• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ บริหารบัญชี หรือการเงิน10 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 8 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี
 • สามารถลงบัญชี-ปิดบัญชีได้ตรวจบิลขาย, Statement
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • ปวช.ปวส.ปริญญาตรี เอกบัญชี
 • มีความรู้ ความสามารถด้านงาน บัญชี
 • จัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชี

22 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด การบัญชี การเงิน
 • ทำงานเอกสารบัญชีได้

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • To learn the business with world-famous product
 • To grow up as sales under the strong commission
 • To work for the company which has share in market

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years’ experience in accounting function
 • Experience working in a complex, international
 • Good experience in consolidation

22 hours ago

 

Applied
 • degree in Finance, Accounting or related field
 • 15 years relevant experience
 • CPA/CFA Holder is preferable

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์บัญชีทั่วไป/เจ้าหนี้บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting
 • Minimum three years' experience in accounting
 • Good command of English

22 hours ago

 

Applied
 • Financial Analyst
 • Bachelor’s or Master’s in Finance,Accounting,BA
 • travel to work aboard

22 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Taking on role as a partner with senior manager
 • Bachelor’s or Master's degree in Finance
 • Have the ability to explain complex information

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversea overall office operations
 • Coordinate between Management and Accountant
 • Handle some HR works to maintain office policie

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Strong leadership & managerial skills
 • Manage, control and ensure accounting activities

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BBA and Master degree in Finance or Accounting
 • Strong technical/functional knowledge in Finance
 • Business partnering mindset to work effectively

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ นักศึกษาภาคค่ำ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานทำบัญชีทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ขับรถยนต์ได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • จัดทำภาษีซื้อ-ขายในแต่ละเดือน ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชี เจ้าหนี้ - ลูกหนี้
 • ทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

22 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 0-1 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • งานด้านกระแสเงินสด (Cash Flow)
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ 5 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ อายุ 22-27 ปี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี
 • สามารถใช้อุปกรณ์ สำนักงานได้

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • At least 10 years of progressively
 • Work experience in a listed company

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 3 years experiences in accounting / finance
 • Experience in using accounting software

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • 10 years in accounting (AP,AR or GL)
 • Experience in real estate is preferable

22 hours ago

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins,Prvd F,OT Pay, Transp
 • World - Wide Security System Trading Company
 • Exp. in 2-3 yrs. in Accounting in Trading Company

22 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit Manager
 • Internal Audit - IFRS
 • Compliance and Audit Committee

22 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age 33 years old up
 • 10 yrs in Accounting, Financial / Management level
 • Banking or Automobile leasing is advantage

22 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Age between 22 - 28
 • 1 - 3 years in related field
 • Good command of English

22 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปิดงบ
 • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
 • สามารถเซ็นเป็นผู้ทำบัญชีในงบการเงินได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, age between 24 -26 years
 • 1 – 3 years experience in accounting
 • Bachelor’s degree in Accounting or related field

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เรื่องประมวลรัษฎากรและมาตรฐานการบัญชี

22 hours ago

 

Applied
 • COST ACCOUNTING
 • Chachoengsao
 • SAP program

22 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Review and update accounting
 • Responsible and manage project
 • Leader of process improvement

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส / ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านงาน

22 hours ago

 

Applied
 • Male / female, Thai nationality only, aged 35–40
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • At least 10 years of experience in a full range

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Statistics
 • 3 years of experiences in Audit
 • Good command of written and spoken in English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Knowledge in Managing accounting tasks
 • Good command of English
 • Be able to stay and work in Cambodia

22 hours ago

 

Applied
 • Chief Accountant
 • Finance and Accounting
 • Senior Accouting

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Officer
 • At least 3 years of experience in Accounting
 • Excellent communication skills

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree/Professional Qualification
 • At least 4-5 years
 • ble to work independently with minimum supervision

22 hours ago

 

Applied
 • Diploma’s or Bachelor’s Degree in related field
 • Female, age 20 - 30 years old
 • Thai Nationality

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age between 38 -55 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 + years Experience

22 hours ago

 

Applied
 • Strong management skills and organization skills
 • Minimum 5 years work experience in accounting
 • 3 years work experience in managerial

22 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • junior accountant, handle AP, AR, invoice,
 • supplier payment report, vat report
 • minimum 2 years work exprience in accounting

22 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

22 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.