• ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารข้อมูล
  • สามารถ อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ดี

28-Nov-16

THB45k - 70k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.