• พนักงานธุรการ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง, การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ใช้งาน Microsoft

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความรู้ทางด้านภาษาจีน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดัน แก้ไขปัญหาได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความรู้ทางด้านภาษาจีน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดัน แก้ไขปัญหาได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Male age 33 - 45 yeas old, HR Management,
 • HR, GA, Asst. HR Manager, payroll - Business plus
 • Bachelor's of Human resource or related field

14 hours ago

 

Applied
 • Good attitude toward hard work
 • Good proficiency in English.
 • Able to use Excel and Power point program fluently

19 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree or higher in a related field
 • More than 10 years Human Resources
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in business administration relative field
 • experience as executive secretary role at least5Y
 • Good communication Thai & English

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • 2 years of experience in Human Resources Managemen
 • Excellent in English of both verbal and written

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female,Thai nationality only,age 30-45 years old
 • Minimum 5 years experiences as a secretary
 • Excellent communication & coordination skills

20 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Management, Secretary
 • New Grad is Welcome!
 • Good Command of English

20 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี
 • จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)

20 hours ago

 

Applied
 • Service mind
 • Good in English communication
 • At least 5 years Experience in Administration

21 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับและดูแลลูกค้า
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้า

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาใดก็ได้
 • สามารถอ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • ใส่ใจรายละเอียด มีความถี่ถ้วน และแม่นยำ

21 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in No.1 special steel
 • Able to contribute many kinds of industry
 • Able to work in a homelike atmosphere

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
 • ทำบัญชีอย่างง่าย ติดต่อประสานงาน

22 hours ago

 

Applied
 • Female, Thai Nation Age not over 30 years
 • Experiences in Administration job 1-2 years
 • Knowledge of office management systems

22 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Human Resources Management
 • 5-7 years’ experience in recruitment
 • Ability to plan and organise major recruitment

22 hours ago

 

Applied
 • งานธุรการทั่วไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related HRD
 • At least 10 years direct experience in human resou
 • Strong background in HRD & OD projects

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Anayse and review total compensation and benefit
 • Plan & compare on C&B to market
 • Strategic planning in C&B

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

23 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

23 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี บุคลิกภาพดี
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

23 hours ago

 

Applied
 • Secretary
 • Excellent English
 • Taking Minute of Meeting

22-Feb-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้าน การสำรวจ / เก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม
 • สามารถใช้ MS. Word และ MS. Excel ได้คล่อง

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • งานด้านสรรหาพนักงาน จัดทำเอกสารงานสรรหา

22-Feb-17

 

Applied
 • Managing and planning recruitment assignments
 • Conducting research for projects
 • Achieving monthly recruitment targets

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years secretarial experience
 • Organizational ,accuracy, detail-oriented skill
 • Excellent command of English both written and oral

22-Feb-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • At least 1-2 year of experience
 • Good appearance
 • Good command in English, both spoken and written

22-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลงานธุรการ และประสานงานทั่วไปของบริษัท
 • งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้ทางด้านธุรการ และการประสานงาน

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • HRD Strategy
 • Learning Development Policy
 • Good Benefit and High Income

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ทำงานเลยเวลาทำงานปกติได้

22-Feb-17

 

Applied
 • Handle document control with all system of company
 • Responsibility and control documents
 • Amended and revised the document up to date

22-Feb-17

 

Applied
 • Female , Age about 25-30 years old
 • Bachelor Degree in related field
 • Experience in HR more than 3 years

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai national with Secondary Education or equivale
 • Some specific experiences in programme
 • Experience in climate change related projects

22-Feb-17

 

Applied
 • Service mind and problem solving skills needed
 • Good team player, hard working, eager to learn
 • English improvement by ongoing training

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • งานเอกสารของบริษัท

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง, ปริญญาตรี, อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ, MS Office ได้
 • ประสบการณ์งานเลขานุการ 5 ปี

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถอ่าน เขียน สนทนาภาษาอังกฤษได้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai nationality, age 26 - 35 years old
 • degree in any field but secretarial background
 • Computer literacy will be advantaged

22-Feb-17

 

Applied
 • Female,Thai nationality, age 23 - 28 years old
 • Bachelor 's Degree in accounting
 • 2-5 years related working experience

22-Feb-17

 

Applied
 • Require english skill ( TOEIC > 550 )
 • budget control , monitoring and follow up
 • Support general administration job

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารและเก็บเอกสาร
 • ติดต่อประสานงาน
 • จัดทำและบันทึกรายงานการประชุม

22-Feb-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ : 27 - 40 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน เลขานุการ , Admin& G.A.
 • สามารถทำงานรอบบ่าย / กลับดึกได้

22-Feb-17

THB30k - 55k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชอบการประสานงาน ขาย จัดเก็บข้อมูล

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • บัญชี
 • ปริญญาตรี
 • BTS บีทีเอส

22-Feb-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.