• เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคคลากร

3 hours ago

 

Applied
 • Human Resources, Business Administration
 • 5 years of experience in Compensation and Benefit
 • Total Remuneration, Salary Survey, Job Evaluation

20 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age 45 years up.
 • HR & Administrative management
 • HR full fuction

10-Dec-16

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ 2-.3 ปีขึ้นไป

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน HR มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามนุษย์ศาสตร์
 • สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Focus in Recruitment.
 • Experience in HR field minimum 4 years
 • Strong English, both written and spoken.

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 22-30 ปี
 • 2-3 ปี ประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคล
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริตตั้งใจในการทำงาน

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Multinational working environment
 • Financially stable company
 • Knowledge in SAP

10-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

10-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องทรัพยากรบุคคล HR
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • กล้าแสดงออก เข้าใจคน

09-Dec-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 7 years’ experience working in an HR, coordinator
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Aged 30-38 years old

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหาและคัดเลือก
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี

09-Dec-16

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
 • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงาน

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3-5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดชัยนาทได้

09-Dec-16

 

Applied
 • ภงด91,ภงด1,ภงด1ก
 • สัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้น
 • คำนวนค่าแรงพนักงาน

09-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจเช็คสถิติการทำงาน ขาด ลา มาสาย
 • จัดทำเงินเดือน ในระบบ Payroll
 • ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล

09-Dec-16

 

Applied
 • ดูกระบวนการวางแผนอัตรากำลังคน
 • บริหารงานบุคคลั้งระบบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นนอย่างดี

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • At least 3 years working experience in HR roles
 • Having Knowledge of Thai Labour Law

09-Dec-16

 

Applied
 • Administration officer
 • General admin
 • Admin officer

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขา อื่นๆ
 • สามารถพิเศษ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • HR Share Services, HRIS, Compensation & Benefits
 • Analyze, evaluate Com&Ben strategy, prepare budget
 • 5Y in HRIS, Com&Ben, Good English

09-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality / Male or female/ age 30 years up
 • Bachelor's Degree in Business Administration, Law
 • Good command of English and plus computer skills.

09-Dec-16

 

Applied
 • Experiences 8-10 years in C&B roles
 • Background HR in Manufacturing
 • Good English skill (Speaking & Writing)

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age between 24-28 years old
 • Bachelor's degree in Administration, HR
 • 2-5 years Experience in HR function, Payroll & GA

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • experience in supporting a payroll, accounting
 • 3 years of experience
 • High school diploma required.

09-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for develop and implement HRD strategy
 • 2-5 years’ experience as a HRD strategy
 • Experience in HR consultant would be an advantage

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแท

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Staff Cost Budgeting
 • Experience in HR process improvement/ HRIS is pref
 • 8 years of experiences in HR Management

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 40-50 years old.
 • More than 10 year experience in OD, HRD and HRM
 • Have experience in working with Japanese company.

09-Dec-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • จัดทำการสำรวจเงินเดือนและผลตอบแทน
 • จัดทำและปรับปรุง Job Description, การประเมินค่างาน
 • จัดทำโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือน

09-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Human Resources
 • Knowledge of Labor Law & Social Security
 • Very good in English

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Handle job both Human Resources and General Affair
 • Support award contest such as Safety
 • Support labor relations such as labor law

09-Dec-16

 

Applied
 • Male or female, aged 30 - 40 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • Experience in Employer Branding, HR Marketing

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ และสรุปประเด็นปัญหา
 • สนับสนุนหน่วยงานและบุคคลในองค์กร
 • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

09-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน
 • ตรวจสอบและสรุปข้อมูลการหยุดงาน ลางาน
 • สรุปสถิติการเข้า-ออกงานของพนักงาน

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Completion of high school is required.
 • Proficiency in MS Office
 • Basic knowledge of office machine

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Public Administrati
 • At least 2 years working experience in HR function
 • Be able to work under pressure & dead line

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • HR & Admin support
 • Payroll, OT
 • Good in MS Excel, calculation

09-Dec-16

 

Applied
 • to promote to manager level
 • to work with Japan’s leading
 • Recruiting, training and developing staff

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, aged not over 35 years old.
 • Bachelor’s degree in any related field.
 • at least 4 years’experience working in an HR

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Human Resources
 • Minimum 3 years experience working in Human Resour
 • Good command of spoken & written English.

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ทันที
 • กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in HR with the manufacturing
 • Good command of English
 • Able to work in 304 Industrial Park, Prachinburi

09-Dec-16

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, aged not over 38 years old
 • 4-5 years’ experience in HR Payroll and HR admin
 • Good written and verbal skills in English

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Age 25 - 35
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • 3 - 5 years working experience in Human Resource

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 years Experience in HR -Payroll,Welfare,Training
 • Bachelor or Master Degree in Business Admin
 • TOEIC 650, Age 23-28

09-Dec-16

 

Applied
 • Payroll-Attendance-Over time-Yearly Tax report
 • Visa & Work perm
 • Assigned by the Search Committee

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the development ฿ implementation
 • Work with the manager to identify human resource
 • Operating tasks assigned by superior

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.