• หัวหน้าทีมผู้ตรวจและประเมินมาตรฐาน ISO
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ตรวจและประเมินมาตรฐาน ISO
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Development Director
 • Developing the pipeline of new business coming
 • Achieve the total sales process, database dev

3 hours ago

 

Applied
 • ERP software solution sale
 • 3-5 years of sales experience in ERP
 • Good in English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP Authorization
 • New Graduate is welcome
 • IT, MIS, Security

29-Mar-17

 

Applied
 • Securities
 • E-Commerce
 • Marketing

29-Mar-17

 

Applied
 • PMP certified
 • IT project management
 • Well communication in English

29-Mar-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • IS Management
 • Application Development
 • Business Analysis

29-Mar-17

 

Applied
 • Establish and implement agile processes
 • Coach, train and support other scrum masters
 • Comprehensive understanding of Agile, Scrum

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Security Engineer
 • CISSP, CSSLP, SSCP, CISA, CISM, GIAC-GISP, GIAC-GI
 • KBTG Tower, Chaengwattana

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • project management
 • team lead
 • services pricing

28-Mar-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • วางแผนและจัดทำแนวทางการตรวจสอบด้านสารสนเทศ
 • รวบรม วิเคราะห์ และประเมินผลที่ได้จากการตรวจสอบ
 • มีประสบการณ์ IT Audit, Audit, IT Risk, IT Security

28-Mar-17

 

Applied
 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Security & Compliance in regional level
 • CISA, CISA, CISSP etc.
 • Fluent in English

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Data center
 • Application development
 • Network Security

28-Mar-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • IT Audit
 • CISA
 • Audit Process

27-Mar-17

 

Applied
 • IT Audit and Risk management
 • IT Governance
 • IT security management

27-Mar-17

 

Applied
 • ERP/Application Controls
 • Experience in Big4 company
 • Good English

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years in IT Audit
 • Experience in oversea auditing
 • Fluent in English

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Analysis & Recommend on process
 • Operation Improvement via system
 • Direct experience in Retail

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in an IT security, IT auditor
 • Track and report KPIs of partners

24-Mar-17

 

Applied
 • Business Analysis
 • Insurance
 • Agile methodology

24-Mar-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Experience with emerging data-mining technology
 • Experience in fast-paced high growth environment
 • Proven ability to leverage analytics

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Have personal car
 • Can travel to Rayong 2 times per month
 • Living near working location

07-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.