• งานด้าน Support Sales, Presales กลุ่มลูกค้าองค์กร
  • ออกแบบและนำเสนอ MPLS, Lease Line, Network, Link
  • มีความรู้ด้านระบบ Network หรือ CCNA

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.