• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่ำ 1 ปี
 • ละเอียด รอบคอบ ชอบความสำเร็จ

59 mins ago

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี ทางบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงาน
 • ลงบันทึกบัญชี Debit Credit

59 mins ago

 

Applied
 • มีอายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปริญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 7 ปีขึ้นไป

59 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged between 30 – 42 years old.
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting.
 • 8 years of experience in an accounting and finance

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor Degree's in Accounting
 • Good Communication in English
 • Have experience 3 years up in Accountant

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี โลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านการนำเข้า, ภาษีศุลกากร

1 hour ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Female , Age 23 – 28 years
 • BA in Accounting
 • 0 – 3 years experiences in Accounting

1 hour ago

 

Applied
 • Female, Age 25 years old up
 • BA in Accounting
 • 3 years experiences in Account

1 hour ago

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 35-40 years old
 • Good command of English
 • 3-5 years working experience

1 hour ago

 

Applied
 • Aged 35-45 years old
 • degree in Business Administration, Accounting
 • 6 years’ commercial and operations accounting

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง
 • สามารถขับรถยนต์ ได้

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • 10 years or more of finance and accounting
 • 5 years plus experience at the managerial level.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting.
 • 2-5 Experience in Accounting.
 • Able to communicate in English.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge of AP accounting.
 • Knowledge of applicable VAT and withholding tax.
 • Expert on AP ERP module (MOVEX/EXACT/SAP).

1 hour ago

 

Applied
 • work in one of the biggest Japanese manufacture
 • work independently and fully utilize your skills
 • New graduated is also welcome

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Preferable CPA is required.
 • Statutory financial statement and coordinate.
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ทางบัญชีต้นทุนและงบประมาณ
 • มีความรู้ด้านภาษีเป็นอย่างดี

1 hour ago

 

Applied
 • Manage and control standard cost system
 • Liaising with internal auditors, external auditors
 • Preparing the budget for company and forecast

1 hour ago

 

Applied
 • Male age 23-30 years
 • Bachelor's degree in accounting only
 • Experienced accounts for at least 1-2 years

1 hour ago

 

Applied
 • tax, audit, finance, account management for 5+ yrs
 • Monthly close, A/R, P&L, Budget, Operation relate
 • Be active, strong and able to work in Bangbor area

1 hour ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related field
 • “Can do” Attitude and proactive
 • Ability to prepare VAT and withholding tax return

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related field
 • Have knowledge Basic accounting and Thai Tax laws
 • Have a Driving license is preferred

1 hour ago

 

Applied
 • Female / Male, Age 30-35 year old
 • Bachelor’s or Master’s degree in accounting
 • Able to work Monday – Friday (08.15-17.15)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 8 years experience in accounting and finance
 • Good knowledge in accounting and tax
 • Good command of Excel and SAP

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 27 ปี ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-4 ปี สายบัญชี
 • มีทักษะด้าน บัญชี / การเงิน และภาษีอากร

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีด้าน AR. 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Male/Female, age between 23– 25 years old
 • At least 1 years’ experience in Account

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female, age 35 up with THAI nationality.
 • Strong knowledge of Thai Accounting Laws
 • Able to work on site, Mascot Plant, Tak.

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ขยัน อดทนต่อภาวะกดดัน
 • มีความซื่อสัตย์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female.
 • Minimum 3 years experience in Account & Finance ta
 • Familiar with Oracle system

1 hour ago

 

Applied
 • 3 yrs’ experience in accounting, finance or audit
 • Thai nationality only
 • Female, aged 28 – 40 years old

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • cost summarization and analyze
 • Summarize profit and loss for company
 • Budget preparation and forecast if needed

1 hour ago

 

Applied
 • งานเอกสารภาษีอากร
 • งานเอกสารบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน

1 hour ago

 

Applied
 • นำส่งภาษี ฯลฯ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • บันทึกรายการบัญชี AR,AP,GL

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมการดูแลการบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • จัดทำ ตรวจทาน ใบกำกับภาษี งบพิสูจน์ยอดบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านการบัญชี
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านภาษีอากร และมาตรฐานการบัญชี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • Graduated accountant, cooperate with external firm
 • International Company, consulting firm
 • Good English skills, trustworthy accurate person

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male - Female, age between 30-35 years
 • Bachelor's degree or higher. Finance and account
 • CPA is a plus

1 hour ago

 

Applied
 • 2 years working experience
 • degree in Accounting only (CPD required)
 • Female aged not over 27 years

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 23 - 27 years old
 • Degree in Account & Finance or related fields
 • 2 - 5 years working experience in account

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีลูกหนี้ 1-2 ปี
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ออก Invoice,วางบิล,รับเช็ค,ทำใบกำกับภาษี

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting or related fill
 • 3-5 years experiences in accounting
 • Good in English reading, speaking and writing

1 hour ago

 

Applied
 • experience with MAC5 is a plus
 • 5 years experience in accounting & cost
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • English speaking
 • SAP Knowledge
 • Taxation knowlege

1 hour ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Excellent knowledge of local & international tax
 • Experienced in SAP, ERP operating,

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.