• มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความขยัน อดทน

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields
 • Welcome new graduate
 • Excellent command of English

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • กำหนดแผนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล
 • การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
 • บริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ

2 hours ago

 

Applied
 • Female 25-30 years old with Thai nationality
 • 2-5 years working experience in Payroll
 • Time attendant, Calculation, HRM

2 hours ago

 

Applied
 • ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • คิดคำนวณค่าจ้าง ใช้โปรแกรม Payroll
 • ประกันสังคม , งานสรรหา , งานธุรการ
 • จัดทำเอกสารพนักงานต่างด้าว

2 hours ago

 

Applied
 • HRM & HRD
 • Compensation and Benefit
 • HR Operations Payroll

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years up experiences in HRM Human Resources
 • Strong knowledge in Training system
 • Strong knowledge in Human Resources & Training

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus4mths,Med Ins,Prvd F,Meal,Transp,OT,Lang,COLA
 • Automotive Part Development Company
 • Exp. in HR multi-function,Payroll, Social Security

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Human Resource
 • Participating in administrative staff meetings
 • Maintaining department records and reports

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาว่าจ้าง
 • ค่าจ้างสวัสดิการ
 • เพศ หญิง อายุ(ปี) 30 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Female/Male age between 32-37 years old
 • 10 years’ experience in Humans Resources
 • Handling compensation & benefit payment

2 hours ago

 

Applied
 • ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ
 • ดูแลเรื่องสัญญาจ้าง
 • ดูแลเรื่องงานฝึกอบรม

2 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years of working experience in HRIS
 • Excellent Computer Skill (MS Office Excel)
 • Location: BTS Nana

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in an accounting and finance
 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • 10 years’ experience at the management level

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experiences in HR professional
 • Experiences in compensation and benefits
 • Excellent in English.

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

2 hours ago

 

Applied
 • Responsible for payroll & benefits administration
 • Possess a good understanding of Local law
 • Good command of writing & speaking English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Payroll Bplus
 • Recruitment
 • Administration

2 hours ago

 

Applied
 • ดูแลการปฏิบัติงานในแผนกทรัพยากรบุคคล
 • การสรรหาและว่าจ้างพนักงาน การฝึกอบรม
 • การทำเงินเดือน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR , IT , Business, Partner , HRBP , performance
 • Management, Organisation , Development
 • employees , management , designated , business

2 hours ago

 

Applied
 • Female, age between 25-28 years old
 • Min. 2 years exp. in Payroll & Recruitment
 • Able to work at Prawet

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resource
 • HR Staff
 • Pravet

2 hours ago

 

Applied
 • 5 years experiences in Human Resources
 • Monitors staffing needs of departments.
 • Manages budget of human resources and benefits

2 hours ago

 

Applied
 • Thai, age not over 28 years old.
 • Bachelor degree in Human Resource Management
 • Good knowledge of HR

2 hours ago

 

Applied
 • 3 years in a managerial position
 • Bachelor or master’s degree in related field
 • Introduce and implement Human Resources policies

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • THAI Nationality Only
 • Degree in HR Management
 • Solid working knowledge of C&B program design

2 hours ago

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

2 hours ago

 

Applied
 • 4 years of experience in C&B, preferable
 • Male or female, aged not over 40 year old
 • Degree holder in Human Resources or related

2 hours ago

 

Applied
 • 2 years experience in HR
 • Good command in English
 • can work indepently

2 hours ago

 

Applied
 • Male or Female with Thai nationality
 • 1~3 years experience in HR
 • Strong service attitude

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resources Management
 • Plan HR management and administration
 • Organize payroll, compensation, benefit

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • สรรหาบุคลกรตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
 • งานด้านประกันสังคม, งานฝึกอบรม, งานด้านแรงงาน
 • ประสบการณ์ด้านงานการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • ทำเงินเดือน บันทึกข้อมูลในระบบ Payroll
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี
 • จัดทำสถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงาน

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำฐานข้อมูลประวัติพนักงาน
 • งานด้านประกันสังคม
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • สามารถวางแผนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ได้
 • สามารถจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/ ทรัพยากรมนุษย์

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือน บันทึกข้อมูลในระบบ Payroll
 • ดูแล รับผิดชอบสวัสดิการของพนักงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years experienced in Payroll
 • Excellent written and spoken in Thai & English
 • Excellent accuracy

2 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 40-45
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 7-10 years working experiences in HR field

2 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 30-38
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 10-12 years working experiences in HR field

2 hours ago

 

Applied
 • Conduct recruitment
 • Handle payroll, benefits, evaluation
 • Coordinate company training programmes

2 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร / งาน OD
 • วางแผนงานได้ดี
 • นำเสนอแนวคิดและจูงใจผู้อื่นให้เห็นด้วยได้

2 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 3-5 ปี
 • ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาลัยที่จีนระหัส 211
 • ทำงานด้วยความขยันอดทน มีความพิถีพิถันละเอียด

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบระบบงาน HRM
 • รับผิดชอบระบบงาน HRD
 • กำหนดกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล

2 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Human Resources or related
 • 20 years working experience in Human Resource
 • Initiative and hands on with positive attitude

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Basic Salary THB 40000 - 50000
 • Working Location: Rayong,
 • Manufacturing - Automotive, Electronic part

2 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree
 • At least 10 years’ experience in Human Resources
 • Good Knowledge of the Thailand Labor Law

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.