• เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 29 - 39 ปี
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์งานทางด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ4ปีขึ้นไป

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.