• ดูแลระบบงานด้าน POS/Server 2003/SQL Server 2000
  • แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ
  • ตรวจสอบงานต่างๆของพนักงานในความดูเเล

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.