• หัวหน้าทีมผู้ตรวจและประเมินมาตรฐาน ISO
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ตรวจและประเมินมาตรฐาน ISO
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Amazon Web Services experience required
 • Good command of English
 • Great salary and benefits

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Microsoft Dynamic AX
 • Male or female
 • Experienced 5-10 years

1 hour ago

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • SAP FICO,Project Management
 • Infrastructure , Application Development
 • Project Management; Business Analyst

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Computer Science, Information system
 • Experiences in Programming
 • Good communication in English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • สอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 • จัดทำ Business Requirement Document, Workflow
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP FICO,Project Management
 • Infrastructure , Application Development
 • Project Management; Business Analyst

1 hour ago

 

Applied
 • knowledge of healthcare business operating model
 • strong project mgnt skill & prioritization skill
 • drive all aspects of problem & solution life cycle

10 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ERP software solution sale
 • 3-5 years of sales experience in ERP
 • Good in English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • prefer CISSP or CISM or CEH/ISO27001/ISMS/GIAC
 • responsible for all company's security activities
 • fluent in spoken and written English

10 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • At least a bachelor’s degree
 • Strong knowledge of design process
 • Five to seven years in-depth knowledge

29-Mar-17

 

Applied
 • Strong online portfolio available for viewing
 • Design prototypes
 • Adobe Creative Suite (desirable)

29-Mar-17

 

Applied
 • Full Stack Web Developer
 • LAMP Stack and PHP
 • Great Location, Salary and Benefits

29-Mar-17

 

Applied
 • iOS and Android Team Lead and Developer
 • Telecommunication Technical Consultant
 • Joining the Core Team

29-Mar-17

THB55k - 120k /month

Applied
 • One or more years of demonstrated Team
 • Good English communication
 • Excellent working knowledge of IT operations

29-Mar-17

 

Applied
 • excellent Career Development Program
 • great Compensation Packages and Benefits
 • Regional exposure

29-Mar-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in computer engineering
 • Operational Experience in Solution Manager
 • Strong project management Skills

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Degree holder in computer science
 • Able to work with less supervision
 • Experience in CRM

29-Mar-17

 

Applied
 • Securities
 • E-Commerce
 • Marketing

29-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female age 30-40
 • degree / Master’s degree in Computer Science
 • 5years of experience in project management

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • PMP certified
 • IT project management
 • Well communication in English

29-Mar-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Business Innovation
 • Project Manager
 • Digitalize

29-Mar-17

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • SharePoint Designer, SharePoint Framework
 • Develop SharePoint Solutions, InfoPath
 • using .NET Framework such as C#.NET

29-Mar-17

 

Applied
 • java android, iOS developer
 • mobile developer
 • objective-c

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • IS Management
 • Application Development
 • Business Analysis

29-Mar-17

 

Applied
 • CRM - Salesforce, Sales Cloud
 • Marketing Cloud and Service Cloud Platform
 • Salesforce consultant & project management

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Establish and implement agile processes
 • Coach, train and support other scrum masters
 • Comprehensive understanding of Agile, Scrum

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 5-7 yrs of Knowledge Management Experience
 • Exp. in Software Development or Business Analysis
 • Exp. in Sharepoint or Knowledge Management

29-Mar-17

 

Applied
 • Data Management, Business Intelligence
 • BI Development, Data Warehouse
 • SAP BI, Metadata, BI Solution

28-Mar-17

 

Applied
 • Understand/ possess IT skills in Java, SQL, HTML
 • Thai national, aged between 30 – 35 years old
 • Bachelor’s / Master’s Degree in Computer Sciences

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide PMO operations services
 • Experience: 7 years of relevant experience
 • Experience in Manufacturing or pharma projects

28-Mar-17

Above THB90k /month

Applied
 • 5 years SAP SD experience
 • Senior Position
 • Full Implementation Project

28-Mar-17

 

Applied
 • Multinational Company
 • IT Shared Services
 • IT Food

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Project Management, Logistics
 • Good communication and interpersonal skills
 • Willing to learn and have logical thinking

28-Mar-17

 

Applied
 • Project Manager experience
 • 5 yrs exp in implementing financial software
 • Banking or exp in security business is a plus

28-Mar-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Experience in Project management
 • Strong time management
 • Good interpersonal skill

28-Mar-17

 

Applied
 • Implemented IT solution; maintenance and operation
 • Work with 3rd party service provider
 • Service Delivery Management / Operational Support

28-Mar-17

 

Applied
 • project management
 • team lead
 • services pricing

28-Mar-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • 5+ years IT Related Project Management
 • Experience in System Analysis & Design
 • Excellent communication skills. English is plus

28-Mar-17

 

Applied
 • 5 years experience as system analyst
 • Background in banking and project management
 • Good command of English is a must

28-Mar-17

 

Applied
 • strong skills in Microsoft SQL Server 2005/2008
 • Experience in T-SQL Programming
 • Experience in SQL Server Integrated Services (SSIS

28-Mar-17

 

Applied
 • Software Development
 • team lead
 • Agile

28-Mar-17

 

Applied
 • Work with the leading property search engine
 • Design and Implementing website functions
 • Leading international property portal company

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the world's leading gaming companies
 • Experience in software development
 • Build a rich and rewarding career

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the world's leading gaming companies.
 • Experience in writing dialogue for a social game.
 • Build a rich and rewarding career.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Project management across Asia-Pacific region.
 • Global technology and services provider.
 • Work in an international environment.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Work for a leading telecommunications firm
 • Opportunity to join new creating brand
 • Attractive salary and benefits package

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.