• จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน ตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำเงินเดือนตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • จัดทำรายการและข้อมูลต่างๆทางด้านประกันสังคม

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English (Toeic 800 up)
 • 1 year exp. in Translation ENG-TH
 • 22,000 - 40,000 THB + OT + Bonus

18-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารระบบการบันทึกและรายงานการฝึกอบรม
 • ประสานงานติดตามการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Age not over 30 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in related field.
 • At least 1 years’ experience in secretary

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Recruitment
 • mass recruitment
 • human resource

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป
 • 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-May-17

 

Applied
 • Review and verify payroll
 • Manage work flow to ensure all payroll transection
 • Prepare monthly or quarterly reports as required

18-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • งานเอกสาร ประสานงาน 1 ปีขึ้นไป
 • คีย์ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเอกสาร

18-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส./ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

18-May-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Human Reources Management, Labor Relation
 • Employee Relation, Labor Law, Labor Union
 • Employee Communication, Automotive Industry

18-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการทำKPIsอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน การจัดทำKPIs
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล,การวิเคราะห์เชิงสถิติ

18-May-17

 

Applied
 • Deliver excellent customer service, at all times
 • Assist in keeping the training reception area
 • Welcome visitors by greeting them

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานต้อนรับประจำดอนเมืองแมนชั่น
 • ประจำเคาท์เตอร์ฟรอนท์ ให้ข้อมูลรายละเอียดห้องพัก
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการโรงแรมฯ

18-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resources
 • 5 years working experience in Employee Relations
 • Be proficient in Microsoft Office and PC skill

18-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-May-17

 

Applied
 • Human Resources Management
 • HRBP
 • Employee Relations

18-May-17

 

Applied
 • อายุ 28 -40 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป 22-30
 • สามารถใช้ MS Excel ได้เป็นอย่างดี

18-May-17

 

Applied
 • Fluently in English speaking & writing.
 • Bachelor Degree or higher in HR or related
 • Expert in Laws, ER, and GA will be advantages

18-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in HR or related
 • 3 yrs exp in HR/ Admin/ HR function
 • Good command in English

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 year in operation training
 • Can work in flexible time and upcountry
 • Good personality

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าบุคคล 2 ปี
 • บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบและอื่น ๆ

18-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ระบบโปรแกรมเงินเดือน B-plus และ DCC

18-May-17

 

Applied
 • Able to consult, strong interpersonal skill.
 • Have experience in HR&GA&Safety.
 • Setting and control 5S, Kaizen and KYT activity.

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 25 – 35 years
 • Experience around 2 – 5 years
 • Being able to communicate effectively in English

18-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ด้าน BOI, Workpermit, VISA

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต่อ พรบ.รถ , ช่างน้ำหนักรถที่ส่งสินค้า

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. + ทุกสาขา อายุ 21+ เพศ หญิง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีความขยัน,มีความรับผิดชอบ

18-May-17

 

Applied
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • เพศ หญิง
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

18-May-17

 

Applied
 • Fresh Graduates are welcome
 • Good English and MS Office Literate
 • Proactive & Multi-tasking

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง, อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเป็นทีม, อดทน

18-May-17

 

Applied
 • Handle employee hiring process
 • To source right candidates
 • Monitor and expedite recruitment process

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-3 years working experience in customer
 • Good income with fringe benefits, provident fund
 • Working Monday to Friday except Public Holiday

18-May-17

 

Applied
 • Provide change management support
 • Lead & organize facilitations on as needed basis
 • Manage and/or mentor project managers

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Age at least 35 years old.
 • Minimum 5 years of experience in Recruit managemen
 • working experiences in recruiting for the relevant

18-May-17

 

Applied
 • Assist in monitoring/tracking employee relations
 • Assist and support management and the leadership
 • Respond to questions, requests, and concerns

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle employee hiring process
 • Update record of hiring on dashboard
 • Monitor and expedite recruitment process

18-May-17

 

Applied
 • อายุ : ไม่น้อยกว่า 35 ปี เพศ : ชาย
 • ประสบการณ์ทำงาน :ด้านการบริหารงานองค์กร
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องถิ่นได้

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประมวลผลเอกสารเข้าระบบ (Scan เอกสาร)
 • จัดเก็บเอกสารและค้นหาเอกสาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • BTS Chong-nonsi, Bangkok
 • Monday - Friday (8:30 - 17:00)
 • New Graduates are also welcome.

18-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน HR
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in communications/ PR
 • Strong writing, copyediting and proofreading skill
 • Good written and spoken English

18-May-17

 

Applied
 • รับ/ ต่อโทรศัพท์ บันทึกการต่อโทรศัพท์
 • หญิง อายุ 24ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิม.3,ม.6,ปวช,ปวส

18-May-17

 

Applied
 • รับโทรศัพท์, ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อ,
 • ปวส- ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • ดูแลการนัดหมาย เรื่องเอกสาร และการประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • คีย์ข้อมูล , จัดเอกสารเข้าไฟล์ , ประสานงาน

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • งานธุรการ ประสานงานแผนกขาย
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

18-May-17

 

Applied
 • Implementing overall HR strategies and system
 • Implement staff trainings, Policies & Regulation
 • Employee Evaluation

18-May-17

 

Applied
 • Be a team member in HRM/HRD project, responsible
 • Fast learning, problem-solving with good attention
 • Bachelor's Degree in any field

18-May-17

 

Applied
 • Be a team member in HRM/HRD project, responsible
 • Fast learning, problem-solving with good attention
 • Bachelor's Degree in any field

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.