• ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, mid-senior position
 • ปริญญาตรี, ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • เงินเดือนและสวัสดิการดี มีโอกาสก้าวหน้า

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of C&B experience in an MNC
 • Good communication skill
 • Prepare the annual budget for Thailand C&B team

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age between 25- 33 yrs
 • Bachelor degree in HRM or related
 • Having experience in HRM at least 3 years.

3 hours ago

 

Applied
 • รายงานต่อ M.D.
 • มีหน้าที่ในการวางแผนงานกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
 • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

3 hours ago

 

Applied
 • Years of experience in HR professional role
 • Recruitment, Employer Branding, Employee Relations
 • Strong interpersonal and communication skill

8 hours ago

 

Applied
 • 2 years of experience in HR
 • Degree in related fields (Human Resources)
 • Female, aged 24 - 27 years old

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the whole payroll process
 • Any others HR tasks given by HRI and Country Head
 • HR knowledge i.e payroll and admin tasks

10 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years of experience in HR functions
 • Good command of English both Written and Spoken
 • Hard-working and Result oriented

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 Years Experience in HRM
 • HR Full Loop
 • Logistic Business

13 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานการฝ่ายบุคคล 2-3 ปี

14 hours ago

 

Applied
 • Maintain all recruiting and hiring process
 • At least experience 3 years in HR
 • monitoring and verifying HR Policies & System

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Updating job requirements and job descriptions
 • Establishing and conducting orientation
 • Ensure planning, monitoring, & appraisal

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience
 • Good knowledge of Labor Law
 • Good command in Chinese and English skill.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 7 years of experience in related HR areas
 • Positive thinking with “Can Do” attitude
 • Good command of English

21-Jul-17

 

Applied
 • Human Resources
 • Employee Relations
 • Management

21-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้ Competency และ KPI
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล

21-Jul-17

 

Applied
 • HR Manager
 • Overall responsibilities in HR functions
 • HRM ,HRD

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแท

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai National, 28-40 years old
 • 3-5 years working experience in GA or HR
 • Good command of English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Overseeing HRM and HRD functions
 • 3 years of experience in a recruitment
 • Knowledge of employment legislation and regulation

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานทางด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 3-5 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • Working experience in HR Business partner
 • Possesses good attitude
 • proficient in computer literacy.

21-Jul-17

 

Applied
 • จัดหาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน และประกันสังคม
 • ประเมินความสามารถพนักงาน

21-Jul-17

 

Applied
 • สรุปขาด ลา มาสาย ประจำเดือน คิดค่าแรงเงินเดือน
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • สรรหา ว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้
 • ข้อมูลประวัติ พนักงาน
 • ประสบการณ์ในสายงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • HR Generalist
 • Work with Regional HR in Singapore
 • Strong command of English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Share Services, HRIS, Compensation & Benefits
 • Analyze, evaluate Com&Ben strategy, prepare budget
 • 5Y in HRIS, Com&Ben, Good English

21-Jul-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ถึง 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

21-Jul-17

 

Applied
 • Oversee the HR & administration functions.
 • Experience in B-Plus Payroll and HR Management.
 • Strong knowledge in employment laws.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Human Resource
 • Highly contribution and energetic person.
 • Good command in English.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in HR, Science or other related
 • At least 4 years’ experience in HR
 • Good communication skills

21-Jul-17

 

Applied
 • Female Age 40 up
 • Experience in Cost & General Accounting
 • Bachelor's Degree in Accounting or upper

21-Jul-17

 

Applied
 • ความเข้าใจในกฏระเบียบและกฏหมายเกี่ยวกับแรงงาน
 • มีประสพการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล อย่างน้อย7 ปี
 • ปริญญาโทในด้านนิติศาสตร์ / กฏหมายแรงงาน

21-Jul-17

 

Applied
 • 1-3 years’ experience of HR functions or training
 • Male or Female; age 23 - 30 years old
 • Fluent in English

21-Jul-17

 

Applied
 • Provide and implement strategies and policies
 • Monitor general HR functions, recruitment
 • Provide suggestions to develop internal processes

21-Jul-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

21-Jul-17

 

Applied
 • บริหารงานบุคคล สรรหา ทำเงินเดือน
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • บริหารงานบุคคล สรรหา ทำเงินเดือน
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ชาย , หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • 7 years’ experience working in an HR, coordinator
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Aged 30-38 years old

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality Bachelor degree
 • Good command of English both written and spoken
 • At least 3 year of recruitment / manpower

21-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล 5 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ เที่ยงตรง มีหลักการ
 • มีทัศนคติในเชิงบวก

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 8 years of HR generalist experience
 • Hands on experience in payroll and recruitment
 • Proficiency in both written and spoken English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • CSR activity
 • Happy Workplace program
 • Employee relation

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.