• จัดทำและนำเสนอบทวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
 • วิเคราะห์ภาวะแนวโน้มภาพรวมธุรกิจ
 • จัดทำข้อมูลทางการเงินให้กับหน่วยงานสินเชื่่อ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการจัดการงบประมาณ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • Supply Chain,Logistics Management พิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • Min 5 year of experienced
 • Exp in Investment Banking/ Business Development
 • Good English communication skill

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การเงิน
 • จัดทำข้อมูลที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี
 • มีความรู้พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in Marketing
 • 2 years working experiences in mutual fund
 • Single license is a must

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Finance/Accounting
 • Experience in working at least 2-3 years
 • Strong Analytical, problem solving

7 hours ago

 

Applied
 • Asset Management, Mutual Fund
 • Sales, Retail Banking
 • Consumer Banking

11 hours ago

 

Applied
 • fund manager
 • investment analyst
 • asset management

13 hours ago

 

Applied
 • Accounting principle and financial calculations
 • Proficient in interpreting financial analysis
 • Budget and forecast in all financial aspects

15 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 4-6 y of exp from manufacturing or audit
 • Solid analytic skill
 • Willing to work at Lad krabang Industrial Estate

17 hours ago

 

Applied
 • Develop and maintain investor relations plan
 • Analyze financial information and report
 • At least 7 years exp. with investor relations

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mid Level
 • Salary negotiable
 • Full Time, Permanent

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัท
 • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or higher Degree
 • Experience in Consulting, Banking Technology
 • Good command of English is required

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ละเอียดรอบคอบ

25-May-17

 

Applied
 • ผู้แนะนำการลงทุน
 • Wealth Management)
 • สาขาวิชาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

25-May-17

 

Applied
 • Investment Consultant
 • Asset Management
 • Investment Product

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Finance or Accounting.
 • 0-3 years experienced in Investment Banking
 • Able to work under pressure, hardworking.

25-May-17

 

Applied
 • Analyzing monthly company performance
 • Management reports / presentations
 • Provide information to support budgeting process

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master/ Bachelor’s degree in any related fields
 • 5-10 years experiences in a KYC / AML job
 • Team leadership experience is preferred

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • financial modeling for new investment projects
 • Simulation planning for company budgeting
 • Evaluating the refinancing transactions

25-May-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years of work experiences in finance, investment
 • Bachelor’s or higher in Accounting, Finance
 • Male / female, Thai nationality, aged 35-45 years

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 7+ exp in financial, investment or related.
 • Able to evaluate opportunities and execute
 • Good English

25-May-17

 

Applied
 • Manage the preparation of the monthly
 • Monitor and analyse financial information
 • Prepare/supervise business budgeting and forecast

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Analyst / Investment Analyst
 • Good command of English, analytical skill
 • Excel Skill, Proactive and good presentation skill

25-May-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Treasury
 • Cash Management / Portfolio Management
 • Funding

24-May-17

 

Applied
 • At least 7 years’ experience in fund management
 • Manage and analyze Investment products
 • CFA Level II or CISA or FRM License

24-May-17

 

Applied
 • ดูแลด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งสินค้า
 • Experience: “Derivatives” Products Development
 • Master's Degree in Finance, Economic

24-May-17

 

Applied
 • 1-2 Years working experience in Investment
 • Excellent analytical skills
 • Good communication both Thai and English

24-May-17

 

Applied
 • Economic research ,Investment Research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

24-May-17

 

Applied
 • Economic research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Finance
 • At least 7 - 10 years’ experience with IR field
 • Excellent command of written and spoken English

24-May-17

 

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

24-May-17

 

Applied
 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

24-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชายและหญิง อายุ 30 – 40 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ธุรกิจและงบการเงิน

24-May-17

 

Applied
 • Finance
 • Investment
 • Funding

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female , 28 – 35years old
 • Degree in Business Administration,Finance,Economic
 • 3 years working experience in Risk Management

24-May-17

 

Applied
 • ความละเอียดรอบคอบและแม่นยำในข้อมูล
 • มีทักษะในการนำเสนองานกับผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
 • มีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

24-May-17

 

Applied
 • IT Support
 • Back office system support
 • mis support

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Investment / Mutual fund exp
 • English is a must
 • Finance or Investment Product by background

24-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 2 ปีขึ้น
 • มีประสบการณ์ในการทำรายงานผ่าน กลต.
 • ศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์

24-May-17

 

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Holders of Insurance Agent License and IC License.
 • Knowledgeable about financial services and product
 • Great experience in Wealth or Insurance Planner.

23-May-17

 

Applied
 • Compliance risk control
 • Treasury
 • Trade finance

23-May-17

 

Applied
 • 4-5 years of work experiences
 • Knowledge of capital and commodities markets
 • Knowledge of financial accounting for SET

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.