• เพศชาย , หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส
 • บันทึกรายการขาย, จัดเก็บการ์ดลูกหนี้

13 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลการผลิตทั้งหมด
 • ตรวจสอบการตรวจนับสต๊อกประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการผลิต

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • degree in accounting, finance or business administ
 • 3 years experiences in the leading company
 • Initiative and having analytical skills

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี
 • งาน Career Fair อังคาร 28 กุมภา อาคารพญาไทพลาซ่า

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
 • ทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้ในระบบ SAP-B1 จะพิจารณาพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • Handle the purchasing tasks
 • Process and verify daily accounts payable transact
 • Payroll and withholding tax

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in all areas of Accounting, especialy AR AP
 • Been in Trading or Manufacturing
 • Good command in English for International Contact

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • วุฒิการศึกษามัธยม 6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความรู้ทางบัญชีเบื้องต้น

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Have at least 10-15 years experiences
 • Knowledge of ERP systems

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง – ชาย มีสัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกดี ขยัน อดทน

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

13 hours ago

 

Applied
 • 3 years experiences in Budget & Finance Planning
 • Good command of English
 • Start working immediately is advantage

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์หัวหน้าการเงิน 3 ปีในธุรกิจใกล้เคียง
 • ใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง

13 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Responsible for cost control, profitability
 • Drive safety and operational performance
 • Deliver quality logistics services to customers

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและการเงินให้กับลูกค้า
 • ปริญญาตรี-โท การบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์,

13 hours ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชีรับ-จ่าย
 • จัดทำบัญชี ภงด.1,3,53,30 ประกันสังคม
 • ปิดงบรายเดือน

13 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรอบคอบ เที่ยงตรง

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการควบคุมภายใน

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานระบบบัญชี
 • สามารถวิเคราะห์งบ ปิดงบ นำเสนอผู้บริหาร
 • ทำงบประมาณการบัญชีได้

13 hours ago

 

Applied
 • ติดตามหนี้/ประสานงานกับโฟร์แมนโครงการ
 • ตัดชำระหนี้ค่าสินค้า/ทำรายละเอียดการชำระหนี้
 • ตรวจสอบเอกสารค่าคอมมิชชั่น/ประสานงานเอกสารหนังสือ

13 hours ago

 

Applied
 • งานบัญชีเจ้าหนี้ , งานบัญชีใบกำกับภาษี
 • ปวส.-ป.ตรี การบัญชี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ใช้ภาษาต่างประเทศได้บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กำลังศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงินธนาคาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Express

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • generate and send out invoices
 • follow up on, collect and allocate payments
 • review AR aging to ensure compliance

13 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • Admin officer, Purchasing officer

13 hours ago

 

Applied
 • จัดทำ บช รับจ่าย ,ทำค่าใช้จ่ายและ บช ทั่วไป
 • วุฒิขั้นต่ำ ปวส บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

13 hours ago

 

Applied
 • 8 years+ exp in Plant Controlling (Factory)
 • Strong Exp in Budget Control for Production Area
 • Fluent in English Communication Skill

13 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

13 hours ago

 

Applied
 • Accountant
 • Full time
 • Salary negotiable

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไป
 • เอกสารทางการเงินของบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35ปี
 • งานภาษีอากร บันทึกการซื้ออะไหล่
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • จัดทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ เพศหญิง สาขา การเงิน-การธนาคาร
 • ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน/ สัปดาห์

13 hours ago

 

Applied
 • Prepare reconciliation account with supporting
 • Coaching subordinate staffs for both of Accounting
 • Review journal voucher of subordinate staffs

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 2-3 years relevant experience
 • Good command of both spoken and written English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทักษะในการประสานงาน และทักษะการสื่อสารดี
 • มีทักษะประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือต้นทุน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ระดับดี
 • มีประสบการณ์ ระดับบริหารและควบคุมงานบัญชีประกันภัย
 • มีภาวะผู้นำ

13 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance or related field
 • 8 years of experience in multi-national company
 • Advanced Microsoft Excel and PowerPoint skills.

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Aged 30 – 40 years old
 • Able to use the SAP – SI module program

13 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality,Female/Male Aged 27– 38 years Old
 • CPA is strongly preferred
 • Strong in Thai GAAP and IFRS

13 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของฝ่ายต่างๆ
 • สอบทานขั้นตอนการทำงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • 10+ years experience in managing operational audit
 • Strong people-management experience

13 hours ago

 

Applied
 • to manage accounting team
 • Challenging and Supportive in Japanese accounting
 • to work independently and fully utilize

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in accounting or related fill
 • 3-5 years experiences in accounting
 • Good in English reading, speaking and writing

13 hours ago

 

Applied
 • Female age 35-38 years old
 • Bachelor/Master’s Degree in Accounting
 • Good written and spoken English

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.