• กำหนดนโยบาย แผน ข้อมูล และจัดการ
  • บการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ 5 - 10 ปี

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.