• ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานสูง

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง 22-35 ปี
 • บันทึกบัญชี สมุดรายวัน เอกสารจ่าย
 • ทำรายงานข้อมูลด้านภาษี

7 hours ago

 

Applied
 • จัดทำงานบัญชีภาษีต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย บัญชี

7 hours ago

 

Applied
 • Tax Senior Position
 • 3-5 years’ experience in auditing or taxation
 • Good English Communication

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • สวัสดิการณ์ตามกรมแรงงาน+เบี้ยขยัน
 • เงินเดือนตามวุฒฺิ+ประสบการณ์
 • โบนัส+ท่องเที่ยวประจำปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกร Microsoft.office, ได้เป็นอย่างดีดี

7 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years in experience in billing, account
 • Good Communication in English
 • Bachelor degree in Accounting, Finance

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี ทุกสาขา
 • จัดซื้อต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • ปวช, ปวส, ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งติดตามทวงถามค่างวด

7 hours ago

 

Applied
 • Female age 22-25 years
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Able to communicate in English

7 hours ago

 

Applied
 • M & R Estimator
 • Verify and approve the EOR
 • Initiate the opportunity for cost saving

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • minimum 4 years experiences in Audit firm
 • experiences in SAP/ERP system in Accounting module
 • experiences in Leasing/Finance/Retail business

7 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมบัญชี
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Express
 • มีทักษะในกระบวนการจัดทำบัญชีในด้านต่างๆ

7 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, OT Payment, Accident Ins, Prov F.
 • Well- Known Electric and Tooling Trading Company
 • Experience in Accounting /Internship is acceptable

7 hours ago

 

Applied
 • At least 3 year experiences in cost accounting
 • Prepare data for electronic cheque.
 • Process automatic Banking

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance or Accounting field
 • Taxation knowledge (VAT,WH Tax)
 • SAP System will be in advantage

7 hours ago

 

Applied
 • To cooperate with top management
 • To grow yourself by being highly
 • To work at famous Japanese company

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Qualified to degree level in an accounting
 • Issue withholding tax certificates to suppliers
 • 1+ year of Accounting Experience required

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years of experience in handling HR/ admin.
 • Organize Car Insurance / Car Maintenance
 • Coordinate with Recruitment Company

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese Language
 • Bachelor degree or above in Accounting or Finance
 • Tax

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • At least 3 years working experience in Accounting
 • Having experience in credit control function

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • โทรสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับการรับชำระเงิน
 • การออกเอกสารใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน
 • การบันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in accounting or related degree
 • Experience in tax consulting
 • Very good command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Account, Finance, Vat, Tax
 • Budget, Management, P&L Report
 • Good communication in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintain up-to-date billing system
 • Generate and send out invoices
 • Follow up on, collect and allocate payments

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Accounting
 • At least 7 years experience in Accounting
 • Work at Head Office, Sathorn

7 hours ago

 

Applied
 • Handling all related head office transactions
 • Controlling company fixed assets
 • Handling petty cash, reimbursements ฿ cash advance

7 hours ago

 

Applied
 • Main responsibilities will be for Account Payable
 • Intermediate Excel,Good in English
 • Minimum of 5 years is a similar role.

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting
 • 2–4 years experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี บัญชี
 • สนใจงานสอบบัญชี วางระบบ และทำบัญชี

7 hours ago

 

Applied
 • ดูเเลระบบบัญชีรายรับของบริษัท
 • สามารถใช้โปรเเกรม Express
 • ควบคุมบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้

7 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ออกใบแจ้งหนี้และวางบิลและใบเสร็จรับเงิน

7 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารและรายการบันทึกบัญชี
 • จัดทำ ภงด3,53 และ ภพ.30
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Female ,Thai nationality.
 • Bachelor 's degree in Accounting.
 • At least 2 years in Accounting tasks.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
 • ถ้ามีประสบการณ์ Autoflight จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • วันเวลาปฎิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00น.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge in Tax
 • Finance Blackground
 • 5-8 year's experiences

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ/วางแผนภาษี
 • ประสบการณ์ในระดับสมุห์บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิงอายุ 22-27 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี เเละ ภาษี

7 hours ago

 

Applied
 • Account AP, AR
 • Financial Documents
 • Withholding Tax

7 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 35– 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 2-5 years’ experience in related position
 • Oracle and Maximo is advantageous

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Accounting degree or higher
 • Licensed Thai accountant
 • Excellent English and Thai communication skills

7 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-40 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3-5 years working experience as Accountant

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven working experience as a controller
 • Male or Female 35-45 years old.
 • Over 10 years working experience in Accounting

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.