• บัญชี
 • บัญชีบริหาร
 • บัญชีและการเงิน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting
 • Good command of English required
 • Able to work independently and in team

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Verfiy product cost, CO master data
 • Prepare financial reports to headquater
 • At least 10 years experience in Costing

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast paced start-up environment
 • Development Opportunites
 • Accountant, startup, e-commerce, ecommerce

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Good analytical and resulted oriented.
 • Good command of both Thai & English in speaking

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง
 • อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or above in Accounting
 • 2 years’ experience in audit firm
 • CPA would be advantage

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญฺิง
 • สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั่วไปได้
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน และประจำปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้อง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree Accounting.
 • Experience in accounting background.
 • Good command of English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • experience audit, Account payables/Receivable
 • Possess strong computer skills

7 hours ago

 

Applied
 • strong in AP/ AR/ GL/ Tax/ Month-End closing
 • 3 years experience for senior, 0-2 for Accountant
 • ever joined with MNC/ Global Audit Firm/ Retail

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำค่าใช้จ่ายในออฟฟิศ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

7 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • เพศชาย

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช-ญ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ปวส,ปริญญาตรี ขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี /โท สาขาการบัญชี
 • ผ่านงานด้านบัญชีและการเงินไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานบัญชี

17 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • bonus 3 mths, health insr, life insr, prvd, sso
 • Japanese Famous Manufacturing and Distributor
 • Experience in Accounting at least 7 years

19 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3mths, Transportation, Free Meal, Social Ins
 • Electric Home Appliance Products Manufacturing
 • Over 10yrs exp of Accountant of Manufacturing

19 hours ago

 

Applied
 • Top Global Fishing Tool Manufacturer (Daiwa Brand)
 • Global Company with Customers all over the world
 • Good positive and rewarding work environment

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • University graduate in accounting
 • Minimum of 4 years experience
 • Knowledge in English is an advantage.

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good Communicate in English.
 • Bachelor degree up in accounting or finance major
 • Able to use SAP system will be advantage

24-Jun-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • age not over 35 years old
 • 3 years’experience in Finance and Accounting

24-Jun-17

 

Applied
 • English appreciated. Basic English accepted
 • Must hold at least a Bachelor’s Degree
 • Experience in Accounting or Administration require

24-Jun-17

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

24-Jun-17

 

Applied
 • To be part of leading regional trading company
 • To utilize your Accounting knowledge & experience
 • Attractive remuneration package

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • ทำบัญชีต้นทุน สำคัญรับ – จ่ายได้ มีความรู้ด้านภาษี
 • ใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้

24-Jun-17

 

Applied
 • An opportunity to work in the leading company
 • Convenient location, BTS Line
 • An opportunity to receive attractive package

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้
 • ทำบัญชีต้นทุน สำคัญรับ – จ่ายได้

24-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 2 ปี
 • ยินดีรับบุคคลทุพพลภาพ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

24-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance.
 • Knowledge of Thai and international accounting.
 • Good command of English communication.

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Management and supervision of the Accounting
 • Management and supervision of Reinsurance book
 • Supervision of procurement function

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3 years experiences in Accounting or Finance
 • Must have CPD

24-Jun-17

 

Applied
 • Good communication in English
 • Degree in Accounting
 • Thai Nationality

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • to work in a new, emerging company
 • to brush up your experiences
 • Other tasks as assigned

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Accountant
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 20,000-25,000

24-Jun-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Review of sales tax and assignment of incoming
 • Handling, collection and maintenance of customer
 • Minimum 5 years experiece in Finace & Accounting

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Age at least 23 years old
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2 – 3 years experience in Internal audit

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • BOI experince Tax System and Fix asset
 • Bachelor degree in Accounting
 • good commande in English

24-Jun-17

 

Applied
 • Age 38-45 years old
 • Good English communications
 • Over 10 years multinational company experience

24-Jun-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งการพูดและเขียน

24-Jun-17

 

Applied
 • Financial and Accounting experience
 • Knowledge in Financial & Accounting
 • Interpersonal and communication skills, Presentati

24-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง, ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • เงินเดือนระหว่าง 18,000 - 30,000 บาทต่อเดือน

24-Jun-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโททางด้านบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good English User, SAP user preferred.
 • At least over 5 years experience required.
 • Knowledge of Thai GAAP and Tax and IFRS

24-Jun-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • งานด้านบัญชี GL
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.