• ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานธุรการ ประสานงาน 1-3 ปี
 • ติดต่อประสานงานทั่วไป ทั้งภายในภายนอกบริษัท

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • หน้าที่ update web site และ Intranet ของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงาน
 • เพศ : หญิง

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลทำใบขน และ ตรวจสอบใบขน
 • ติดต่อลูกค้าและประสานกับ shipping + คนรถ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ติดตามงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความละเอียดรอบคอบในการกรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

17-Feb-17

THB13k - 16k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Dynamic organization
 • Competitive compensation
 • International environment

17-Feb-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารได้ดี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Female aged 25-30 years old
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 2-3 years,of Administrator and Procurement

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้คล่อง
 • มีประสบการณ์ในการขายส่งออกอย่างน้อย 3 ปี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22-28 ปี / วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความอดทน ขยัน มีวินัย

17-Feb-17

 

Applied
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพอสมควร
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17-Feb-17

 

Applied
 • ็ฺBachelor degree in related field
 • Experience in HR functions 5 years minimum
 • Good command of English communication

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • New type of business in Thailand (no competitor)
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance of individual

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้
 • รับเรื่องแจ้งซ่อมจากหน่วยงานต่างๆ

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality. Female age 27- 40 years old
 • degree in Human Resources, Business Administration
 • Payroll knowledge with up-to-date knowledge

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี มีความกระตือรือร้น
 • หากมีประสบการด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

 

Applied
 • งานเอกสารทั่วไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • ทำรายงานสรุปนำเสนอผู้บังคับบัญชา

17-Feb-17

 

Applied
 • HRBP
 • Bangkok
 • Thailand

17-Feb-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • อายุงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และจัดระบบเก็บข้อมูลได้อย่างดี

17-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการจัดการทั่วไป
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี พูด อ่าน เขียน

17-Feb-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น
 • คนพิการประเภทพิการด้านร่างกายที่เดินได้

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการผลิต
 • ทำเอกสารเบื้องต้นในการทำรายงานการผลิต
 • มีทักษะการสื่อสารกับบุคคล

17-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ขึ้นไป
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 08-30-17.30น.

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Assist in Accounts and daily ops Documentation
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21 - 30

17-Feb-17

 

Applied
 • ดำเนินงามตามที่ผู้ร้องขอระบุในใบขอดำเนินการ
 • เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถยนต์
 • มีใบอนุญาติขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์

17-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้าและประสานงาน
 • รวบรวมเอกสาร เสนอต่อผู้บริหาร
 • รวบรวมเอกสาร เสนอต่อผู้บริหาร

17-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร
 • ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพทั้งบริษัทฯ
 • ให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ

17-Feb-17

 

Applied
 • Analyse needs for learning & development programs
 • Developing new content for delivery
 • Cover content development and delivery

16-Feb-17

 

Applied
 • Analysing Rail project data
 • Monitoring trends
 • Exposure to rail operations/maintenance a plus

16-Feb-17

 

Applied
 • Asia Industrial Estate
 • Human Resource Management
 • Samutprakarn

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวส-ปวช
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 เสาร์ 8.00-14.00

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • HR Commissioner & ผู้รับคนใหม่
 • 13-months Salary, Insurance
 • Responsible for room and board

15-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Degree or higher in Accounting, Business Admin
 • Working experience from banking will be advantaged
 • Strong analytical minded person, flexible

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher in Human Resources
 • 5 years of working experience in Training
 • Ability to operate and communicate

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Human Resources
 • 5 years of working experience in Training
 • Good command in English

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Need HR Manager experience with a good management
 • Able to work under pressure and be flexible person
 • Good analytical skill & be a positive thinker

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration
 • Proficient in spoken and written English
 • working experience in Office Administration

15-Feb-17

 

Applied
 • งานเอกสาร และข้อมูลสถิติ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปวช,ปวส

15-Feb-17

 

Applied
 • 4 years of experience as a personal assistant
 • Experince Coordidate with Government.
 • Good command of both written and spoken English.

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใ้ช้ และใช้คอมพิวเตอร์ไได้ดี

15-Feb-17

 

Applied
 • 8 + years of experience
 • Degree level in HR, Admin or a related subject
 • Excellent command of spoken/written English

15-Feb-17

 

Applied
 • Diploma or Degree in any field
 • Must be able to speak and write good English
 • Good interpersonal skill, Enthusiastic, Analytical

14-Feb-17

 

Applied
 • Knowledge in payroll and Thai labor law
 • Proficiency in MS Office
 • Degree holder in any disciplines

14-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องการทำระบบ TS16949
 • มีความรับผิดชอบสูง

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.