• วางแผนบริหารโครงการและงานต่างๆในโครงการ
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เปรียบเทียบกับแผน
 • IT Project

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • สอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 • จัดทำ Business Requirement Document, Workflow
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Support on presales and creating proposal
 • Logistics process improvement experience
 • Understand key issues of general logistics

1 hour ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Engage with all IT demands
 • 5 years or more IT project or demand experience
 • Strong analytical and problem solving skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Banking - Financial Services Banking Consultant
 • mobile payments and Payment Architecture
 • implementing IT solutions

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • SAP support
 • Knowledge SAP and SAP datadict
 • at least 3-5 years working experience

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years' experience in implement, upgrade.
 • Good communication in both Thai and English.
 • Good analytical and project management skills.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 5 years experience in managing application
 • Experience in a role functioning as a Scrum Master

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 7 years’ experience of Mobile app
 • Working knowledge of mobile technologies
 • Working knowledge on Java or .NET platform

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

1 hour ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Consult and evaluate new server and storage
 • Participate in IT project and provide consulting
 • Knowledge of Server, Storage, Virtualization

1 hour ago

 

Applied
 • Ideate Design & Implement Business Process-centric
 • Deliver Solutions with well architected APIs
 • Design & Implement Solutions leveraging Service

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 8+ years of People Management and people develop
 • Motivates cross functional individuals and teams
 • Bachelor’s degree in Business Administration

1 hour ago

 

Applied
 • Cloud
 • Microsoft Solution, Office 365 Microsoft Azure
 • Exchange , Active Directory , SharePoint, SQL

1 hour ago

 

Applied
 • Project Management;POS Application System
 • Application Portfolio;Project Management; POS
 • Project Managementl

1 hour ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ERP, Project Manager, QAD, Configuration
 • ERP,Project Management, QAD, Delivery
 • ERP, Project Management, QAD, Delivery

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 end-to-end projects/5 years in Project Managemen
 • Solid Project Management skills
 • Manage stakeholder expectation

1 hour ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Plan and execute Digital Platform
 • Lead the team to enhance digital banking services
 • knowledge in technology of electronic banking

1 hour ago

 

Applied
 • Project and portfolio management
 • Provide advisory on IT solutions to enterprises
 • Over 7 years of working experiences in IT

1 hour ago

 

Applied
 • Computer network and database administration
 • Trading,
 • System Landscape

1 hour ago

 

Applied
 • Degree/Higher in Computer Science or related field
 • 2 years’ experience in the related field jobs, IT
 • Good Knowledge in Document Design

1 hour ago

 

Applied
 • Minimum 2-4 years experience
 • Strong with programming, SA, Recruiting
 • Good interpersonal skill,

05-Dec-16

 

Applied
 • 5-15 years' experience in leading and managing
 • Strong Technical Background
 • Having Banking background/experience is an advance

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 4 year experience in Software Development
 • Experience in full life cycle of MS Dynamics
 • Experience in working for Banking/financial

05-Dec-16

 

Applied
 • At least 8 years' experience of IT PM
 • Having PMP Certification will be an advantage
 • Strong leadership and communication

05-Dec-16

 

Applied
 • AWS Architect
 • DevOps Engineer
 • Cloud Infrastructure

05-Dec-16

 

Applied
 • Min 7-10 yrs of Knowledge Management Experience
 • Exp. in Software Development or Business Analysis
 • Exp. in leading IT projects and managing software

05-Dec-16

 

Applied
 • Interface between team and management.
 • Track and resolve issues
 • SOA, JAVA, .NET , Oracle or MSSql, BIG DATA

05-Dec-16

 

Applied
 • JSP, EJB, JMS, XML
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • Knowledge in UML Object Oriented J2EE

05-Dec-16

 

Applied
 • IT Project Implementation skills
 • Excellent Project Management Skills
 • Ability to influence and negotiate

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • IT Project Implementation skills
 • IT budget management – control project costs
 • Responsible for the reporting and planning of IT

05-Dec-16

 

Applied
 • 5 – 7 years of applicable IT system implementation
 • Nationality and Age Thai nationality, 28+ years
 • Conduct business analysis and Gap analysis

05-Dec-16

 

Applied
 • Infrastructure and Project Delivery tools
 • Implementation of the IT Integration/Strategy
 • Improving the country business unit P&L

05-Dec-16

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Familiar with IT security & assurance framework
 • PMO skills, willing to adapt for team success

05-Dec-16

 

Applied
 • Set up, manage, configure database admin (oracle)
 • Disaster recovery (backups and testing of backups)
 • Troubleshoot and resolve any issues for production

05-Dec-16

 

Applied
 • Expertise in web application UI development.
 • Design and develop Java-based in-house enterprise.
 • Experience working with AGILE development method.

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 2-8 years’ exp. as Project Management
 • Experience in Language services, IT preferred
 • Business English, International company

04-Dec-16

 

Applied
 • FI/HR
 • At least 5 -7 year experience
 • Ensure SDLC methodology

03-Dec-16

 

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Hands-on experience in ERP i.e. implementation
 • PMO skill, willing to adapt for team success

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Statistic
 • 5-10 years' experiences in infrastructure
 • Analyze current system performance data

02-Dec-16

 

Applied
 • Working experience 5-10 years in IT related field.
 • To have Server and/or Server
 • Project plan and drive project

02-Dec-16

THB55k - 120k /month

Applied
 • Running business analysis, formalization
 • Maintaining an understanding of web / mobile
 • Experience in whole life cycle of system

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 7+ years development experience
 • Lead Developer
 • Full-stack developer

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in leading a team of developers.
 • Prove knowledge of programming concept and design
 • Able to create WAR and EAR deployment packages

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering, Computer Science
 • Experience in Digital | Web Apps solution develop
 • Strong understanding of Agile

02-Dec-16

 

Applied
 • 1-3 years’ experience as Sales, Technical Sales
 • Product: Solid, Auto Cap, Cap Cam, Program Design
 • English & Can drive and have Driving License

02-Dec-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's Degree in Engineering, Computer Science
 • Prior project management & team leader experience

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Project manager, Project management
 • Project implementation, network, infrastructure
 • CISCO, HP, FORTINATE, VMWARE, IBM, DELL

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 8 years exp in Project Management in SI
 • Strong Project Management skills, PMP is a plus
 • Knowledge of GIS is highly desirable

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.