• จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีสำหรับยอดคงเหลือ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

51 mins ago

 

Applied
 • GM: มีสบการณ์การทำงาน 15 ปีขึ้นไป
 • Division: มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • Department: มีประสบการณ์การทำงาน 7 ปีขึ้นไป

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความซื้อสัตย์ตรงต่อเวลา

55 mins ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or female age not over 40 y
 • Bachelor's degree or higher in Accounting plus CPA
 • Good communication in English

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • age between 22-26 years old
 • Experienced in SAP or Audit Firm is preferable

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดีมาก

1 hour ago

 

Applied
 • Master’s degree in Economics/Finance/Accounting
 • 5+ years’ of relevant working experience
 • Experience with IBM COGNOS is a definite plus

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ ทั้งรับและจ่าย
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ตรงด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิชาการบัญชี
 • ใช้โปรแกรมทางบัญชี เช่น SAP, EXCEL ได้เป็นอย่างดี

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Working experience in Accounting Firm. Hold CPD.
 • Good command in English

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any discipline
 • 1-2 years of working experiences
 • Thai Nationality only

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 32 years old and above
 • degree in Accounting or Business Administration
 • Ability to act and operate independently

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Guide local account firm in related account matter
 • Month end closing transaction
 • Quarterly balance sheet and P&L

4 hours ago

 

Applied
 • SAP accounting system and exel skill is a must.
 • Knowledge of accounting and tax regulations.
 • ability to manage professional staff.

6 hours ago

 

Applied
 • CPD required
 • Good command of both written and spoken English
 • Five years of experience in the area of accounting

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • Office (Excel, Word) ได้
 • หากใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Audit firm
 • Closing and preparing financial
 • the correctness of tax and coding

6 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Age between 22 - 28 years old
 • Good command of computer skill Excel (Pivot table)
 • Bachelor's degree in Business administration

11 hours ago

 

Applied
 • General payment, Receipt, Tax
 • Assistant Manager
 • MS Office, SAP

11 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลแผนกบัญชีทั้งหมดในทีม 20 คน
 • ต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาในทีมได้
 • จัดการการบัญชีงบประมาณการวางแผนการรายงานผลิตภัณฑ์

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • TAX
 • Excise TAX
 • Customs

11 hours ago

 

Applied
 • ตรวจรายการเบิกจ่ายค่างานโครงการ และค่าใช้จ่าย
 • เก็บข้อมูล วิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบ
 • ทำการปิดต้นทุนโครงการ ปันส่วนต้นทุน สินค้าคงเหลือ

11 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ, ขาย
 • สร้างหมายเลขทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

11 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล เอกสารบัญชี
 • ทำงาน 8:30-17:30 หรือเฉพาะวันที่นักศึกษาสะดวก
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11 hours ago

 

Applied
 • รับวางบิลจาก Supplier และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน

11 hours ago

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 26-32
 • Good skill in Microsoft Office
 • Good command of English

11 hours ago

 

Applied
 • Age between 23- 28 years old
 • Female only
 • Experience (Yr) : 1+

11 hours ago

 

Applied
 • Assure timely collection of monies due to corpor
 • Proper management of outstanding invoices,
 • Review and report AR status to management

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Accounting, Finance
 • 10 years of experience in corporate tax
 • Technical skills and experience in corporate tax

11 hours ago

 

Applied
 • อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีให้ลูกค้า
 • Setup โปรแกรมให้เข้ากับระบบงานของลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี

11 hours ago

 

Applied
 • Bonus,Transportation allw,Dental Ins,Lift Ins, Etc
 • Main responsibility is to implement ERP (Finance)
 • Experience in ERP system implementation

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

11 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

11 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับวางบิลและจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเพื่อนำมาทำเช็ค
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี,ใบวางบิลและรับเช็ค
 • จัดทำใบสำคัญรับจ่าย

11 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านการบัญชี
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • 13,000 – 18,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี ไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • งานบัญชีทั่วไป

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being high responsilibities
 • Strong sense of integriy,
 • Good interpersonal and communication english.

11 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female 23-25 years old
 • Diploma Degree of Accounting or related field
 • Experience above 1 year up

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Experience in SAP system.
 • Good command of English.

11 hours ago

 

Applied
 • 5 years accounting experience in Fixed Assets
 • Knowledge of Excel spreadsheet applications
 • SAP Fixed Asset and Financial Modules experience

11 hours ago

 

Applied
 • BA in Accounting or computer science
 • 2-3 years experiences in related fields
 • Good communication, problem solving

11 hours ago

 

Applied
 • Financial report, business planning in SCM
 • 3 years experience in related filed
 • Accounting, Engineering, Economics

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in accounting, finance
 • Experienced auditor in Big 4 audit firms
 • Proficiency with Microsoft Office

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรมบัญชี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ็ฺิBeing responsible for accounting
 • Spoken and written english good or fair.
 • Express program as proficent

11 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Handle administrative issues
 • Day to day administrative work associate
 • 1-3 years experience in admin field

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.