• ็ีHuman Resouce
 • Industrial Relations
 • Employee Relations

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานทางด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 3-5 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Meal Allow, Cola, PVD Fund, OT
 • Long History Automotive Polymer Parts Manufacturer
 • At least 3 year exp. in GA/ Admin

19 hours ago

 

Applied
 • Handles all recruitment process
 • 5-7 years of experiences in recruitment function.
 • Excellent English communication

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • to work in Warm Company and flexible atmosphere
 • High payment & High potential working
 • Be able to utilize your skill

19 hours ago

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้างไทยและ(ต่างด้าว)
 • กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน
 • ดูแลงานด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Human Resources
 • Determine the recruitment and candidate sourcing
 • Good command in English.

19 hours ago

 

Applied
 • Traning & Develpment
 • Associate Relations, Employeer Relaterions
 • Compensetation & Benefits

23 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ 3-5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • บุคลิกดี มีทักษะในการประสานงาน เจรจาต่อรอง

26-May-17

 

Applied
 • 10+ years experience HR Organizational Development
 • MNC or a Large Organization
 • Strong background in OD Strategic Plans

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources Management, Law, Political
 • >7 years of experiences in HR
 • TOEIC score must be at least 600

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Bachelor degree in Human Resource
 • Be able to work on Saturday

26-May-17

 

Applied
 • Great Compensation Package
 • Full Work Permit Support
 • Medical Insurance

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the crew change schedule
 • Provide support some basic functions of the Databa
 • Strong emphasis on safety of personnel and assurin

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านเงินเดือน
 • ตรวจสอบและบันทึกเวลาการทำงาน (Time attendance)
 • บันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับคำนวณเงินเดือน

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • งานรับผิดชอบงาน Payroll โปรแกรม Business plus
 • งานตรวจสอบการมาทำงานพนักงานเข้า-ออก ขาดลามาสาย
 • งานแจ้งเข้า-ออกประกันสังคม/ติดต่อหน่วยงานราชการ

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in HR, oversea grad is a plus
 • Minimum of 10 yrs exp in HR from Hotel industry
 • Fluent English

26-May-17

 

Applied
 • Pioneering greenfield HR Manager role
 • Competitive package for senior professionals
 • Open-minded working atmosphere with market leader

26-May-17

Above THB160k /month

Applied
 • Employee Relation ,Talent development
 • HR generalist multinational Company.
 • Compensation & Benefit

26-May-17

 

Applied
 • 15 yrs of HR exp. in big manufacturing firm
 • Strong leadership and management skill
 • Good command in English

26-May-17

 

Applied
 • Manage and monitor all HR operations.
 • Good command of spoken and written English.
 • Proficient in MS Excel, Word, and Power Point.

26-May-17

Salary negotiable

Applied

Payroll Manager

Kingfisher Holdings Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • Database management and payroll system skills.
 • At least 7 year experience in HR payroll process
 • Bachelor’s or Master’ s degree in Human Resources

26-May-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Human Resource
 • Administration
 • Business

26-May-17

 

Applied
 • Actively search,design and implement methods
 • Analyza business information for L&D strategy
 • Plan, manage and handle an internship program

26-May-17

 

Applied
 • recruitment experience 1-3 years
 • Bachelor degree
 • Recruitment and Payroll function

26-May-17

 

Applied
 • At least 3 year of working experience in HR
 • Individual development, challenging tasks
 • Multicultural team, young company

26-May-17

 

Applied
 • จัดกิจกรรมพนักงาน
 • ใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • จัดเตรียมสถานที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรม

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

26-May-17

 

Applied
 • Degree in any Human Resources, Psychology
 • 4 - 8 years’ experience as an HR
 • Possesses good HRM and HRD knowledge

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in employee relations
 • Degree or higher preferably in Law, Human Resource
 • Good English communication skills is a must

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, 29-35 years old
 • Bachelor degree in Human Resources or any related
 • 3-5 years working experience in payroll

26-May-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 40-50 years old
 • Bachelor degree in Human resources or any related
 • 10-12 years working experience

26-May-17

 

Applied
 • Man only
 • Knowledge in Labor Law
 • Employee Relation

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Male or Female
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • Minimum 10years of experience in Corporate HR

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 Years Experience in HRM
 • HR Full Loop
 • Logistic Business

26-May-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • Master’s or Bachelor Degree in Human Resources
 • At least 5 years experience in employee relations
 • Labor law

26-May-17

 

Applied
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทนแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป / Diploma
 • ทำงานในงานทรัพยากรบุคคลด้านแรงงานสัมพันธ์
 • มีความรูด้านกฎหมายประกันสังคม

26-May-17

 

Applied
 • Develop and maintain good working relationships
 • Senior VISA Work permit
 • Management of Visa & Work Permit Database

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • male or female / age 32-35 years old
 • bachelor degree in Human Resource management
 • at least 3-5 years’ experience in recruitment

26-May-17

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงานตามความเหมาะสม
 • ประสานงานด้านฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

26-May-17

 

Applied
 • จัดหาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน และประกันสังคม
 • ประเมินความสามารถพนักงาน

26-May-17

 

Applied
 • การสรรหา จัดหาและคัดเลือกบุคลากรให้กับองค์กร
 • งานด้านประสังคม เงินสมทบและด้านสวัสดิการ
 • ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล 5 ปี

26-May-17

 

Applied
 • ดูแลงานกฎระเบียบการมาทำงาน และงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านการจัดการบุคคล
 • ประสบการณ์ในฝ่ายบุคคลอย่างน้อย2-3ปีขึ้นไป

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Automotive Manufacturing Buiness
 • At least 10 years working experiences in HR
 • Management Level

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • รวบรวมจัดทำข้อมูลเงินเดือน
 • ตรวจสอบการบันทึกเวลาการทำงาน
 • ประสานงานฝึกอบรม

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.