• เพศชาย/หญิง อายุ 26-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Minimum 1 year experience in Accounting
 • Good Command in English

23-May-17

 

Applied
 • ป.ตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • ประจำ บริเวณนิคมฯโรจนะ ปราจีนบุรี

23-May-17

 

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไป (นอกเหนือจาก งาน AP/AR)
 • จัดทำงบการเงินต่างๆ ดูแลบัญชีในภาพรวม
 • ปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านบุคคล 1-2 ปี (รับ 2 คน)
 • เงินเดือน 15,000-28,000.- (สามารถต่อรองได้)

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Graduate of accounting or related business course
 • Good computer skills
 • Goal/results-oriented

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง ทุกช่วงอายุ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-5 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการ

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำเอกสารต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 28 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ปิดงบบัญชีได้
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ อดทน ซื่อสัตย์

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี

23-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษา สาขาการบัญชี ระดับ ปวช. ปวส.
 • มีความรู้เรื่่อง ภงด. 1,3 , 53 และภพ. 30
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (MS.Office)

23-May-17

 

Applied
 • อายุ 35-45 ปี จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาบัญชี
 • ประสบการน์ในตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

23-May-17

 

Applied
 • ทำงาน 6 ชม
 • มีOT
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกสถานที

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • -

23-May-17

 

Applied
 • Hold a bachelor’s degree in the Accountancy
 • Knowledge in ERP system
 • Take perseverance in solving problems

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged 35 - 45 years old
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years’ experience in Accounting

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • Background in manufacturing business in a plus
 • Be able to communicate in English

23-May-17

 

Applied
 • 2 - 4 years of hands-on Hotel Revenue Management
 • detail-oriented
 • Highly-organized

23-May-17

 

Applied
 • At least 1 year of experience in accounting
 • Preparing output VAT.
 • Checking workflows related to the system

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง , ชาย อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
 • ด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • บัญชีปิดงบ
 • บัญชีลูกหนี้ อสังหาริมทรัพย์
 • บัญชีและภาษี

23-May-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting/Finance or related
 • 3-5 Years of Experience
 • Thai GAAP, Taxation, AP knowledge

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 1-2 years of experience in the accounting
 • Good working knowledge of Microsoft Office

23-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีบริษัท 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้

23-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age between 22 – 30 years
 • Degree in Accountancy or any related field
 • Knowledge of VAT and withholding tax

23-May-17

 

Applied
 • ทำการคำนวณการจ่าย Commission & incentive
 • เข้าใจ Business Requirement ของ Commission
 • BA. in Business Administration, Finance

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • Understand the use of VLOOKUP and PivotTable.
 • Analyzing product cost variances

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Brilliant Career Opportunity in a Global Company
 • Excellent Salary and Great Benefits Package
 • Opportunity to Mentor and Coach the Team

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Amazing Career Opportunity in an IT MNC
 • Great Salary and Attractive Benefits
 • International, Fun and Dynamic Working Environment

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในด้านการทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience, Bachelor degree of higher
 • Modern Sukhumvit offices, Rapidly growing law firm
 • Bonuses, medical insurance

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน
 • หากมีความรู้เรื่องบัญชีการเงิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-May-17

 

Applied
 • Exciting role with globally renowned conglomerate
 • Excellent regional growth potential
 • Dynamic team environment

23-May-17

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความซื้อสัตย์ตรงต่อเวลา

23-May-17

 

Applied
 • Assistant Accounting Manager
 • Area : Chachoengsao Province
 • Thai Nationality Female 30 years up

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 24-29 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years experience in cost accounting

23-May-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ให้บริการหน้าเคาเตอร์และเก็บเงินลูกค้า
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Issue invoice, credit note and debit note
 • AR collection

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์บัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-May-17

 

Applied
 • Experience 2-5 years in accounting
 • Fair command of spoken and written english
 • Computer skills in MS Office

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านธุรกรรมทางการเงิน

23-May-17

 

Applied
 • Exciting role within the manufacturing industry
 • Significant growth opportunities
 • Dynamic team culture

23-May-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • รักงานด้านการบัญชี-การเงิน และภาษี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชีที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • ประสานงานเรื่องต่าง ๆ กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย ขอบเขตงานบัญชี

23-May-17

 

Applied
 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

23-May-17

 

Applied
 • Master Degree in Accounting, Finance, or related
 • 10 yrs+ in Cash flow control, Financial analysis..
 • Exp in Insurance, Leasing, Automobile company is+

23-May-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Less than 28 years old
 • fluent in Chinese or English (oral and written).
 • Graduate from about Chinese major

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.