• เพศหญิง
 • อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2 hours ago

 

Applied
 • งานรับผิดชอบงาน Payroll โปรแกรม Business plus
 • งานตรวจสอบการมาทำงานพนักงานเข้า-ออก ขาดลามาสาย
 • งานแจ้งเข้า-ออกประกันสังคม/ติดต่อหน่วยงานราชการ

2 hours ago

 

Applied
 • Maintain HR core processes – recruitment
 • Bachelor degree in Engineering major Electrical
 • Have knowledge of INCO Terms 2010

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 50-80 k
 • อายุ 35-40 ปี
 • เติบโตในตำแหน่งสูงในอนาคต

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดี มีความขยัน

24-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

24-Jun-17

 

Applied
 • General Affair
 • ayutthaya
 • Payroll

24-Jun-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • Overall general HR functions
 • Over 38 years old
 • Good command of English, multinational company exp

24-Jun-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานทางด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 3-5 ปี

24-Jun-17

 

Applied
 • Thai nationality, 25-30 yrs. old, TOEIC >=550
 • 2 Yrs. of professional experience in OD&Engagement
 • Excellent customer service skills.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 24-30
 • Bachelor's Degree in any related field
 • Require ISO knowledge would be advantage

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Law, HR
 • 5 years of experience in HRM
 • Strong knowledge in labor law

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, 25-30 yrs. old, TOEIC >=550
 • 5 Yrs. of professional experience in Recruitment
 • Excellent customer service skills

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • experiences in HRD, Recruitment and Training
 • good communication,leadership,interpersonal skills
 • fluent in spoken & written English and Thai

23-Jun-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Assistant HR Manager, HRD, HROD, HRM
 • IT/E-commerce/Online/Retail/Modern Trade
 • Leadership with good english speaking

23-Jun-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • ประสบการณ์ทำงงานด้านสรรหาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ประเมินคน
 • สามารถเสนอช่องใหม่ๆในเครื่องมือสำหรับงานสรรหา

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Monitoring and oversees all related HR functions
 • Bachelor’s degree in Human Resource Management
 • Minimum 5 years’ experience in HRM, HRD, Training

23-Jun-17

 

Applied
 • HRBP
 • Vietnam Base
 • Direct working experience in HR field at 5 years

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Drive and deploy Global Engagement Survey
 • Identifying Employee Value Preposition
 • Good Command of English

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Agriculture
 • Personal Assistant for BOM
 • secretary

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
 • สนใจงาน HRM , Recruit , HRD

23-Jun-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Recruitment (end to end process)
 • Having knowledge of visa & work permit
 • Good communication in both Thai & English

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง 1 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวฃข้อง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวฃข้อง ประสบการณ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 28 ปี (บุคลิค ดีเลิศ)

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • บริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทัศนคติการทำงานดี แก้ไขปัญาหาเฉพาะหน้าได้ดี

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Faculty of Human Resources
 • Counsels employees in work related problems.
 • Good communication skill in English.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Higher in HR
 • 5 to 7 years’ experience in HR operation
 • experience in Training & Recruitment

23-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Human Resources or any related field.
 • Understanding of Thai Labor Laws.
 • Earn experiences in dealing with Government.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและจัดหาทรัพย์พยากร
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์มาแล้วขั้นต่ำ 3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • สรรหาบุคคลตามที่บริษัทต้องการ
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์มาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in any related field
 • Minimum 10 years in HRD
 • Excellent communication both English & Thai

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Human Resources
 • Good command of English and computer skills
 • Good communication skills and good team player

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle recruitment planning and processes
 • Review and update company employment manual
 • Have good knowledge of Expat payroll

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in training & Development
 • The ability to work independently and demonstrate
 • Strong written and verbal communication skills

23-Jun-17

 

Applied
 • การสรรหา จัดหาและคัดเลือกบุคลากรให้กับองค์กร
 • งานด้านประสังคม เงินสมทบและด้านสวัสดิการ
 • ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล 5 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • จัดหาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน และประกันสังคม
 • ประเมินความสามารถพนักงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 35-40ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • ประสบการณ์ในงาน แรงงานสัมพันธ์
 • ทำงานเป็นกะ ทำงานล่วงเวลา และทำงานวันหยุดได้

23-Jun-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Strong Employee Relations Skill
 • Familiar with factory environment
 • Ability to initiate strategic HR plan

23-Jun-17

 

Applied
 • Min. Bachelor degree in Communications, PR, HR
 • 2-5 yrs. direct exp. in internal communication
 • Experience in change management project

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือส
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office

23-Jun-17

 

Applied
 • Administrative on employee information
 • Communicate labor issue and provide consultancy
 • Company activity, Exit interview and Orientation

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน การบริหารค่าจ้าง
 • มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male and Thai national age not over 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in HRM, HRD
 • At least 5 years in HR field

23-Jun-17

 

Applied
 • Human Resources Department
 • Development and implementation HR program
 • recruitment, training, compensation, management,

23-Jun-17

 

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

23-Jun-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

23-Jun-17

THB20k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.