• เพศหญิง บุคลิกดี
 • มีทักษะ ในการใช้ภาษาอังกฤษพอใช้
 • แคชเชียร์ร้านอาหารและบาร์ของโรงแรม

14 mins ago

 

Applied
 • Strong analytical and problem solving skills
 • TOEIC Score 650 up
 • Good relationship

19 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการเงิน 0-3 ปี

22 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting/BA and other field
 • 1-2 years up working experience with Accounting
 • Extremely organized. Strong multi-tasking

23 mins ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ปวส.ด้านบัญชี ขึ้นไป
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร

24 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดทำบัญชีของโรงแรมให้เป็นไปตามมาตราฐาน
 • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ

28 mins ago

 

Applied
 • ดูแลด้านภาษี,ภงด
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

33 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2ปีขึ้นไป

33 mins ago

 

Applied
 • ภาษี ประกันสังคม อื่นๆ
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีความเข้าใจพื้นฐานทางบัญชี

34 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี การเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องใบกำกับภาษี
 • ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย

36 mins ago

 

Applied
 • age not over than 28 years old
 • 1 - 3 years’ experience in field of AP
 • Computer skill in Oracle or SAP is advantage

40 mins ago

 

Applied
 • เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
 • สวัสดิการ มีโบนัส และปรับเงินเดือนทุกปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

44 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Have good command of business English
 • At least, 1 year working experience on Accounting
 • Working experience at Japanese company (Factory)

59 mins ago

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือน ส่งภาษี ประกันสังคม ปันผล โบนัส
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านทำเงินเดือนโดยตรง อย่างน้อย 5 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female at least 35 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Strong leadership.

1 hour ago

 

Applied
 • Male/Female, age 40 years old up
 • Exp. in Finance, Trading company is preferable
 • Good in English

1 hour ago

 

Applied
 • Finance and accounting in MNC of manufacturing
 • Audit background, CPA is a plus. Work in Rangsit
 • Financial Analysis, IFRS, TFRS, Tax managment

1 hour ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-40 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5-7 years working experience as accountant

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • Navision Program
 • Managerial Level

2 hours ago

 

Applied
 • Good command of spoken and written English and com
 • Good interpersonal skill, Ability to multitask and
 • Positive attitude with willingness to learn new th

2 hours ago

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 28-34 years old
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการวิเคราะห์การเงิน
 • มีความรู้เรื่องมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป IFRS
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีในธุรกิจขนาดใหญ่ 10-12 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Accounting, AR, AP, GL, Manufacturing, Electronics
 • VAT, WHT, CIT, General & Cost Accounting
 • ERP, Finance, Reconciel, Senior Accountant

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 8 years of working experience in tax compliance
 • VAT, Special Business Tax and Withholding Tax

2 hours ago

 

Applied
 • account
 • cost
 • finance

2 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 3 - 5 years of experience in insurance business
 • Solid understanding of basic accounting principles
 • Good command of written and spoken English

2 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม กำกับ วิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน
 • ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดหนี้สิน
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเอกสารให้มีประสิทธิภาพ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female – age not over 35
 • Bachelor’s degree – Accounting
 • At least 5 year experience in accounting is prefer

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance or Accounting AR
 • Computer literacy and good command of English
 • insurance industry

3 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Able to communicate in English
 • Salary negotiable

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age between 27 – 32 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 3 years of experience in AP/AR

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work for a historical Japanese company
 • Opportunity to utilize your skills with company
 • Able to obtain your accounting skill

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of accounting experiences
 • Male or Female age between 23 - 28 years
 • Thai Nationality only

3 hours ago

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป บัญชี การเงิน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี 5 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Market leader in the industrial chemicals industry
 • Renowned global company with long history
 • Generous benefits package

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Bank and/or Trade Financing
 • Foreigner welcome; existing work permit preferred
 • Letter of Credit, Bank Guarantees, etc.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for all accounting functions
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • At least 7 years of experiences

4 hours ago

 

Applied
 • Review detail Balance Sheet and Profit & Loss
 • Review inventory reconciliation process
 • Review all process and operation job in team

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • Attention to detail with good skill
 • Good computer ability in using MS Office, SAP

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Excellent command of English both spoken & written
 • Fresh Graduate is welcomed

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 1 year experience in accounting
 • Market research, consumer insight

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accountancy, auditing
 • Good command of written and spoken English
 • Experience in all fields of accounting

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2 – 4 years of experience, insurance business
 • Solid understanding of basic accounting principles

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or above in Accounting
 • Strong numerical and analytical skills
 • 5 years financial, cost experience

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Strong skills in SAP and MS Office (Excel)
 • AR record, collection, credit control

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree majoring in Accountancy
 • Experience relating to the BOI.
 • Have experience of using Accpac

6 hours ago

 

Applied
 • Min. 5 years of professional experience
 • Strong analytical and structured thinking as well
 • Rich experience in SAP system

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.