• รักงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ

5 hours ago

 

Applied
 • คิดบัตรตอกพนักงาน PC
 • งานด้านค่าจ้าง และคอมมิชชั่น
 • งานด้านดูแลพนักงาน

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือศึกษาศาสตร์
 • มีทักษะการบริหารงานและบังคับบัญชา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s or Master’s degree in Human Resources
 • At least 7 years of experience in HRM
 • Good command of spoken and written Thai and Eng

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล หรืออื่น ๆ ที่เ
 • 5-8 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • การสื่อสาร การสังเกต และการเจรจาต่อรอง

5 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Female Age 25 - 30 years old.
 • 1-3 years experience
 • Have good verbal and written communications skills

5 hours ago

 

Applied
 • Thai national not over 30 years old
 • Experience in Payroll is a must
 • degree in Business Administration or related field

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • สรรหาบุคลากร และ จัดฝึกอบรม
 • ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

5 hours ago

 

Applied
 • Degree or diploma in Human Resources Management
 • 10 years of Human Resources Generalist experience
 • Proficient in using Microsoft Office

5 hours ago

 

Applied
 • สรรหา พนักงาน จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
 • บริหารงานการจ่ายเงินเดือน
 • บริหารงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

5 hours ago

 

Applied
 • Assist in HR function especially employee relation
 • Positive attitude
 • service minded

5 hours ago

 

Applied
 • Exp. 2 years in HR Fields
 • Bachelor degree related in HR
 • Payroll, Welfare, Compensation and Benefit

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in overall HR function
 • experience in manufacturing, large size MNCs
 • team management experience

5 hours ago

 

Applied
 • Male/Female
 • Degree or higher in Human Resources
 • 1 years of working experiences in payroll

5 hours ago

 

Applied
 • จัดหาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน และประกันสังคม
 • ประเมินความสามารถพนักงาน

5 hours ago

 

Applied
 • BA - Master's degree in human resource management
 • Knowledge about labor standards. And qualities.
 • Able to communicate well in English.

5 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 3 – 5 years’ experience in payroll.
 • Thai nationality, Male or Female
 • knowledge of Thai labor law and HR process.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruit, Com Ben, Database, Outsource, HR Policy
 • Experience 6 years-HRM for manufacturer / trading
 • Work scope cover BKK head office & Bangpoo factory

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง HR Manager
 • มีประสบการณ์ในการทำเงินเดือนผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
 • สามารถดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานต่างชาติ

5 hours ago

 

Applied
 • สรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน
 • ทำเอกสารสัญญาจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการ์ณทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการ์ณด้านแรงงานต่างด้าว

5 hours ago

 

Applied
 • สรรหาคัดเลือกพนักงานของบริษัท
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เงินเดือน

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาจบ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน ภาษี ประกันสังคม ในระดับดี
 • อายุ 25-35 ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manufacturing, generalist
 • Manager, C&B, recruitment
 • bangkok

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Consulting in Talent Management & Reward
 • Six to ten years experience
 • Passionate in HR

5 hours ago

 

Applied
 • HR Director
 • FMCG
 • Bangkok

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age between 25-35 years
 • Degree in Human Resources Management
 • 2-5 years direct working in Welfare & Benefit

5 hours ago

 

Applied
 • ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

5 hours ago

 

Applied
 • At least 7 years experience in payrolls
 • Good knowledge of Thai labor law
 • Good English

5 hours ago

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส. – ปริญญาตรี

5 hours ago

 

Applied
 • ทำเงินเดือน, สรรหาพนักงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี
 • หญิง วุฒิปริญญาตรี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านบริหารงานบุคคล ฯลฯ
 • วุฒิป.ตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์,จิตวิทยา ฯลฯ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายบุคคลฯไม่น้อยกว่า 3 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Min 3y in HRM & Admin
 • Good command of English both spoken and written
 • Bonus, Provident Fund, Group Insurance, 5 day work

5 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Minimum 3 years working experience in HRM & Admin
 • Good command of English both spoken and written
 • Good corporate communication skills

5 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Min 5y in Payroll Process
 • Handle performance appraisal, welfare, tax payment
 • Provident Fund, Performance Bonus, Group Life Insu

5 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Monitor full spectrum of HRM & HRD
 • 5 years of experience in HR
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • HR Manager
 • HRM
 • HRD

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leadership
 • Well-known MNC
 • HR Strategic

5 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 35– 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำ Analytic, HR Dashboard
 • มีความเข้าใจในระบบการจัดทำค่าจ้าง SAP-HR
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ในระดับดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A minimum of 5 years in Rewards and C&B Management
 • At least 3 years in managerial
 • Strong in People Management skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in compensation & benefits management
 • Excellent in MS Excel and strong leadership skill
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • to work in one of the largest Automotive company
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits & high bonus

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work in one of the largest Automotive company
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits & high bonus

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Effectively manage field force manpower planning
 • Manage target allocation hierarchically nationwide
 • Regularly analysis the KPI achievement

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบด้านฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Career Path, talent, and other development
 • Create, improve and implement compensation
 • Other assigning of employee engagement activity.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.