• เพศหญิงวุฒิปวส สาขาบัญชี,คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • ทำงาน 5 วัน 8.30-17.30 วันจันทร์-วันศุกร์

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ช/ญ อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เข้าร่วมประชุม สรุปและรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

24-Mar-17

 

Applied
 • ทำงานเอกสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • หมายเหตุ -มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงา่นประจำ

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • บันทึกข้อมูลลงในระบบ
 • ประสานงานต่างๆ ในองค์กร
 • ทำงาน 5 วัน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

24-Mar-17

 

Applied
 • ทำงานเอกสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • หมายเหตุ -มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงา่นประจำ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ
 • ติดต่อประสานงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลในระบบของทางธนาคาร
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree or more advanced degree
 • Minimum 5 years’ experience in team
 • Provide staff with a single channel

24-Mar-17

 

Applied
 • ให้ข้อมูลเกียวกับงานประชาสัมพันธ์
 • ต้อนรับไกด์และลูกค้า
 • บันทึกช้อมูลลูกค้าในระบบ

24-Mar-17

 

Applied
 • Incentive, Med Ins, PrvdF, Full Attd, Typing,
 • HR Consulting Firm
 • Exp. in 1 yr. in Admin / Coordinator or Reception

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality, Female/Male , age not over 35.
 • Bachelor’s degree or Master Degree
 • Excellent English is a MUST both written and spoke

24-Mar-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources
 • At least 5 years’ experience in a general HR
 • Experience in the travel and services industries

24-Mar-17

 

Applied
 • To provide admin support including word processing
 • To ensure that visitors to the school
 • Handle telephone and in-person enquiries

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ บริหารฯ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเว็บไซต์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years or longer in experience of GAS/HRS field
 • Good command of English.
 • Adaptability, teamwork, analytical thinking

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)
 • ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
 • ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ

24-Mar-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ขึ้นไป
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

24-Mar-17

 

Applied
 • Assist in Accounts and daily ops Documentation
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21 - 30

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 08-30-17.30น.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินงามตามที่ผู้ร้องขอระบุในใบขอดำเนินการ
 • เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถยนต์
 • มีใบอนุญาติขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์

24-Mar-17

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้าและประสานงาน
 • รวบรวมเอกสาร เสนอต่อผู้บริหาร
 • รวบรวมเอกสาร เสนอต่อผู้บริหาร

24-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร
 • ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพทั้งบริษัทฯ
 • ให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 27 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ร่างจดหมาย จัดเตรียมการประชุม

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ช่วยติดต่อลูกค้าประสานงานขาย
 • มีหัวใจรักในงานขาย พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001 และระบบ มอก.
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in Human Resource or related
 • 3-5 yrs exp in recruitment, recruitment agency
 • Good Command of English

24-Mar-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • BS in any field
 • Excellent command of written and spoken English
 • Lotus, Microsoft Word, Microsoft Excel

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years working experience
 • Having a good command of English
 • Must be a team player

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ or Female age 27 – 35 years old
 • Bachelor degree in any business related field
 • Good skills in Microsoft office program

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง , ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์งานธุรการ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล และ มนุษยสัมพันธ์ดี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Employee Relation
 • Pathumthani
 • Regulation

24-Mar-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Fluent in Thai and English (Oral and Writing)
 • Good command of written & spoken English
 • Fast learner, good interpersonal skill

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เดินเอกสารรับ-ส่งระหว่างแผนกในสำนักงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และคัดแยกเอกสาร

24-Mar-17

 

Applied
 • to work with global waste plant energy company
 • learn from zero and got the chance to rotate
 • utilize full language skill competency

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • คีย์เอกสารในแผนกจัดซื้อ
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส.

24-Mar-17

 

Applied
 • Female Thai national, age not over 28 years old
 • 1 years' experience in Sales Admin, Sales coordina
 • Contributes to team effort by accomplishing relate

24-Mar-17

 

Applied
 • 10 years of relevant experience
 • Develop and drive a Leadership development agenda
 • Develop and drive a talent management program

24-Mar-17

 

Applied
 • Build networks to find qualified candidates
 • Minimum 8 years of experience in Human Resources
 • Recruitment

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • รับโทรศัพท์ ดูแล ต้อนรับลูกค้า ที่มารับบริการ
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • งานเอกสาร และ คีย์ข้อมูล
 • เป็นผู้พิการ และ ต้องมีบัตรผู้การ เท่านั้น
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ติดต่อประสานงาน,คีย์ข้อมูล, จัดทำเอกสาร

24-Mar-17

 

Applied
 • HR Generalist, HR supervisor, Assistant HR Manager
 • HRIS, manufacturing
 • HRBP

24-Mar-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in HR or Mass Communication
 • At least 4 years of experience
 • Good command of both spoken & written English.

24-Mar-17

 

Applied
 • Aged between 25 - 35 years old
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Having experience in recruitment and payroll

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Japanese interpreter position
 • Good benefits and Good incomes
 • Good comand in Japanese and English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.