• วางแผน ตรวจสอบ ระบบการรับสินค้าทั้งหมด
  • วางแผน ตรวจสอบ ระบบการจัดเก็บสินค้าทั้งหมด
  • บริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าให้มีพื้นที่

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.