• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร
 • มีความรู้ด้าน บัญชี โปรแกรม Express

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ (Exprees)
 • มีประสบการณ์เรื่องการทำ ภงด3-53,ทำภาษีซื้อ-ขาย
 • เปิดบิล,วางบิล,รับเช็ค,จ่ายเช็ต

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี
 • สามารถปิดงบบัญชีภายในได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's or higher degree in accounting
 • 5 years experience in fraud investigation
 • Excellent in English communication

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai national, age between 24 -26 years
 • 1 – 3 years experience in accounting
 • Bachelor’s degree in Accounting or related field

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years as a Cost Accountant
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Experience of BPCS will be a plus

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 10 year experience within a manufacturing
 • Able to work well under time constraints

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • B.A. in Accounting
 • 2 years working experiences in accounting
 • Good command of spoken and written English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To verify invoices, purchase requisitions
 • To update & maintain supplier records for payment
 • To proceed payment by cheque or fund transfer

26-Apr-17

 

Applied
 • Qualified to degree level in Accounting, Finance
 • 5 + years of experience in an accountancy
 • Knowledge about local taxation and accounting

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Be responsible for AP
 • Key payments and check received documents
 • Conduct inventory counts at restaurants

26-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี มีใจรักงานบัญชี

26-Apr-17

 

Applied
 • Accounting and Admin function
 • Must have CPD license
 • Able to work in alternate Saturday

26-Apr-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • Bachelor or Master in Finance or Accounting
 • 2-3 years experience in finance and accounting
 • Accounting, Finance Reporting, Tax, Budgeting

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in business-related fields
 • Good command in Korean: TOPIK 3+, Eng.: TOEIC 550+
 • A fresh graduate are welcome

26-Apr-17

 

Applied
 • พนักงานบัญชี Junior Staff
 • ทำรายงาน Petty Cash
 • ออกใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จ, วางบิล

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • degree or Master degree in finance or accounting
 • 15+ years related experience in a manufacturing

26-Apr-17

 

Applied
 • Thai male/female, age between 35-45 years
 • Degree in Accounting/Financial
 • Good Command in written and spoken English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.การบัญชี ชึ้นไป
 • จัดทำรายละเอียดบัญชี บันทึกบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1-2 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้
 • ความรู้ภาษาต่างประเทศ พอใช้

26-Apr-17

 

Applied
 • คิดออเดอร์ ชำระเงิน
 • มีบุคคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • ทำงานเป็นกะได้

26-Apr-17

 

Applied
 • degree majored in Finance & Accounting
 • 3 years working experience as cost accountant
 • Good communication skill and team work

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Accountant
 • Accounting
 • Permanent

26-Apr-17

 

Applied
 • To works in the famous companies
 • To act and thinking alone in a new set up company
 • Opportunity to learn real estate market

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • BA. in Accounting or Finance
 • Conduct periodic physical inventory
 • Fix Asset Management

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Bussiness Plus

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ

26-Apr-17

 

Applied
 • เงินเดือน: ตามตกลง
 • สวัสดิการ : ประกันสังคม
 • ประสบการณ์ : 2-5 ปี

26-Apr-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Verify Receivable Vouchers, Tax Invoice, Receipt
 • Record daily exchange rate effects
 • Responsible for prepare and submit report

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีสต๊อก 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

26-Apr-17

 

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล เป็นต้น
 • จัดการดูแลทำเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or related
 • Experience of working as a service provider
 • Experience of working within regulatory framework

26-Apr-17

 

Applied
 • Qualified to degree level in Finance, Accounting
 • 8 + years of finance and / or operations experienc
 • Strong spoken/ written English communication skill

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถปิดงบได้
 • มีใบอนุญาติผู้ทำบัญชี
 • หยุดเสาร์ที่ 2 และ 3 ของเดือน

26-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 30 - 45
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • At least 3 years of work experience

26-Apr-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 23-32 ปี
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience in Account Payable.
 • E-filing and uploading of VAT returns
 • Preparation of withholding tax returns of intercom

26-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำงานประมาณการ ติดตามรวบรวมประมาณการทางการเงิน
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบงบประมาณและผลดำเนินงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูล รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

26-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำงบการเงินการเงินรวม (Consolidate) งบกระแสเงิน
 • จัดทำงบประมานและวิเคราะห์ทางด้านต้นทุน
 • เขียนคำชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์

26-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Bachelor or Master degree in Accounting or Finance
 • 8-10 years working experience as Accountant

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Accountant
 • Accounting Officer
 • Accounting Staff

26-Apr-17

 

Applied
 • Bonus 2mths., Med Ins, Transportation, etc.
 • Japanese Health Care Products Trading Company
 • Exp. in Accounting over 1 yr.

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in an accounting and finance
 • 10 years’ experience in a finance and accounting
 • Strong in cost control with a proven track record

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, Finance
 • 3-5 years related working experience in cost
 • Preparing month end closing entries

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance / Accounting
 • 3-5 years of working experience in accounting
 • Enable to work well under and tight deadline.

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 30 - 40 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 5 years of experience in International Accounting

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.