• ดูแลบริหารการจัดการงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบการเงินได้
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย บันทึกบัญชี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

24-Mar-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล เอกสารบัญชี
 • ทำงาน 8:30-17:30 หรือเฉพาะวันที่นักศึกษาสะดวก
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Mar-17

 

Applied
 • Senior Accountant
 • Accountant
 • Finance & Accounting

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี มีบุคลิกภาพดี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน เลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นระเบียบ รอบคอบ ตรงต่อเวลา

24-Mar-17

 

Applied
 • การศึกษาปวช., ปวส. สาขา บัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้าน คลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปี
 • ความรู้ด้านการบริหารงานคลังสินค้า

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male - Female, age between 30-35 years
 • Bachelor's degree or higher. Finance and account
 • CPA is a plus

24-Mar-17

 

Applied
 • 2 years working experience
 • degree in Accounting only (CPD required)
 • Female aged not over 27 years

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the financial department
 • Responsible for the financial reporting
 • Support TPG GM regarding day to day management

24-Mar-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 23 - 27 years old
 • Degree in Account & Finance or related fields
 • 2 - 5 years working experience in account

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร,บัญชี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ Microsoft Of
 • จัดทำเอกสารขอสินเสชื่อจากธนาคาร

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting or related fill
 • 3-5 years experiences in accounting
 • Good in English reading, speaking and writing

24-Mar-17

 

Applied
 • experience with MAC5 is a plus
 • 5 years experience in accounting & cost
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance or related field
 • 8 years of experience in multi-national company
 • Advanced Microsoft Excel and PowerPoint skills.

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai National Only / Male or Female
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience 4-7 years in Accounting

24-Mar-17

 

Applied
 • Monthly consolidated financial reports
 • At least 3 years experience in accounting
 • Bachelor degree in Accounting or related fields

24-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, Age between 25-30 years old.
 • Prepare budget standard cost.
 • Good command of written and spoken English.

24-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบ ดูแล งานบัญชีในภาพรวมของบริษัท
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Excellent knowledge of local & international tax
 • Experienced in SAP, ERP operating,

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in computer science
 • At least2 years in IT project management
 • Finance/Banking experience is an advantage

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

24-Mar-17

 

Applied
 • Managing all financial and management accounting
 • Preparing and controlling company budget
 • Performing analysis of financial data

24-Mar-17

 

Applied
 • Age : 22-30 Years / Male or Female
 • degree in Accounting, Business Administration
 • 0-5 years’ experience in audit function, SOX

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • งานบัญชีด้านการซื้อ-ขายรถยนต์ งานบริการซ่อม
 • เพศชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี

24-Mar-17

 

Applied
 • To make up charges for revenues.
 • Maintain up-to-date billing system
 • Perform account reconciliations.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in an accounting role
 • Female or male, aged between 32-40 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting

24-Mar-17

 

Applied
 • เก็บเงินรับเงินค่าอะไหล่และบริการ
 • ปวส. บัญชี
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • มีใจรักในงานบริการ

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบรายรับ รายจ่าย ของบริษัท
 • บันทึกบัญชีของสมุดรายวัน เจ้าหนี้ ลูกหนี้
 • จัดทำรายการเงินประจำเดือน งบทดลองและรายละเอียด

24-Mar-17

 

Applied
 • ทำบัญชี ลงบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or Finance
 • 2 years’ experience in accounting/bookkeeping
 • Experience with Accounts Payable, withholding Tax

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in finance or accounting
 • Working experience in accounting
 • Good skill in MS office applications

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Plant Controlling Manager
 • Cost Control
 • SAP , BOI

24-Mar-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลระบบบัญชีงบการเงิน-งบดุล-งบกำไรขาดทุน -ภาษี

24-Mar-17

 

Applied
 • MS.word & Excel /สำเร็จรูปได้
 • ปวส - ปริญญาตรี
 • เคยมีประสบการณ์บัญชีจะรับพิจารณาพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • Male or female, aged between 24-30 years
 • Bachelor's Degree in Accounting or CPD.
 • At least 1-3 years experiences

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Proactive
 • Work with under pressure

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • การศึกษา ปวช. ขึ้นไป

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องยนต์
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเครื่องยนต์ อย่างน้อย 5 ปี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย
 • เตรียมเอกสารวางบิล - รับเช็ค
 • รวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลการโอนเงินต่างประเทศ เช่น L/C
 • จัดทำเช็คและเอกสารประกอบการจ่ายเงิน รับเงิน
 • ประสานงานกับธนาคาร หน่วยงานภายใน

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานสมุห์บัญชีมาอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบการรายงานภาษีอากร

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 39 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีBOI 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.