• ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์

6 hours ago

 

Applied
 • Project Management
 • Vendor management & selection
 • Status reporting, risk management

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project management
 • Healthcare IT
 • IT projects

23 hours ago

 

Applied
 • Min 5-7 yrs of Knowledge Management Experience
 • Exp. in Software Development or Business Analysis
 • Exp. in Sharepoint or Knowledge Management

23 hours ago

 

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • 5 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

23 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • strong skills in Microsoft SQL Server 2005/2008
 • Experience in T-SQL Programming
 • Experience in SQL Server Integrated Services (SSIS

23 hours ago

 

Applied
 • Installation, Setup, Testing of Network
 • Knowledge in networking, preferably with Cisco
 • Good command of read, listen and written English

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Process Improvement
 • Customer Service Process
 • Project Management

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, Engineering
 • 3 years of experience in C# .Net
 • Effective communication in English

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years+ experience in programming .NET Technology
 • Experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET, MVC
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • business analyst
 • SQL
 • project management

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or more in Business related
 • IT Consulting
 • Good experience in IT Security/Risk management

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Hands-on Functional Design in manufacturing
 • Application analyst, System Analyst is required
 • Dynamic AX is your big advantage

25-Jul-17

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Application support
 • Retail IT
 • Oracle support

25-Jul-17

 

Applied
 • Minimum 5 years in ETL/DATA Warehouse
 • Good English Communication Skill
 • Banking Industry Knowledge

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Facilitate the operations of the projects
 • Be responsible for the performance of the team
 • Ensure costs are maintained

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Assist PM,project manager,ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • admin,administrators,project co-ordinators
 • ติดต่อปาระสานงาน,ธุรการ

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ERP,Oracle Retail, Project Management
 • Project Management, Team Management
 • Oracle Retails, Project Management

25-Jul-17

 

Applied
 • ผู้ตรวจและประเมินมาตรฐาน ISO
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree BSc. Computer Science/Engineerin
 • JAVA / J2EE, Javascript, HTML, XML, Eclipse, Jboss
 • Good command in English.

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead pre-sales phase of ERP
 • Knowledge about MS-Dynamics NAV, AX (ERP Package)
 • Good communication and organizing skill

25-Jul-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Good command of English

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ERP & POS Application Implementation & Management
 • F&B Retail | QSR
 • Minimum 4 Years Experience

25-Jul-17

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน หรือบริหารโครงการ

25-Jul-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 23-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้าน IT
 • มีประสบการณ์ในงานขายสินค้า IT

25-Jul-17

 

Applied
 • Business Intelligence, Data Mining, Data Scientist
 • Customer Insights, Project Management
 • Software Development

25-Jul-17

 

Applied
 • At least 2 years of experience
 • CSS, Single Page Application (SPA)
 • implements complex Angular JS application

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Profession
 • Growing Opportunity
 • Multi national company

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide subject matter expertise on implementation
 • Bachelor or Master’s Degree in Computer Science
 • 3+ years proven track record of leading systems

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Good benefits package
 • Frontend Engineer
 • Strong knowledge of HTML5/CSS3

24-Jul-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 4 years of experience in developing software
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

24-Jul-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Finance,Engineering,IT
 • Knowledge in CRM, Datawarehouse, Credit, Fraud
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

24-Jul-17

 

Applied
 • Accountable for overall project or multiple work
 • Works with the Solution Architect & Data Engineer
 • Define the project resources, their roles

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

24-Jul-17

 

Applied
 • IT Audit and Risk management
 • IT Governance
 • IT security management

24-Jul-17

 

Applied
 • sense to cope Human resource issues for clients
 • HRIS background, agile program, project management
 • budget control, scrum, presentation, communication

24-Jul-17

THB90k - 160k /month

Applied
 • Experienced in WMS implementation
 • Experienced in Logistic industry is plus
 • Able to travel

24-Jul-17

 

Applied
 • Drive test planning and execution
 • Plan and executing data conversion activities
 • Supervise process and functional design activitie

24-Jul-17

 

Applied
 • Business Intelligence,Data Warehouse,Data Analytic
 • BI Tools, ETL, SAS, Project Management
 • BULLET THREE: Data Virtualization, dashboards

24-Jul-17

 

Applied
 • Business Intelligence, Data Analytic, CRM
 • Campaign Analyst, Statistics, Software Architect
 • Business Model, Data Scientist

24-Jul-17

 

Applied
 • Business Analyst, Project management
 • Master degree,2 – 5 years in Project Management,SA
 • Good in English Skills

24-Jul-17

 

Applied
 • Software Sales
 • Solution Integration
 • Banking Solutions

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Life insurance, CIO, Chief Information Officer
 • Core Insurance
 • Life, non-life insurance

24-Jul-17

Above THB160k /month

Applied
 • strong Enterprise Architect
 • Fluent in English
 • Delivering high quality solution to business needs

24-Jul-17

 

Applied
 • Digital Solution;ERP;Project Management
 • BI Tools, E-Commerce
 • Web technology, application, SEO

24-Jul-17

 

Applied
 • Pre-Sales solution or related
 • Software Solution, consultant
 • IT project and provide consulting

24-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science
 • Minimum 5 years for a Senior Software Engineer
 • Solid skill in React - is a must

24-Jul-17

 

Applied
 • SAP FICO,Project Management
 • Infrastructure , Application Development
 • Project Management; Business Analyst

24-Jul-17

 

Applied
 • Knowledge of Microsoft Office and SQL Server
 • Knowledge in DCS (Distribution Center System)
 • Demonstrated ability to learn quickly

24-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.