• วางแผนบริหารโครงการและงานต่างๆในโครงการ
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เปรียบเทียบกับแผน
 • IT Project

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 • จัดทำ Business Requirement Document, Workflow
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support on presales and creating proposal
 • Logistics process improvement experience
 • Understand key issues of general logistics

10 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • IT Consulting
 • Immediete Hiring
 • Competetive Offer and Cool Benefits

10 hours ago

 

Applied
 • Banking
 • Financial Services Banking
 • Payments Manager

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • System Analyst
 • Sr. Developer
 • Java Programmer

10 hours ago

 

Applied
 • Experience in implementing and / or support ERP.
 • Service minded, people oriented.
 • Strong Microsoft Office.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years experiences in ABAP, SAP Workbench
 • Bachelors or Master's Degree in Computer Science
 • Experience ABAP for S/4 HANA is a plus

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Certification of CCNP or CCIE
 • To perform network design and consulting
 • Strong skill and knowledge in Network Security

10 hours ago

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

10 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Consult and evaluate new server and storage
 • Participate in IT project and provide consulting
 • Knowledge of Server, Storage, Virtualization

10 hours ago

 

Applied
 • 2 year experience in BI and Data Analyst
 • Proficiency Creating reports, performing analysis
 • Exp. online advertising industry, Google Analytic

10 hours ago

 

Applied
 • Project Management;POS Application System
 • Application Portfolio;Project Management; POS
 • Project Managementl

10 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ERP, Project Manager, QAD, Configuration
 • ERP,Project Management, QAD, Delivery
 • ERP, Project Management, QAD, Delivery

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 end-to-end projects/5 years in Project Managemen
 • Solid Project Management skills
 • Manage stakeholder expectation

10 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Technical presales in any ERP Products
 • Business Process, Manufacturing & Supply chain
 • Good presentation skills

10 hours ago

 

Applied
 • Project and portfolio management
 • Provide advisory on IT solutions to enterprises
 • Over 7 years of working experiences in IT

10 hours ago

 

Applied
 • SAP PP
 • Good Command of English
 • Minimum 4 years' experience with PP Module

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree/Higher in Computer Science or related field
 • 2 years’ experience in the related field jobs, IT
 • Good Knowledge in Document Design

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT
 • เชี่ยวชาญการพัฒนา windows และ web application
 • C#.NET, VB.NET, MVC concept

10 hours ago

THB30k - 55k /month

Applied
 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

05-Dec-16

THB55k - 90k /month

Applied
 • Bonus 2 - 4 mths, Health Insurance, Provident Fund
 • IT System Maintenance Service
 • 0 - 5yrs, exp, in IT Customer Support

05-Dec-16

 

Applied
 • 5-15 years' experience in leading and managing
 • Strong Technical Background
 • Having Banking background/experience is an advance

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 8 years' experience of IT PM
 • Having PMP Certification will be an advantage
 • Strong leadership and communication

05-Dec-16

 

Applied
 • 2 years' related experience in IT business
 • Bachelor’s Degree in IT or related fields
 • Experience in user IDs and privileged user ID

05-Dec-16

 

Applied
 • knowledge & experiences in T-SQL scripts writing
 • ablitiy to communicate well in ENGLISH
 • database management system; performance tuning

05-Dec-16

 

Applied
 • Must have knowledge of Opentext Microsoft.
 • Good command of English.
 • Independent, self-motivated and results oriented.

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Siebel 8 Consultant Certified Expert certificate.
 • Cascading Style Sheet, JavaScript.
 • Good command of written and spoken English.

05-Dec-16

 

Applied
 • 3-5 years experienced in BI projects
 • knowledge in ETL Design & Development
 • Good command of English

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Project Management, Supply Chain
 • Good in communication skills both Thai and Engish
 • Fast leaner and pro-active person

05-Dec-16

 

Applied
 • dealing and maintain customer satisfactions
 • sell the company products, solutions and services
 • Ensure new concepts, sales strategy, channel-part

05-Dec-16

 

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Familiar with IT security & assurance framework
 • PMO skills, willing to adapt for team success

05-Dec-16

 

Applied
 • Working experience 5-10 years in IT related field.
 • To have Windows Server and/or Linux knowledge
 • Design/Implement configurations

05-Dec-16

 

Applied
 • Set up, manage, configure database admin (oracle)
 • Disaster recovery (backups and testing of backups)
 • Troubleshoot and resolve any issues for production

05-Dec-16

 

Applied
 • Negotiation skill related IT purcurement
 • Contractual vendor,manage outsource process skill
 • Good command in English.

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 2-8 years’ exp. as Project Management
 • Experience in Language services, IT preferred
 • Business English, International company

04-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • FI/HR
 • At least 5 -7 year experience
 • Ensure SDLC methodology

03-Dec-16

 

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Hands-on experience in ERP i.e. implementation
 • PMO skill, willing to adapt for team success

02-Dec-16

 

Applied
 • SAP Implementation
 • ERP Cutover
 • Consulting background, good English skills

02-Dec-16

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Trouble shooting, Network LAN, WAN
 • Onsite IT Support
 • Outlook, Excel, Word, Power Point

02-Dec-16

 

Applied
 • C or C++ or VB programming
 • Write code for software applications
 • At least 2 years of experiences in software

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Statistic
 • 5-10 years' experiences in infrastructure
 • Analyze current system performance data

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต/วิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ IP internetworking,TCP/IP,LAN Switching
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Working experience 5-10 years in IT related field.
 • To have Server and/or Server
 • Project plan and drive project

02-Dec-16

THB55k - 120k /month

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • บริหาร โครงการด้านพัฒนา Software
 • Project Management บนหลักการของ SDLC หรือ Agile

02-Dec-16

 

Applied
 • Master Degree, Good English Communication
 • +5 yrs of Banking or Credit risk Model Consulting
 • Project Mgt Skill,Analytic, Integrity, Leadership

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years in Product Support/Implementation
 • Education at university level in equivalent
 • Indepth knowledge of ERP, QAD

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience in FI/CO/MM module
 • At least 3 years’ experience in implementations
 • Support experience would be advantage

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Good programming and data manipulation skills
 • Strong conceptual design

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.