• จบปริญญาตรีทางการบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบของธนาคาร

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง / ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดทำบัญชีรับ-จ่าย
 • ตรวจสอบและกระทบยอดใบกำกับภาษีซื้อ

23-Jun-17

 

Applied
 • To record of monthly incoming and outgoing
 • Bachelor degree in Accounting
 • Social Security, Bonus

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in finance, accounting
 • 2 years working experience in Commercial Banking
 • Good interpersonal and negotiation skills

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป
 • ด้านเจ้าหนี้และลูกหนี้

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in finance, accounting
 • 3-5 years of working experience in logistic
 • Strong writing and presentation skills

23-Jun-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความขยัน อดทนสูง สู้งาน มีความตั้งใจในการทำงาน

23-Jun-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน หรื
 • ใช้ Microsoft Office ,โปรแกรมบัญชี ได้

23-Jun-17

 

Applied
 • Female age between 25-40 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience in EXPRESS accounting software

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 20 - 40 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting or relate field
 • English skill will be required

23-Jun-17

 

Applied
 • responsible for the production budget and costing
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • 2 years of experience in Product Costing.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance
 • Male / Female 30-40 Yrs
 • 3-5 years working experience

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • เคยทำการบันทึกบัญชี ทั่วไปได้

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • Experience in Account and finance (Manufactory)
 • Good communicate in English and computer literacy
 • Proactive thinking,Strong analytical,Solving skill

23-Jun-17

 

Applied
 • Opportunity work in long history Japanese company
 • Opportunity to utilize your accounting skill
 • Opportunity to work which have a good benefit

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม-ดูแล-ตรวจสอบระบบบัญชีทั้งระบบ
 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน1-3 ปี ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึนไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน1-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความระเอียดรอบคอบ และมีการพัฒนาระบบงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลแผนกบัญชี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า (ด้านบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • วางบิล-รับเช็ค ทำเช็คจ่าย เงินสดย่อย
 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน1-3 ปี ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • ลงบัญชีรับ-จ่าย, ออกบิลใบเสร็จ
 • ปวช. หรือสูงกว่า (บัญชี-การเงิน)
 • ทำงานล่วงเวลาได้

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี / สาขา การบัญชี / ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • มีความรู้ด้านระบบบัญชี เป็นอย่างดี
 • สามารถฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 21 - 35 years
 • Experience 1 year up
 • Can speak English Can working under pressure

23-Jun-17

 

Applied
 • Handling the full set of accounts; AR, AP and GL.
 • Liaising with external auditors, tax agents
 • Positive and enthusiastic approach to work.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting
 • Experience in accounting,able to do monthly report
 • Good command in English

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านงานทรัพย์สิน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • หญิงอายุ 24 - 35 ปี วุฒิ ปวส ขึ้นไป (ทางบัญชี)
 • มีบุคคลผู้ค้ำประกัน (เมื่อเริ่มงาน)
 • ประสบการณ์ งานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age 30-38 years
 • Bachelor 's degree in Accounting
 • 5 years working experience in accounting

23-Jun-17

 

Applied
 • Management report
 • Business analysis
 • Business planning

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • การเงินเเละบัญชี
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Risk Management & Internal Audit
 • risk management strategies and plans
 • Bank,Service,Retail, Audit Firm, FMCG Exp.

23-Jun-17

 

Applied
 • Accounting Manager, near BTS Asoke
 • Accounting&Finance Manager, Lardprao/Ramkhamheang
 • Able to communicate in English and SAP preferred

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting and Financ
 • Minimum 3-5 years’ experience as Financial Analyst
 • Some experience in trading environment

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Central Bangkok
 • MNC FMCG Company
 • Part of a strong Finance team

23-Jun-17

 

Applied
 • financial analysis and performance reporting
 • managing PMM/LE/TDT/ASP planning cycles
 • 7 years working experience with MNC

23-Jun-17

 

Applied
 • Tax Consultant
 • Tax professional
 • New tax regulation

23-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Business Admin, Finance or Accounting
 • Min. 5 yrs in IA, Governance, Risks or Assurance
 • Good English & strong communication, leadership

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ18-40ปี
 • ระดับการศึกษาปวสขึ้นไป สาขาการบัญชี

23-Jun-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • Thai nationality
 • Age 30 - 45 years old
 • Bachelor or Master degree in Accounting

23-Jun-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีเท่านั้น
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้
 • ประสบการณ์อย่างน้อยทำงาน 2 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-38 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี,การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.