• ภาษาอังกฤษ : ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน ได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
 • หาลูกค้า/เสนอขายระบบ IT

9 hours ago

 

Applied
 • SAP-WM functional, support and consultant.
 • At least 3 years experienced in SAP System.
 • Experienced in retail business be the advantage.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years in managerial level
 • At least 10 years in System Admin, related fields
 • Bachelor or higher in Com Engineering or related

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration, IT
 • IT Sales , IT Product Consultation
 • Provide technical training to clients/users

27-Oct-16

 

Applied
 • งานด้าน Support Sales, Presales กลุ่มลูกค้าองค์กร
 • ออกแบบและนำเสนอ MPLS, Lease Line, Network, Link
 • มีความรู้ด้านระบบ Network หรือ CCNA

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Age under 30 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Strong Microsoft Office

24-Oct-16

 

Applied
 • Experience in ETL Data stage
 • Unix Shell script skill
 • Design ETL specification document , data mapping

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.