• จัดทำบัญชี และทำเอกสารบัญชี สามารถปิดงบการเงินได้
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ภงด.1, 3, 53, ภพ.30 และประกันสังคม

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบสูง และรับผิดชอบ

1 hour ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female age not over 27 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting or relate field.
 • 0-2 years’ experience in Accounting.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ คล่อง

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Business partnering role with a blue chip company
 • Westernised culture with great career progression
 • Excellent opportunity in a growing company

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Great opportunity to grow
 • Top tier MNC
 • Fast paced and dynamic organisation

1 hour ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Payroll
 • Auditor, Account
 • Tax , Human resource

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance or Accounting.
 • 5 years experience in international company.
 • Excellent command of English.

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการเงิน 2-3 ปี
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง proactive

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • รับวางบิลและจัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้
 • เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Audit, tax, assets
 • Accounting
 • Audit firms

1 hour ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Cost Accountant
 • Product Cost
 • Cost Controller

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Finance, Accounting
 • 2 years’ experience in accounting or a related
 • Candidates must work well in a dynamic environment

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • A minimum of 2-5 years of experience in admin
 • A customer service attitude
 • Basic English knowledge

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • A minimum of 2-5 years of corporate accounting exp
 • A degree in accounting with accounting license
 • Experience with monthly and annual financial close

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานบัญชี ช/ญ อายุ 25 – 30 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี – การเงิน อย่างน้อย 2 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • มีความรู้ทางด้านภาษี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สื่อสาร ประสานงานกับทีมอื่นๆได้ดี
 • อายุ 25-33 ปี

1 hour ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • work for big company in Japan food industry
 • use and improve management skill
 • work independently and utilize skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วางระบบบัญชีทั่วไป และบัญชีต้นทุน
 • เพศ หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-42
 • ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • สามารถใชโปรแกรม Express ได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีงบประมาณ
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
 • สามารถจัดทำ งบกำไร ขาดทุน และวิเคราะห์ข้อมูล

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเร่งรัดหนี้สิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 24 - 35 years old. Male or female
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • Experience in an audit firm is a must

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

1 hour ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี และตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • สาขาบัญชี, Accountant, เจ้าหน้าที่บัญชี
 • ปริญญาตรี
 • Module GL

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • จัดทำต้นทุนการผลิต บรรจุคลอริเนต ถุงมือประจำสัปดาห
 • ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานตามหน่วยงาน
 • จัดทำรายงานปริมาณการใช้น้ำยางข้น

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • รับนโยบายจากหัวหน้าแผนกเพื่อนำไปปฏิบัติ
 • หน้าที่อื่นๆ อันสัมพันธ์กับหน้าที่หลัก

1 hour ago

 

Applied
 • งานจัดเก็บและดูแลข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี
 • บุคลิคดี รักงานบริการ. มีมนุษยสัมพันธ์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Finance
 • At least 1-2 years of experiences in Internal Audi
 • Computer literate with Microsoft Office programs

1 hour ago

 

Applied
 • Electronic parts Automotive
 • General Accounting
 • AP, AR, VAT Tax

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • 1 years of experience in Customer Service.
 • Good English communication skill
 • Service mind

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher Finance or related field
 • Experience in financial status and risks
 • Proficient in using Microsoft Office

1 hour ago

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • ฉลาด มีความมั่นใจในตัวเอง

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • degree level in Finance, Accounting
 • 8+ years of finance and / or operations experience
 • Strong spoken/ written English communication skill

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • รวบรวม บันทึก รายงาน ด้านบัญชีด้านจ่าย (A/P)
 • บัญชีด้านจ่าย /เจ้าหนี้
 • บัญชีจ่าย-เงินสดย่อย

1 hour ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • วุฒิปวช. / ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้า
 • หรือมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านบัญชีลูกหนี้ ติดตามหนี้
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เอกสารด้านภาษี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Construct data accumulation systems for a cost
 • Create and review the controls needed for data
 • Ensures the accuracy of products costs

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านบริหารบัญชี การเงินและภาษี ขององค์กร
 • ดูแลและบริหารบัญชีเงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ตรวจสอบหลักฐานทางด้านการเงิน อนุมัติการเบิก-จ่าย

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accounting
 • Inventory
 • Electronic parts Automotive

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารฯ บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • Cashier / Payment
 • Tax Accounting (such as : PGD.3,53,54)
 • Basic Accounting such as Journal Voucher

1 hour ago

 

Applied
 • 5 years accounting experience in Fixed Assets
 • Knowledge of Excel spreadsheet applications
 • SAP Fixed Asset and Financial Modules experience

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance or related field
 • 3 years of experience in Financial Reporting
 • Competence in MS Office programs

1 hour ago

 

Applied
 • BA in Accounting or computer science
 • 2-3 years experiences in related fields
 • Good communication, problem solving

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.