• จัดทำเงินเดือน
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมเงินเ(HRII) Power Vision

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน HRIS, Salary Structure 5 ปีขึ้นไป
 • ดูแลฐาน Database, HRIS, Time Attendance
 • จัดทำ Organization Chart ขององค์กร

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

15 hours ago

 

Applied
 • Degree in HR, Industrial Psychology and related
 • 3-5 years experience in HRM field.
 • TOEIC score of 550 is required.

15 hours ago

 

Applied
 • Female aged 25-30 years old
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 2-3 years,of Administrator and Procurement

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Fresh graduate OK, Visa, Work permit, Payroll
 • 20-25K, Japanese speaker 30K, Female, Male
 • IT & Network Company, Handle many staff,Big office

21 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality,Male/Female,38-45 years old,
 • Min 10 years exp as HR field at any business field
 • 40,000-50,000 THB + Bonus, Japanese Food Company

22 hours ago

 

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher in businees or related field
 • Fluency in English: TOEIC 800+, IELTS 6.5+
 • Fluency in Third language

25-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • Having working experience in HR will be a plus
 • Good command of written and spoken English

25-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำและเก็บประวัติพนักงาน
 • ทำสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน และดูแลควบคุม
 • จัดเก็บเวลาทำงานพนักงาน

25-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวกับงานบริหารค่าตอบแทน
 • มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายต่างๆ
 • ดำเนินการจัดทำรายงานในส่วนบริหารค่าตอบแทน

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in HR Admin, Work permit is a plus
 • Fluent command in English skills is a must
 • Bachelor degree in related field, Welcome new grad

25-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • สรรหา ทำเงินเดือน คอมมิสชั่น รวบรวมสถิติ
 • ดำเนินงานตามนโยบายบริษัท
 • มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นในหน้าที่

25-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้างตามอัตรากำลังคนที่แต่ละแผนกต้องการ
 • สรรหาหรืองานด้าน HR อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ฝึกอบรมพนักงานใหม่

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานสรรหาและคัดเลือก
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • บริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • to work in big Japanese manufacturing company
 • to work as a HR&GA key parson
 • to learn of Japanese company business

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work at the world’s famous depart
 • Opportunity to join a company which is rapidly
 • Important position who help whole company

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Science, IT, engineering
 • HR service experience
 • Good command of spoken and written English

25-Feb-17

 

Applied
 • Reviewing and developing salary structure
 • C&B functions
 • Minimum 5 year experience

25-Feb-17

 

Applied
 • งานด้านสรรหาว่าจ้าง
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านค่าจ้าง/ค่าแรง

25-Feb-17

 

Applied
 • HR Coordinator
 • 1-2 years of experience
 • Good computer skills

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการจัดการ
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • เพศหญิง การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากร
 • มีประสบการณ์งานบุคคลไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียนได้ดี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • interviewing and selecting candidates
 • co-ordinate internal/external recruitment campaign
 • knowledge in Competency and KPI, Good English

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Human Resource Management
 • Maintains training attendance records
 • Good command in English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age 45 years up.
 • HR & Administrative management
 • HR full fuction

24-Feb-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 3 – 5 years’ experience in payroll.
 • Thai nationality, Male or Female
 • knowledge of Thai labor law and HR process.

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • -อายุ 35-45 ปี สัญชาติไทย มีประสบการณ์สายตรง 5 ปี
 • -มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
 • -มีความรับผิดชอบสูงมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความเป็นผู้นำ

24-Feb-17

 

Applied
 • strong and skilled in compensation and benefits
 • dynamics, speak up and proactive
 • Strong in excel

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆของพนักงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร
 • จัดระบบ และ KPI

24-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านการประเมินผลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานค่าจ้าง
 • งานฝึกอบรม

24-Feb-17

 

Applied
 • 5-7 years of experiences in Compensation & Benefit
 • salary survey, compensation, rewards, benefit,
 • market salary survey, performance management

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Feb-17

 

Applied
 • Business Partner
 • HR Partnership
 • Human Resource

24-Feb-17

 

Applied
 • Business Partner
 • HR Partnership
 • Human Resource

24-Feb-17

 

Applied
 • Strong recruitment skill
 • Minimum 7 years of experience in recruitment
 • Manage recruitment process & activity

24-Feb-17

 

Applied
 • 10 years of experience in HR
 • Thai nationality only
 • Good command in English

24-Feb-17

 

Applied
 • Managing recruitment systems and processes
 • Overseeing manpower planning, recruitment
 • Monitoring salary structure and benefits

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ฺBonus,Medical support,Provident fund
 • Construction & Engineering Business
 • At least 3 yrs. exp. in Compensation & Benefit

24-Feb-17

 

Applied
 • CTW Office
 • Fluent English
 • Diverse team

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor‘s degree in Human resource
 • Developing with line manger, HR planning
 • Passion in developing people.

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in HRM, HRD or any related field
 • Preparing overall rules, regulations
 • Knowledge of employee relations managements

24-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ=
 • จัดการออกประกาศของบริษัทฯ
 • ดูแลการเลื่อนตำแหน่งงาน,การแต่งตั้ง,โอนหรือโยกย้าย

24-Feb-17

 

Applied
 • HRM and HRD functions
 • Organizational development, employment, labor
 • Recommend strategies and develop action plan

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.