• เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี
 • ปวช. - ป.ตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 23-32 ปี
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับใบแก้ไขสูตรและค่าแรงการผลิต
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรง
 • คำนวณราคาขายด้วยระบบคอมพิวตอร์

5 hours ago

 

Applied
 • ดูด้านบัญชีลูกหนี้ บัญชีต้นทุน
 • ประสบการณ์งานด้าน บัญชีลูกหนี้ สินทรัพย์ การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำ ERP

5 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • หากใช้โปรแกรม autoflight ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35ปี
 • งานภาษีอากร บันทึกการซื้ออะไหล่
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไป
 • เอกสารทางการเงินของบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน

5 hours ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชี รับวางบิล และงานบัญชีอื่นๆ
 • เพศหญิง 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ความขยัน ซื่อสัตย์และอดทน

5 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Thai National only with excellent English
 • Professionalism and solutions oriented
 • Minimum of 3 years in Shared Service Center

5 hours ago

 

Applied
 • 5 to 10 years experience as accounting Manager
 • Manage all accounting operations
 • Prepare the Profit and Loss, and the Balance

5 hours ago

 

Applied
 • 5 to 10 years experience as Accounting Assistant
 • Advanced degree in Accounting
 • Experience in travel industry a plus

5 hours ago

 

Applied
 • Medical devices
 • Kidney operations
 • Manufacturing / trading

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Great Company
 • Great Location
 • Great role

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้น
 • บันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ตรวจสอบรายงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great MNC
 • Great location
 • Great role

5 hours ago

 

Applied
 • ทำงานด้านบัญชี,ปิดงบการเงินได้
 • หญิง อายุ 24ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี

5 hours ago

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภายในบริษัท
 • บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ รายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

5 hours ago

 

Applied
 • Part of a large multi-national company
 • Growth opportunity
 • Exciting new opportunity

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Well established MNC
 • Business stability and growth
 • No.1 Finance Person

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรม
 • บัญชีรับ-จ่าย งบการเงิน ภาษีรายได้ ต้นทุนสินค้า

5 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาตั้งแต่ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชีต้นทุน 7 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการใช้งานระบบ SAP และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in finance or accounting
 • 3 to 5 years bookkeeping experience
 • Experience with A-Soft software

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Verify Receivable Vouchers, Tax Invoice, Receipt
 • Record daily exchange rate effects
 • Responsible for prepare and submit report

5 hours ago

 

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล เป็นต้น
 • จัดการดูแลทำเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2 ปีขึ้นไป เข้าใจในระบบงานสต๊อกสินค้าเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting.
 • Experience in Accounting.
 • Able to communicate in English.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Express
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

5 hours ago

 

Applied
 • Submit invoices and manage payment for partners
 • Entre information into finance system
 • Prepare/review all reports

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ และอดทน
 • มีความละเอียดรอบคอบ ไหวพริบดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Degree in Accounting, Finance or any fields
 • Good command of written and spoken English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบดูแลเรื่องการจ่ายเงินของบริษัท
 • จัดทำบันทึกเกี่ยวกับรายจ่ายต่างๆ ให้เรียบร้อย
 • ติดต่อธนาคาร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

5 hours ago

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

5 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ Payroll
 • จัดทำและสรุปรายการขาดลามาสายของพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Overseeing all corporate budgeting preparation
 • Leading annual budget preparation
 • Ensuring compliance with all internal control

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเซ็นต์งบการเงินได้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Developing and planning organisational strategies
 • Identifying & analysing new business intelligence
 • Working with the management team

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวส. สาขาการบัญชี การตลาด หรื่ออื่นๆ
 • รับชำระหนี้ วางบิลลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายขาย

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting , Finance
 • At least 5 years experience in internal audit
 • Strong analytical and systematic thinking

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 3 years’ experience in Account Payable function
 • Good command of English, both written and spoken

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานทางสายบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชี

5 hours ago

 

Applied
 • Female
 • Bachelor’s degree or Master's degree in Accounting
 • or related field

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 22-25 years old
 • Degree in Business Administration or any related
 • Check & record company's expenses

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ ทำงาน ด้านงานตรวจสอบอย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีทักษะการเจรจาติดต่อสื่อสาร / ประสานงานที่ดี
 • ตรวจสอบงาน / โครงการที่ได้รับมอบหมาย

5 hours ago

 

Applied
 • Female only, age 21-25 years old
 • 0-3 years experience in admin, Issue Invoice
 • Fresh Graduated also welcome

5 hours ago

 

Applied
 • Responsible in investment operation and reporting
 • Deal with custodian, fund manager for investment
 • Analyze investment portfolio

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting and MBA
 • 5 years work experience as senior or management
 • Having CPA will be an advantage

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Required ERP /SAP accounting system & English
 • Production / New investment costing account
 • Finance & Accounting manager from manufacturing

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.