• อนุปริญญาตรี หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี
 • ดูแลและออกเอกสารใบสั่งซื้อ/ และภาษี

4 mins ago

 

Applied
 • ดูแลและออกเอกสารใบสั่งซื้อ/ และภาษี
 • อนุปริญญาตรี หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี

8 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance/Accounting.
 • 3-5 years working experiences in the field.
 • Knowledge in SAP (R3) is a must.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree (M.B.A.) in financial management
 • 20 years experiences in financial functions
 • Strong knowledge in financial tools and strategy

3 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, age not over 45 years old
 • 5 years related experience in managing accounting
 • Preparing any reports concerning accounting

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • งานบัญชี - การเงิน ปิดงบ
 • งานด้านภาษี
 • บริหารจัดการงานบัญชีภายในของบริษัท

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Fair command in English
 • Accounting, SFAS Rules, Reporting Skills

12 hours ago

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี
 • ประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 • ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word – Excel, และ

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • Experience in A/P and G/L field.
 • Familiar with SAP would be advantage.

12 hours ago

 

Applied
 • Accounting degree
 • can close the accounting book using Mac 4
 • Can work in Phuket

12 hours ago

 

Applied
 • Experienced in GL/AR/AP
 • cab speak good English
 • working in Bangsoatong

12 hours ago

 

Applied
 • ★ Good Working Hours + Mana Allowance + Big Bonus
 • ★ 1 - 3 year experience in Accounting
 • ★ Female ONLY, age not over 26 years old

12 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years working exp. in Accounting
 • Review the day-to-day operations of the account
 • Close AP transaction at month end

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำเอกสารทางบัญชีด้านรายรับ
 • มีความรู้เรื่องการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

12 hours ago

 

Applied
 • Female , aged between 27-35 years, Thai national
 • 5 years up experience in Accounting
 • Ability to communicate English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance and Accounting Manager
 • Finance Manager, Accounting Manager
 • CPA, CPD, Audit, Taxation, General Accounting

12 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ
 • บันทึกรายการทางบัญชีลงในโปรแกรม SAP
 • ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายการภาษีต่างๆ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประกาศนียบัตรหรือปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • 1 years experience in an accounting function

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business (Accounting)
 • At least 3 - 4 years of working experience
 • Knowledge in Thai FRS and International FRS

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี
 • สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิจารณา

12 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม/รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาฯมาอย่างน้อย 2 ปี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years experience in accounting automotive fields
 • Good command of English
 • Knowlege in ACCPAC , TAX , VAT, month end closing

12 hours ago

 

Applied
 • Dgree or higher in Accounting, Finance
 • Experience in Accounting, manufacturing
 • Good knowledge in taxation

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality. Age 30 years
 • Degree's or Master Degree’s in Accounting
 • 5-10 years experience in accounting

12 hours ago

 

Applied
 • 7 years exp.in Accounting , Auditing, or Tax
 • Strong knowledge of domestic and international Tax
 • Good command of English language; spoken & written

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
 • สามารถดูแลและจัดทำบัญชีได้ทั้งระบบ

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance \ Economic
 • 5 – 7 years experiences in Finance & Accounting
 • Have experiences in prepare cash flow & Management

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชี , บัญชีการเงิ
 • 0 – 3 ปี ด้านบัญชี รายรับ (AR) ด้านบัญชีรายจ่าย
 • สามารถลงบันทึกบัญชีรายรับ และ รายจ่าย ได้

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 22-28
 • Bachelor's Degree in Finance or Accounting
 • 1-3 years working experiences

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Accounting
 • 6 years of experience in accounting
 • Significant experience in a multinational company

12 hours ago

 

Applied
 • Good personality
 • Good English
 • Good attitude

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in Accounting.
 • 7 - 10 years’ experience in Securities accounting
 • Supports budget and forecasting activities.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age 22 – 25 years old
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Good in Microsoft Office

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับพิจารณาทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ และบัณฑิตจบใหม่
 • เปิดโอกาสให้เรียนรู้ระบบบัญชีชุดใหญ่ในบริษัทมหาชน
 • ให้สวัสดิการดี ทำงานในบรรยากาศธุรกิจที่กำลังเติบโต

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี – ปริญญาโท บัญชี หรือ การเงิน
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสบการณ์การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และกำหนดกลยุทธ์

12 hours ago

 

Applied
 • CPA is a plus
 • Strong in FP&A, Feasibility Studies
 • Good command of English

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

12 hours ago

 

Applied
 • to work with one of the biggest companies
 • to grow with a high potential Energy Company
 • to work in Bangkok downtown

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years working experience in an accoun
 • Ensuring an accurate and on time account closing
 • Support overall department goals and objectives.

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, GPA 3.0 up
 • Experience in accounting firm
 • Able to communicate in English

12 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
 • degree or higher in Accounting and Finance
 • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

12 hours ago

 

Applied
 • Managing all accounting and finance functions
 • Recording and maintaining accurate books
 • Preparing and presenting monthly reporting package

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 40-45
 • Bachelor Degree or higher or equivalent in Account
 • 10-15 years working experience about Accounting

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Officer
 • AR
 • Good command of English

12 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age 28-35 years old.
 • Bachelor's degree in accounting field.
 • Average command in English.

12 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 27-35
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • 5 - 8 years working experience in Finance

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 22-25 years old.
 • Bachelor's degree in any field.
 • Working hour: Monday-Friday 08.00-17.00

12 hours ago

 

Applied
 • Monitoring inventory transactions
 • Costing transactions
 • Maintain and check the project expenditures

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Prepare and aging suspense account
 • Set Selling Price.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting or Business Admin
 • Experiences in SAP/ SAP B1 would be advantage
 • Able to work at Rama3

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.