• อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบริหาร ด้านบัญชีต
  • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน 1-2 ปี

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.