• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
  • จบการศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ,
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้าน Server และ Virtualiza
  • มีความรู้ในเรื่องของ Virtualization และ Cloud Mana

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.