• วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหาร
  • มีประสบการณ์ด้านงานคลังลินค้า อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะทางการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้บ้าง

24-Mar-17

 

Applied
  • 3-4 years exp in Warehouse/Logistics
  • 3-5 years in oil & gas
  • 2-3 years experience in drilling business

24-Mar-17

 

Applied
  • รับผิดชอบการจัดเก็บสินค้า
  • รักษาคุณภาพของสินค้า
  • ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.