• เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 29 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป
 • ดูงบเป็น / จัดทำบัญชีได้

11 hours ago

 

Applied
 • สามารถปิดงบได้ เซ็นต์งบได้
 • ทำบัญชีสินทรัพย์ บัญชีเงินลงทุน
 • สามารถใช้โปรแกรม Express

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Age between 26 - 30 years old
 • Experience 0 - 5 years

11 hours ago

 

Applied
 • งานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีลูกหนี้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • At least 5 years’ experience in Accounting.
 • Must have CPD certificate.
 • Strong knowledge in cost accounting

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversee accounting activities
 • Verify all AP, AR, Receipt and Payment voucher
 • Participate on ad-hoc projects

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, age between 30-40 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Highly leadership skill and communication skill

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male /Female age 30-40, Bachelor in accounting
 • 5 years experience in accounting
 • 30,000 -35,000THB + Benefits + Bonus

11 hours ago

 

Applied
 • Male or female with age 35 years old up
 • Bachelor or Master degree in accounting
 • 10 years with experience in electronics business

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

11 hours ago

 

Applied
 • reconcile cash
 • Knowledge of TAX & VAT
 • Recording journal voucher

19 hours ago

 

Applied
 • บันทึกตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP
 • รับผิดชอบด้านเจ้าหนี้ (AP)
 • บันทึกตรวจสอบบัญชีในระบบ ERP

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any related field
 • Experience in spread sheets and excel
 • Knowledge of Banking products

20 hours ago

 

Applied
 • work in the leading long history company
 • contribute Accounting & Finance skills
 • An opportunity to work in convenient location

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduate in Finance, Accounting or Economics
 • Experience 5+ years in credit analysis
 • To be able travel to upcountry/ another locations

23 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Must have skills in accounting controls

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years’ experience in finance and accounting
 • Aged between 33 - 38 years old
 • Bachelor degree in Accounting or Finance

24-Mar-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree from Engineering
 • มีประสบการณ์ในการทำ Credit Control, การติดตามหนี้
 • มีทักษะการสื่อสารและการต่อรองที่ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 2 years’ Accounting experience
 • Strong English skills

24-Mar-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กร
 • งานด้านบัญชีลูกหนี้ และการเงิน.
 • รอบคอบ ละเอียดและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Bachelor degree in Finance, Accounting
 • 10-15 years working experience

24-Mar-17

 

Applied
 • Aged 30-40 years old
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • 6 years of experience in an accounting

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • บัญชี และสามารถปิดงบได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Finance,Accounting or Economics
 • Experience in Finance, Fund Mgt, Credit control
 • Good command in English, Proficient in MS Excel

24-Mar-17

 

Applied
 • tax, audit, finance, account management for 5+ yrs
 • Monthly close, A/R, P&L, Budget, Operation relate
 • Be active, strong and able to work in Bangbor area

24-Mar-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Good governance, Internal Control.
 • Good command of written and spoken English.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Leasing company experience
 • ERP Accounting Software
 • Excel

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • 2 year minimum in costing, controlling
 • Experience in SAP CO module

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา
 • จัดทำรายงานการติดตามหนี้แก่ผู้บังคับบัญชา
 • บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Monthly consolidated financial reports
 • At least 3 years experience in accounting
 • Bachelor degree in Accounting or related fields

24-Mar-17

 

Applied
 • Plant Controlling Manager
 • Cost Control
 • SAP , BOI

24-Mar-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลระบบบัญชีงบการเงิน-งบดุล-งบกำไรขาดทุน -ภาษี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • ทำรายงานบัญชีของบริษัท

24-Mar-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชีลงโปรแกรม Express
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • รับวางบิล

24-Mar-17

 

Applied
 • Annual Budget and Rolling Forecast
 • Budget control
 • Reporting/ Analysis/ Management Accounting

24-Mar-17

 

Applied
 • Manage all accounting and financial functions
 • Experience in costing and hold CPD license
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • Fresh graduates are also welcome
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • Take care account receivable functions

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Mainly responsible for overall accounting tasks
 • Prepare entries to accounts, G/L accounts
 • Good command in English with computer literacy

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • Account Payable (partly)
 • Good command in English with computer literacy

24-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for tax matters and tax filing
 • Account closing and prepare monthly reports.
 • Good command of English.

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting field
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Taxation control and filing

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting or higher
 • Control overall of accounting function
 • Experience in audit field will be advantage

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field.
 • General accounting duty.
 • Support accounting manager.

24-Mar-17

 

Applied
 • Great work environment and competitive salary
 • Knowledge in finance and accounting
 • Must be able to communicate in English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิม.6,ปวช.,ปวส.และปริญญาตรี
 • มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
 • เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปวส.และปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
 • ประจำสาขาบางบอน,ประสาขาอื่นๆทั่วประเทศ

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.