• งานอิสระ
 • ค่าตอบแทนสูง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

20-Apr-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Finance and Account.
 • At least 5 years experience in Costing
 • Good speaking and writing skills in English.

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • ทำงานจันทร์ถึงศุกร์

20-Apr-17

 

Applied
 • Degree level in finance / accounting
 • CPA candidates with previous internal controls
 • Prepare the monthly rolling sales Forecast.

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

20-Apr-17

 

Applied
 • จบจากสถาบันการศึกษาจาก กรุงเทพฯ
 • มีถิ่นกำเนิดหรือครอบครัวอยู่ที่จังหวัดเลย และต้องก
 • จบ ป.ตรีสาขาวิชาบัญชี

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 year(s) experience in Accounting or Costing
 • Good command in English both spoken and written,
 • Strong attention to detail with excellent follow

19-Apr-17

 

Applied
 • Account Receivable Experience in Collection
 • Fluent Thai
 • Based in China, Dalian

19-Apr-17

THB45k - 70k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 5+ years prior experience in accounting and tax
 • English communication skills

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • More than 7 years’ experience in accounting depart
 • Strong skills Finance and business oriented
 • Strong skills in time management, prioritizing

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • More than 2 years’ experience in general accountin
 • Expert in excel, knowledge of SAP, Win Speed

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female
 • Diploma/Bachelor in Accounting
 • At least 5 years experiences in Accounting

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปิดงบประจำเดือน
 • ด้าน AP/AR
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลด้าน AR
 • ติดต่อรับเช็ค และประสานงานลูกค้า
 • สรุปรายงานประจำสัปดาห์ รายงานอายุลูกหนี้

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Good English skill, 2 years experience
 • reporting, accounts analysis, balance sheet

19-Apr-17

 

Applied
 • Senior accounting officer
 • Minimum 3 years’ experience in accounting.
 • knowledge in accounting system and tax filling

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Accounting, Finance
 • Budgeting and planning processe
 • Supply Chain Management

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี, (MS Office, MFG / PRO)
 • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านตั้งหนี้, จัดทำ Payme

18-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การบัญชี, การเงิน, การบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความตั้งใจทำงาน

18-Apr-17

 

Applied
 • Accountant based in Surabaya
 • Fluent in English and Thai Language
 • Fresh graduate is welcome to apply

18-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้และเข้าใจระบบงานบัญชีและมีทัศนคติที่ดี
 • ควบคุม ดูแล การบัญทึกบัญชี ทั้งด้านรับ-จ่าย
 • ตรวจสอบการยื่นภาษี ภ.พ. 30, ภ.ง.ด.3,53,30

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
 • ทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้ในระบบ SAP-B1 จะพิจารณาพิเศษ

18-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male or Female age over 32 years
 • Bachelor's degree or higher in accounting
 • 5-7 years experience in accounting and finance

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • -

18-Apr-17

 

Applied
 • Accounting
 • Senior Accounting staff
 • Assistant Accounting

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี คณะบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • คีย์ข้อมูลบัญชี รายรับ-รายจ่าย

18-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good team player and interpersonal skill
 • Flexible and can work under pressure

17-Apr-17

 

Applied
 • 3 years experience in managerial level
 • experience in Restaurant Business
 • 7 years experience in finance & accounting

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง Supervisor ด้านบัญชี
 • Accounts payable/receivable

17-Apr-17

 

Applied
 • 2-3 years exp. of finance officer
 • Female only
 • Degree in Finance, business administration

17-Apr-17

 

Applied
 • Female / Age: 40-45 / Good command of English
 • Good benefits, high salary, provident fund, Bonus
 • Near: BTS Chong non si

17-Apr-17

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • 8 years’ experience of Cost Accounting
 • 5 years of experience in supervisory level
 • Professional demeanor with high ethical standards

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิชาการบัญชี
 • ใช้โปรแกรมทางบัญชี EXCEL ได้เป็นอย่างดี

17-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสานงานการตลาด
 • บัญชี, ธุรการ, ประสานงาน, การตลาด

17-Apr-17

 

Applied
 • Work on a number of projects in the auditing area
 • Fresh Graduate are welcome
 • Bachelor's Degree in Accounting

17-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • 5 years'+ experience in costing/ cost account
 • Good Command of English

17-Apr-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Apr-17

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ให้บริการหน้าเคาเตอร์และเก็บเงินลูกค้า
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

17-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์บัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Apr-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express และ Excel

17-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน35ปี
 • ป.ตรีขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ซื่อสัตย์ อดทนและตรงต่อเวลา

17-Apr-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express และ Excel

17-Apr-17

 

Applied
 • เข้าใจงานบัญชี
 • ตรงต่อเวลา
 • ขยัน มีปฏิภาณไหวพริบ

16-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Calculate Standard cost and update inventory cost
 • Input data to program
 • Inventory transaction and Physical annual check

16-Apr-17

 

Applied
 • Female/Male Thai nationality
 • Bachelor's/Master’s degree in Accounting
 • Minimum 5 years of experience in accounting

15-Apr-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ 0 – 3 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

15-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Accountant
 • Korean company
 • Good salary

14-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.