• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Perform in-depth analysis & Prepare presentation
 • Assist to implement recommendations
 • Establish working relationships with clients

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in related fields
 • Strong in communication and analytical skills
 • Energetic and good team player

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Investment Banking, M&A, Fund raising
 • CFA, Business Valuation, project finance advisory
 • Financial model review, corporate finance

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Head of Investor Relations
 • Exchange Commission & Stock Exchange of TH
 • Investors, analyst & securities & exchange

09-Dec-16

 

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • 5-7 years of corporate finance, investment
 • Familiar with business valuation and financial

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors Degree or Master Degree in Law
 • Excellent command of spoken and written English
 • Having knowledge of SEC/ SET regulations

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษา ป.ตรี/ป.โทสาขา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ พูด และ เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

09-Dec-16

 

Applied
 • Explore, identify business opportunities for DCM
 • Structure the transactions and secure
 • Develop market understanding and industry

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance, Economic.
 • Result-oriented with positive attitude.
 • Good command of written and spoken English.

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 27 - 40
 • Degree in Finance or any related fields
 • 1 - 3 years working experience in Investment

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age not over 30 years
 • At least Bachelor Degree in Business Admin
 • Good personality / Good relationship

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Finance, Economics, Accounting
 • Experience in risk management
 • knowledge of Basel II

09-Dec-16

 

Applied
 • strong background in Financial Investment
 • CFA, CISA, CFP are preferable
 • Very Good command of English

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • English Skill

09-Dec-16

 

Applied
 • Master’s degree in related field ie. Business Admi
 • 3-5 years of experience in equity investment
 • Proven analytical capability,organizational

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years in I&I client servicing
 • Direct experience in Custody product
 • Good command of English

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบริหาร, การเงิน, การธนาคาร หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านกองทุนรวม
 • มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบดี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age not over 40
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • over 5-7 years of brokerage industry experience

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Research and analyze new business/investment
 • Perform due diligence and data collection
 • Conduct valuation of potential acquisitions

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านกำกับดูแลในธุรกิจหลักทรัพย์
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในธุรกิจหลักทรัพย์
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนงาน

09-Dec-16

 

Applied
 • Fund Administration
 • Life insurance
 • Reconciliation

09-Dec-16

 

Applied
 • Master Finance related, Top 10 universities
 • Global Corporate company, Board of directors
 • Risk Management, budget, business investment

09-Dec-16

 

Applied
 • Age 25 years up
 • Bachelor or master degree in accounting
 • 3 years in investment banking

09-Dec-16

 

Applied
 • ติดตามการดำเนินงานในแต่ละแผนก
 • วางแผนบริหารความเสี่ยงในเงินลงทุน
 • ควบคุมดูแล เงินจัดสรรลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Implementing an AR and AP credit
 • Cash Management : Forecasting, managing cash flow
 • Managing the treasury function and managing risk

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี
 • 8 ปีขึ้นไปในสาขาการวิเคราะห์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์งบการเงิน

08-Dec-16

 

Applied
 • Strong in consultancy in Finance and Accounting
 • Strong in English communications
 • Can work with American cultures

08-Dec-16

 

Applied
 • Investment Banking
 • Bond
 • Financial Advisory

08-Dec-16

 

Applied
 • Commercial, Manager, Strategy, Investment, Policy
 • Pricing, Margin, Forecast, Profit, Promotion, ROI
 • Analysis, Risk, Management, Advisory, ERP, SAP

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Financial analysis
 • Feasibilty study
 • Business Investment

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related fields
 • Solid knowledge of banking products and operations
 • Experience working at audit firms

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master Degreein Finance or Accounting.
 • 3-7 years experienced in Investment Banking
 • Able to work under pressure, hardworking.

08-Dec-16

 

Applied
 • Evaluate potential financial/investment risks
 • Report financial risk indicators and events
 • 2-3 years' experience in Investment or Financial

08-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in Risk Management
 • Excellent command of English

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree in a related field such as finance, account
 • Bachelor's degree in a related field
 • Experienced expansion or transition

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the expansion and development
 • Execute all corporate finance related assignments
 • Responsible for deal sourcing, management

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 5 years of experience in land sales
 • Enthusiastic team player with presentation skills

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Single License
 • Trader

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในสายการเงิน งบประมาณ หรือบัญชี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Economics
 • Good command in written and spoken of English
 • Having experience in risk management

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Review company's performance
 • Prepare quarterly MD&A report
 • Arrange opportunity day/ Analyst meeting/ Roadshow

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only / MBA or CFA
 • 10+ years’ experience in Investment Banking
 • Strategic thinking, initiatives and commercial

07-Dec-16

 

Applied
 • 10+ years’ experience in Supply Chain Management
 • Master’s Degree in Supply Chain Management
 • Thai Nationality only

07-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.