• เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

18 hours ago

 

Applied
  • รับผิดชอบตรวจสอบสินค้าเข้าออกของรีสอร์ททั้งระบบ
  • สามารถสรุปรายงานและการประเมิณผลให้บัญชีได้
  • ละเอียดรอบคอบ ทำงานและเรียนรู้งานเร็วและคล่องตัว

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.