied
 • Able to work 6 months contract
 • Salary : 25,000-40,000/Nego
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

7 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Master's degree in OD, HR
 • 8+ years of experience in HRM/OD strategy
 • Knowledge of change management

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resource
 • Recruit
 • Look after the safety according to labor laws

7 hours ago

 

Applied
 • Female, age 25 year up
 • Graduate in marketing or related field
 • Experience 2 years up pf marketing & sales

7 hours ago

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in any related field
 • Experience in managing complicated
 • Good problem solving skills

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Implement effective HR management processes
 • Advise and support on HR and related matters
 • Secure quality in HR data

7 hours ago

 

Applied
 • Incentive Bonus, Med Ins, Prvd F, Full Atd, Post
 • HR / Recruitment Service Agency
 • Have an Interested in HR / Recruitment

7 hours ago

 

Applied
 • 1 - 5 year experience in Compensation and Benefit
 • Thai Nationality, only Female, age 23-35 years old
 • Allowances : PVF5% + COLA + Bonus + Insurance

7 hours ago

 

Applied
 • Company Intentive,Med Ins,Prvd F,Transp,Full Attd
 • HR / Recruitment Service Agency
 • Exp. in working in Japanese Company

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ บุคคล ประกันสังคม
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน

7 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years in sales or human resource admin
 • Good interpersonal and communications skill
 • Excellent command of MS Office,

7 hours ago

 

Applied
 • All function HR & Admin department (ER, Training
 • Provide current and prospective employees
 • Coordinate to provide internal and external

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • Very good English communication skills.
 • At least 5 years work experience
 • Good computer skills.

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนอัตรากำลังคนประจำปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการสรรหา

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีความสามารถและชำนาญด้านการวางแผนกำลังคน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Manager Exp. from Dynamic Industry
 • HR Operation Management
 • Recruitment Background

7 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, age not over than 35 years old.
 • Bachelor degree in BA
 • Minimum 5 years experience in HR function

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ช่วยกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
 • ช่วยกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร
 • วางระบบบริหารจัดการงานบุคคลและธุรการ

7 hours ago

 

Applied
 • Headhunter, Sales, Recruiter
 • Basic salary + commission
 • Fast track career progression

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.