• รับผิดชอบตรวจสอบสินค้าเข้าออกของรีสอร์ททั้งระบบ
  • สามารถสรุปรายงานและการประเมิณผลให้บัญชีได้
  • ละเอียดรอบคอบ ทำงานและเรียนรู้งานเร็วและคล่องตัว

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.