• HR Manager
 • HRM
 • Human resource Manager

19-Apr-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ลงทะเบียนรับเข้าเอกสาร
 • ทำลายเอกสารที่ครบอายุการเก็บรักษา

19-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Compensation & Benefits
 • HR project management
 • Detail oriented, data analysis skill

19-Apr-17

 

Applied
 • ปวส.การบัญชี ชึ้นไป
 • จัดทำรายละเอียดบัญชี บันทึกบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

19-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ติดต่อประสานงานเพื่อการดำเนินงานการขาย

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และ เพื่อนร่วมงาน

19-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับการเบิก และการรับวัสดุอุปกรณ์
 • จบวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านสโตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, 26-35 years old
 • Degree in Faculty of Human Resources, Political
 • experience about HRM work

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to learn manufacturing field
 • Opportunity to work in very fast expanding company
 • Opportunity to use Chinese Skill to contact

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเวลาเข้า-ออกพนักงาน
 • ติดต่อสำนักงานประกันสังคมและจัดทำสรุปรายงาน
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • พิมพ์งานออกเล่มและประสานงานทั่วไปภายในออฟฟิศ
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

19-Apr-17

 

Applied
 • IT Recruitment
 • mass recruitment
 • human resource

19-Apr-17

 

Applied
 • Support local geographical content
 • Identify and solve content issues
 • Strong communication skills

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English/
 • Be either 3rd or 4th year student
 • 6 months contract

19-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 - 5 ปี
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • หากสามารถเร่ิมงานได้ทันที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for all GA and administration tasks.
 • Monitoring and control cost expenses
 • Contact and coordination with external organizatio

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ระบบโปรแกรมเงินเดือน B-plus และ DCC

19-Apr-17

 

Applied
 • Ensures the overall development and welfare
 • Treats people with dignity and respect
 • Good communication in English is required.

19-Apr-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality only
 • Degree in Business Administration or related field
 • Good combination knowledge in IT Business is plus

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelors Degree with a Masters Degree preferred
 • Help in planning and budgeting for HR
 • Good logical and analytical thinking

19-Apr-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากรให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • รับผิดชอบงานเอกสารทั้งหมด ที่เกี่ยวกับงานสรรหา

19-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
 • ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
 • จัดการและดูแลการอบรม On the job training

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง/เพศชาย
 • วุฒิ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี,การเงิน)
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปทางด้านบัญชี, การเงิน
 • เพศ : หญิง/ชาย อายุ : 23 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 35-45
 • Bachelor’s Degree in Human Resource Management
 • 5-7 years experiences in HRM

19-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. + ทุกสาขา อายุ 21+ เพศ หญิง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีความขยัน,มีความรับผิดชอบ

19-Apr-17

 

Applied
 • รับออเดอร์จากลูกค้า
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • E-Commerce Logistic
 • MNC with business expansion
 • HR Generalist

19-Apr-17

 

Applied
 • HRMS, e-payslip
 • Payroll service
 • Internal Audit

19-Apr-17

 

Applied
 • Bonus 1.5mths., Med Ins, Transportation, etc.
 • International Auto-Parts Trading Company
 • Exp. in Admin in Japanese Company

19-Apr-17

 

Applied
 • stock control for consumables, chemicals, dyes
 • plan calibration schedules of equipment
 • flight booking for the team in Bangpoo

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง, อายุ 25 ปีขึ้นไป, สัญชาติ ไทย
 • 1-3 ปี เกี่ยวกับบริหารงานบุคคล,แอดมิน
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ป่น ฟัง อ่าน เขียน

19-Apr-17

 

Applied
 • HR Director
 • FMCG
 • Bangkok

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years’ experience at supervisor level
 • Understanding of Thai labour laws and labour uni
 • Dynamic and able to work well under pressure

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 26-30 years or above 30 years old
 • Bachelor’s degree in business administration.
 • 2-5 year experience in Demand Planning

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus, Medical Support, Social Ins, Annual Leave
 • Electronics & Electric Parts Trading Company
 • 1-2 yrs. exp. in Sales Co or Admin

19-Apr-17

 

Applied
 • Reward trends
 • Leadership
 • Develop strategies

19-Apr-17

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in HRD, Education
 • 5 years of work experience in designing
 • Ability to multitask , work to deadlines

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Good English speak and writing, French speaking
 • 1-2 year experience in a similar position

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Junior Office Admin
 • Experience in Purchasing or Office Administration
 • Knowledge in SAP

19-Apr-17

 

Applied
 • Plant HR Manager
 • Manufacturing
 • Rayong

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior HR Manager
 • Manufacturing
 • Rayong

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Operation
 • Manufacturing
 • Saraburi

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Manager, Operations, Manufacture
 • Generalist, Bangkok
 • production, FMCG, food and beverage

19-Apr-17

 

Applied
 • Talent & OD Manager
 • Bangkok
 • Thailand

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment Manager
 • Bangkok
 • Thailand

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • IncentiveBonus,Med Ins,PrvdF,Transp,Typing,FullAtt
 • Japanese Recruitment Agency
 • Exp in Admin / Sales Co./ Reception

19-Apr-17

 

Applied
 • HRBP
 • Bangkok
 • Thailand

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.