• สามารถปิดงบได้
 • งานภาษีอากร
 • บันทึกการซื้ออะไหล่ รายได้ ของศูนย์บริการ

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

14 hours ago

 

Applied
 • งานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีลูกหนี้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร

14 hours ago

 

Applied
 • Age : 22-30 Years / Male or Female
 • degree in Accounting, Business Administration
 • 0-5 years’ experience in audit function, SOX

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 3 years’ experience in Account Payable function
 • Good command of English, both written and spoken

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

14 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ Payroll
 • จัดทำและสรุปรายการขาดลามาสายของพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Age between 26 - 30 years old
 • Experience 0 - 5 years

14 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years in accounting related job
 • Good communication and quick learn
 • SAP/ERP experienced

15 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีและปิดบัญชีจะพิจารณาเป็น

29-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ คลังสินค้า-บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

29-Apr-17

 

Applied
 • บัญชีบริหาร บัญชีการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน
 • งบกระแสเงินสด งบการเงิน
 • บริหารจัดการบัญชีบริหาร

29-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related field
 • “Can do” Attitude and proactive
 • Ability to prepare VAT and withholding tax return

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีต่าง ๆ

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กร
 • งานด้านบัญชีลูกหนี้ และการเงิน.
 • รอบคอบ ละเอียดและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

29-Apr-17

 

Applied
 • บัญชี และสามารถปิดงบได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบ ดูแล งานบัญชีในภาพรวมของบริษัท
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี

29-Apr-17

 

Applied
 • 1 - 2 yrs exp in finance/ Accounting position
 • Bachelor Degree in Accounting/ Finance
 • Ability to communicate in English

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านสายงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ่าย

29-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 25 - 35 ปี เพศ ชาย / หญิง
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อ
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารสั่งซื้อ

29-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานด้านงานบัญชี
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit) ให้ถูกต้อง
 • วางแผนงานของงานตรวจสอบความคุมภายใน

29-Apr-17

 

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Provident Fund, Company Trip
 • Big Group Automotive Business
 • Fresh Graduates are also Welcome

29-Apr-17

 

Applied
 • Bonus, Group Health & Social Insurance
 • Japanese Business Consulting Service
 • Fresh Graduates are also Welcome

29-Apr-17

 

Applied
 • To work in one of the biggest accounting advisory
 • To help and support clients with your auditing
 • To work in international environment

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age 23-27, Bachelor in Accounting, Finance
 • 1-2 years experience in Accounting, Admin
 • Fresh graduate also welcome

29-Apr-17

 

Applied
 • มีอายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปริญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 7 ปีขึ้นไป

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

29-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Accounting or Financial
 • Experience in Accounting or Financial

29-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ จัดทำการตั้งหนี้ ทำรายการจ่ายของบริษัทฯ
 • ปวช-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร

29-Apr-17

 

Applied
 • degree in Accounting or related qualification
 • Male or Female, Age Between 28 -35 years.
 • 5-10 years experience

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Data Analysis and Support
 • Forecasting, Monitoring and Review
 • Analyze payment data of outsource each agency

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • At least 5 years in experience in billing, account
 • Good Communication in English
 • Bachelor degree in Accounting, Finance

28-Apr-17

 

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

28-Apr-17

 

Applied
 • 8 years exp. in financial and business planning
 • Understanding of USGAAP, SOX 404, internal control
 • Fluent in English

28-Apr-17

Above THB160k /month

Applied
 • To audit each branch factories according to SOX
 • To perform Fraudulence Prevention check list
 • To perform Regional Manual audit cash management

28-Apr-17

 

Applied
 • Extensive experience in credit and collections
 • Experience in SAP is highly desirable
 • Excellent communication in English

28-Apr-17

 

Applied
 • Assist in month-end and year-end closing
 • Preparing budget reports
 • Excellent communication (in Thai and English)

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

28-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไปในงานด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 + years of multi-hat experience
 • Qualified to degree level in finance / accounting
 • CPA / CPD Qualification is essential

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Experience in SAP system.
 • Good command of English.

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สัญชาติไทย

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged between 30-40 years
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years' working experience

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in accounting for at least 3 years
 • Age 27-35 year old
 • Male or Female, Thai nationality

28-Apr-17

THB30k - 55k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in any discipline
 • Responsible for client payroll activities
 • Manage and advise client in payroll

28-Apr-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์2ปีในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทมหาชน

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.