• สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25– 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ การเงิน อย่างน้อย 3 ปี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged late 30’s to early 40’s.
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • At least 5 years of accounting experience

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป มีความรับผิดชอบ
 • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
 • มีประสบการณ์การเงินและการบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

20 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปิดงบประจำเดือน
 • ด้าน AP/AR
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • At least 5 years experience
 • Interpersonal and Training Skills

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 10 years’ experience in Finance and Accounting
 • Good and prompt communication skills

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 5+ years prior experience in accounting and tax
 • English communication skills

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Good English skill, 2 years experience
 • reporting, accounts analysis, balance sheet

23 hours ago

 

Applied
 • Account Receivable Experience in Collection
 • Fluent Thai
 • Based in China, Dalian

23 hours ago

THB45k - 70k /month (includes high commission)

Applied
 • Regional Opportunity
 • Global Pharmaceutical Business
 • Fast paced and dynamic organisation

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fast tracked career progression
 • Clear succession plan to the CFO
 • Well known Global Pharmaceutical Business

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 year(s) experience in Accounting or Costing
 • Good command in English both spoken and written,
 • Strong attention to detail with excellent follow

29-Mar-17

 

Applied
 • Good command of both read and written Englis.
 • At least 5 years of experiences in accounting.
 • Work experience involving “EXPRESS” software.

29-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 2–3ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

29-Mar-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน 0-2 ปี

29-Mar-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Thai nationality,Female/Male Aged 28– 38 years Old
 • CPA is strongly preferred
 • Strong in Thai GAAP and IFRS

29-Mar-17

 

Applied
 • Female age between 22-35 years old
 • Degree in Accounting
 • Experience in AP function is prefer

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female 23-35 years old
 • Degree in Accounting
 • Experience in AR function is prefer

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ACCOUNTING
 • LEASING
 • TAX

29-Mar-17

 

Applied
 • จัดเก็บยอดให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • มีประสบการด้านงานเร่งรัดหนี้สิน 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถบริหาร รวมถึงวางแผนระบบทีมได้เป็นอย่างดี

29-Mar-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง , อายุ 22-40ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชีเท่านั้น
 • สามารถใช้ Program computer

29-Mar-17

 

Applied
 • พศหญิง อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรขึ้นไป(สาขาบัญชี)
 • เป็นผู้ที่ศึกษา,พัฒนาตนเองเสมอ

29-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female age between 22- 30 years
 • Bachelor Degree in accounting fields
 • work experience 0 – 2 years in accounting

29-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี ใบสำคัญจ่าย
 • รับผิดชอบงานบัญชีทรัพย์สิน, BOI, ลิสซิ่ง
 • กระทบยอดบัญชี พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบงบ

29-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี/การเงิน
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1-2 ปี

29-Mar-17

 

Applied
 • Experience in internal audit, investigations
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 2-3 years of experience in accounting firm

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female only, age not over than 32 years old
 • Accounting
 • Good command of English

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 23-30 years old
 • Degree in Accounting, Finance
 • Computer literate, applicable in using Ms. Office

29-Mar-17

 

Applied
 • At least 2 years of experience in Costing
 • Good command of English
 • FMCG background is an advantage

29-Mar-17

 

Applied
 • At least 10 years of experience
 • Responsible for the overall country F&A
 • Must hold CPA

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ อายุ 28- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

29-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี.
 • มีความขยัน และ ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

29-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Business admin, Accounting
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-33 years old
 • Good command of English

29-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-38 years
 • Bachelor or Master degree in Finance
 • 5-8 years working experience in external

29-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 26-40 years
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 5-7 years working experience in Accounting

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

29-Mar-17

 

Applied
 • TAX
 • Excise TAX
 • Customs

29-Mar-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, 22~25 years old
 • Responsible for basic accounting tasks
 • Support supervisor as assigned

29-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Min 5 years of working experience in Accounting
 • Urgently required

29-Mar-17

 

Applied
 • Min 5 years of working experience in Accounting
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Urgently required

29-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • Min 7 years of working experience in Accounting
 • Urgently required

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus,Transportation allw,Dental Ins,Lift Ins, Etc
 • Main responsibility is to implement ERP (Finance)
 • Experience in ERP system implementation

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent communication skills – oral and written
 • At least 5-8 year experience
 • Knowledge and use of MS Excel/ MS Word

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Ability to maintain full sets of accounts.
 • Generating management account report, VAT
 • Handle office administrative duties.

29-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male or Female, age between 33 - 45 years old
 • Degree or Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 8 years of experience in Accounting

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในทำงาน5 ปีขึ้นไป

29-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.